حيدر

ماه رمضان هنگام دعاست               مولود حسن محبوب خداست

دعا فراموشتان نشه ، با توسل به كريم اهل بيت كرم نموده دعا كنيد

ش مثل شريعتی

حيدر، حيدر؛ ياعلی ، طعم لحظه لحظه زندگيت را از علقمه شريعتی معلم انقلاب اسلاميمان چشيده بوديم . تنهائيت را – حقيقتی برگونه اساطيربودنت را – 13سال نبرد ت برای مكتب را – 25سال سكوتت برای وحدت را – 5 سال اجرای دمكراسی برای تحقق عدالتت را وشهادتت را. كه به تعبير امام خمينی نمونه دمكراسی ما رفتارتو وازجمله دادگاه تو برای دفاع از حقت بود وقتی قاضی تورا باكنيه ومتشاكی را با اسم صدازد امربه معروف كردی كه چرا به يك نحو به حاكم وشهروند ننگريستی .حيدرمددی.

حيدر، حيدر، يا علی ؛ امسال مرتب سوره واقعه ويس وملك را می خواندم تا روزی ام زياد شود ، پول دارشوم ، (كه به گفته انصاريان ،واعظ ، پولدارشدن سه بيماری حرص وطمع وبخل را می آورد) نشدم ولی  زيارت تو وفرزندانت روزی من شد وقتی به زيارت مزارشريفت مشرف شدم ودرآنجا آرامش بهشت را دريافتم .متوجه شدم نمازجماعت دوركعتی تمام شد . پرسيدم ، گفتند بين سه سيد بزرگوار سيستانی وحكيم وصدر اختلاف است ونمی شود نمازجماعت درحرمت برپا شود لذا روحانی يكی از كاروانها نماز جماعت می خواند. يا علی هنوز برای وحدت مدد نياز است يا علی مددی.

حيدر ، حيدر، ياعلی ؛دركوفه محرابت را بوسيدم ودردكة التشت كه ازحقوق بشر دفاع نموده بوده وجان دختركی را نجات داده بودی وطبابت اسلامی را تعميق بخشيده بودی نماز خواندم وازخانه ات كه محل پرورش انسان های كامل بود بازديد كردم واز محل شهادتت. واز آنجا به ساحل دريای نجف نگريستم بيش از ده كيلومتراست درعجب شدم از همت بلندهمتانی كه پيكرت را دراين مسير طولانی شبانه تشييع كردند آفرين برهمت آنان باد.كه اينچنين همتی باعث شد تا مزارت برپا بماند وبهشت آرامش طلبيده شدگانت باشد . درپيشگاهت به نفوذی های حجتيه ای ومتحجركه دردستگاه های اداری شيعيان نفوذ كرده اند نفرين كردم ومدد طلبيدم .وبرای جداشدن ساده انديشان تأثيرپذير از حجتيه از آنها جدا ازتومدد طلبيدم.يا علی مددی.

حيدر، حيدر، ياعلی؛ هنوز برای تحقق عدالت درسايه دمكراسی تحقق يافته توسط فرزندت خمينی كبير از شر متحجرين وخوارج گونه های زمان به مدد تونيازمنديم ، مددی نما. هنوز فرزندان روهروت به ترور شخصيت توسط خوارج انديشان مبتلايند مددی بنما. هنوز روزنامه نگارانمان وصيت نامه سرگشاده سوم اسفند 67 امام خمينی را آويزه گوششان نكرده اند وبرسر هركوی وبرزن نبرده اند مددی رسان . هنوز عالمانمان توصيه اينكه مبادا چشمتان را باز كنيد ببينيد حجتيه ای ها همه چيزتان را برباد داده اند را سورمه چشمشان نكرده اند مددی فرما. وهنوز اين دوتوصيه ووصيت استراتژی احزابمان نشده عنايتی كن يا علی . ما مست می عشق توهستيم مددی كن . 

 19 رمضان (عشق است وآتش وخون)

اولين مرتبه بود كه درزير آتش وكنارخون ودر جنگلهای بلوط غرب در(مدرسه عشق«بسيج» بسيج خمينی نه ذوالقدری) عشق او را به  قرآن لمس كردم جزوه قرآن وكامپيوتر او را می خواندم كه 19 را رمز عددی قرآن دانسته بود واينكه «بسم الله الرحمن الرحيم» 19حرف دارد و114سوره كه بر19 تقسيم شود رُند است و...

