زندگی بی اضطراب

درمان اضطراب با غذا (زندگی بدون اضطراب)؟

قرآن خواندن /...فاقرء وا ما تيسر من القران.../مزمل20

امام خمينی سلام الله عليه كه هر روز بيش ازهمه قرآن می خوانده كمتر از همه اضطراب داشتند واگر يك ساعت درمراسم های ملاقات می نشست يا سخنرانی می كردند همانطور كه از سيما مشاهده می‌شود هيچ تكانی نمی خوردند وبسيار آرام بودند وآرامش داشتند وبه تعبير ايشان « قران برای همه است »وهمه می توانند چنين باشند .

تجربه ای كه خودم به دست آورده ام اين است كه وقتی صبح چند آيــه قرآن می خوانم درآن روز درتمام كارهايم موفق تر هستم وموفقيت يكی از علل نشاط وشادابی ومثبت انديشی است . از بدبينی به جهان وانسان ها می كاهد و همه چيز زيبا ديده می شود وسبب شكر بيشتر می شود كه براساس تحقيقات دانشمندان تشكر سبب طول عمر می شود

بطور خاص وقتی موفق می شوم صبح سوره يس وملك وناس وفلق وشب سوره واقعه را بخوانم آنروز يك روز بدون اضطراب برای من تجربه شده است وآرامش خاصی داشته ام حتی پاركينك مناسب ونزديك به مراكزی كه كاردارم وپرازدحام است فراهم می شود كارهائی كه بايد درآن روز انجام دهم سريع پشت سرهم انجام می شود هيچ گرهی دركارها مشاهده نمی گردد بالطبع وقتی چنين شد نــــــــه استرس شديد می گيرم نه تپش قلب ونه فشارخون بالا ونه توهين وناسزا وغيبت وبددهنی ونه علائم ديگر روان تنی اضطراب به انسان رو می آورد. تكـــان خوردن وقتی نشسته ايم ، خط به زمين كشيدن ، تسبيح يا چيزی راچرخاندن وبه چيزی ور رفتن ، سيگاركشيدن ، چای خوردن ، آدامس جويدن ، زياد حرف زدن ، زياد دويدن كودكان ، يبوست ، خودكار وچيزی را برای كسی پرت كردن ، خاراندن سر و...علائم روان تنی ورفتاری اضطراب هستند .كسانيكه آرامش دارند ازاين رفتارها به دورهستند.

/ 0 نظر / 5 بازدید