(رحیمی گیت – قمست هفتم ازلینک علی آقای کرمی)آیا کردان واقعا تفکر بسیجی دار

به نقل از سایت افتاب:رئیس جمهور سپس از علی کردان به سبب داشتن روحیه بسیجی تقدیر کرد؛ «آقای کردان را شما می شناسید و من نباید معرفی کنم اما فقط یک جمله بگویم. رفتار ایشان را در روز استیضاح آرمانی، انقلابی و منطبق بر فرهنگ بسیجی دیدم. من دیدم ایشان در مجلس آبروی خود را داد تا لطمه یی به انسجام ملی و حیثیت کشور وارد نشود. فحش خورد، تحمل کرد اما چیزی نگفت و این یعنی بسیجی.»

اما به گوشه هایی از رفتار کردان در روز استیضاح به نقب از نشریه شهید شهروند امروز دقت کنید

این یعنی :مظلوم نمایی و تبرئه خود در کمال پررویی

این یعنی:سوئ استفاده از نام بزرگان و شهیدان انقلاب

این یعنی :طفره رفتن از بحث اصلی که توجیهی برایش وجود ندارد

این یعنی: تظاهر به خدمتگزاری و فرافکنی بحث به دشمنان خارجی

این یعنی :سو استفاده از احساسات شنونده با بیان مطالب احساسی و شخصی

این یعنی: کار احساسی.راستی فرزند شما کدام یک از محرومیتها و تحقیرهایی را که فرزندان محروم معلمانی (که همکلاس و همسطح شما در اموزشکده تربیت معلم ساری بوده اند) را تحمل کرده.آقای کردان چه کسی به دختران شما هجمه اورده چرا تعزیه گردانی میکنی چرا؟

این یعنی: مظلوم نمایی .بمباران احساسی .تظاهر به مذهبی بودن.وای بر مظلومیت آل حسین که همه جا مورد سو استفاده قرار میگیرند.(جانم به فدایت یا ابا عبداله(نویسنده)

این یعنی :سعی در ماستمالی و توجیه با توجه به سوابق.اقای کردان همه به نقش شما در قرارداد کذایی کرسنت واقفند.

این یعنی:بازهم ریاکاری مذهبی سو استفاده از نام مراجع تقلید این قسمهای جلاله چه با تو خواهد کرد.

این یعنی : چی بگم دیگه شما بگید...................................

پنجشنبه 14 آذر ماه سال 13873:31 PMعلی کرمیچاپ

 

/ 0 نظر / 14 بازدید