حيدر، حيدر، ياعلی ؛  تو در19 رمضان باعشق به معبودت وفزت برب الكعبه گفتنت، اثبات كردی كه خون برشمشير مقدس نماهای بدترازكفارومعاويه صفتان منافق وكفارپيروز است وخمينی كبير با تمسك به استراتژی تو چنين اهدافت را پيش برد كه نای نفس كشيدن ازاهل جمود راگرفت.هرچند چون ققنوس بالهايش ازآتش جمود حجتيه ای ها وفرقانی ها وباند قهدريجانی و...سوخته وخسته بود وآن خالق وآفريدگار پيام هنرمندانه 3/12/67خود از سوختن جسم وجان ازفتنه آنها گفته است وچه زيبا بود امسال كه فرزندان خمينی ازناطق نوری درسخنرانی 19رمضان حرمش گرفته تا خاتمی عزيز ماقبلش به خرافات وخرافاتيان تاخته بودند ونهيب زده بودند وبه هم پيوند خورده بودند . شايد اين يك هديه غيبی بود . 

روز قدس 

از امام خمينی شنيده بوديم كه انتقاد بلكه تخطئه يك هديه غيبی وتحفه الهی است شهيد بين الملل اسلامی شريعتی كه دلش به اميد پيروزی نهضتهای كشورهای‌ اسلامی می تپيد وزندان ستم شاهی را2سال تحمل كرد وممنوع التدريس وممنوع الخروج از كشورشده بود ودر مبارزات الجزاير شركت داشت ودوستی صميمی براي شهيد چمران در مقاومت شيعيان لبنان بود وسيد موسی صدر فرزند معنوی گرامی امام خمينی دعوتش كرده بود تا به لبنان برود در انتقاد از علامه مجلسی مشهور است . اين انتقاد سبب شد كه دانشمندان به دفاع محققانه  از علامه محقق مجلسی بپردازند امروز روز قدس 86رضا  استادی به مناسبت سالگردش در27رمضان درپايان راهپيمائی روزقدس درخطبه های نمازجمعه قم گفت علامه به مبارزه عليه متحجرين صوفی پرداخت وازگسترش فرقه مذكور جلوگيری كرد[ اين عمل شبيه مبارزه وحيد بهبهانی درمبارزه با اخباريون متحجربوده است ] همچنين برای احاديث كتاب بحارالانوار شرح می نوشت كه عمرش كفاف نداد وشرح احاديث نيمه كاره ماند وانتقاد به اين بخش می شود .[روزقدس به تاسی ازانقلاب اسلامی كه انقلاب كلام بود نه اسلحه ، مبارزه كلامی وانبياء گونه درمبارزه عليه نژادپرستی صهيونيستها می باشد وآنها كه تصميم داشتند ازنيل تافرات را بگيرند به بركت راهپيمائی های روز قدس ومقاومت مردم مسلمان جهان بخصوص مردم فلسطين فعلا مجبور به عقب نشينی از سرزمين هائی كه داشته اند شده اند.]

ساحلپنجشنبه 5/7/1386 - 10:23سلامrose.gif
نوشته های شريعتی رو دوس دارم
ممنون از انتخاب زيبات rose.gifsmiling.gifsahel.persianblog.ir -sahel_000000@yahoo.com

/ 9 نظر / 5 بازدید
ساحل

سلام نوشته های شريعتی رو دوس دارم ممنون از انتخاب زيبات

محمدحسين

ديگه دارم کم کم فکر ميکنم عدل علی(ع) يک امر محاله. فعلاْ شده يک شعار.به قول عصار: نه فقط حرفی از آهن مانده است شمع بيت المال روشن مانده است...

میلاد منتظر

سلام مرسی که اومدی و نظر دادی باز هم بیا مطالبت واقعا اموزنده است

میلاد منتظر

دلم گرفته دوباره... مثل پرنده تو قفس آینه دار بغض من...... هق هق و نفس نفس می خوام مث دیوونه ها ..... سر به بیابون بذارم داد بزنم به آسمون........ دوست دارم دوست دارم یک دل خون دو قطره اشک ..... دارو ندارم همینه اونی که باید ببینه ...... هرجا که باشه می بینه

تبسم

خب من کجا نظر بدم؟؟؟؟ تازه لينک منم اينجا نيست

تبسم

ما که آخرشم نفهميديم تو اين سايت چه طور بايد نظر داد به روز کردم سه شنبه بهم سر بزنید... ممنونم منو با ..::پندارنیک،گفتار نیک،کردارنیک..:: بلینکید ممنونم

تبسم

بميری تو چرا لينک منو بر داشتی تصقيره من بود مه اومده بودم بگو زيتونو دوست دارم بد ديگه باهات قهرم

ای بميری اکه وبتو درست نکنی اصلا نه زيتونتو می خورم نه با سروش سوار تايتانيمت می شم

اين بدون نامه منما تبسم

يييی