خوددرمانی اختلالات عصبی

جدول جريانی سو(تصميم )گرفتن به سوی سلامتی

موضوع                                                                                   امتياز(100)

1­­- من می خواهم سالم باشم ( دارو نخورم ) با نشاط هم باشم   = 50  امتياز

2- من می دانم چه بايد كرد تا سالم بود ( وطبع خود را هم می شناسم )    = 2     امتياز

 3- فشار خونم تنظيم است { بی حال نيستم وسرگيجه وضعيتی ندارم }درمان كم خونی باغذا  = 4     امتياز

3- قند خونم مناسب است ( هميشه  خسته نيستم وخواب آلود نمی باشم )   = 4    امتياز

5- اسيد وبازبدنم متوازن است [روابطم با افراد خوب وعصبانی نيستم]      = 4    امتياز

6- هرروزاز آ ب به شكل مختلف استفاده مي كنم و با وضوهم هستم     = 1    امتياز

7- من هرروز صبح وشب جدا صدقه مي دهم   = 5/0    امتياز

8 - ميدانم قرآن رفتاردرمانگراست آغازروزچندآيه ازروی آن ميخوانم   = 2    امتياز

9 - برای تامين ويتامين «ب» و«ث»كه دربدنم ذخيره نمی شود هر روزبا غذا پياز  يا زيتــــــون يا سبزی مصرف می كنم (درمان اضطراب ، افسردگی ، ديابت ، گواتر، سوزش وناراحتی های معده ، هيپاتيت ، وسواس، ناباروری، آلرژی ، آسم ، عقيمی،ريزش موی سر، آرتروز، فشارخون بالا ، كلسترول بد ، يبوست ، ناراحتی های قلبی ـ عروقی ، هورمون كرتيزول وتپش قلب ، افتادگی مثانه ودردمثانه، درمان سردرد وميگرن وپيشگيری ازافت تحصيلی وحساسيت وقرمزی چشم ، دلشوره ،تنظيم ضربان قلب ، دردمفاصل ودردهای دوران قاعدگی ،شب اداری كودكان ، بی خوابی وپرخوابی ،ام اس، مننژيت،توهم ، هذيان ، خشم ، بی اشتهائی وپراشتهائی وكم روئی وخجالت،خواب گردی ، ناخوان جويدن ، غرغركردن ، عصبانيت ، زيبائی و...) = 3  امتياز

10-  بعنوان يك خانم روزانه حداقل1ساعت بااطرافيان و.صحبت مي كنم = 1    امتياز

11- مكانيسم لذت جوئی زناشوئی را ميدانيم ورعايت مي كنيم = آرامش (زن لمس شدن ومرد چشم دوختن = 3    امتياز

12- می دانم چه غذاهائی سبب كم خونی می شود نمی خرم ونمی خورم  (موز – پفك – غذا اسيدی زياد توسط افراد طبع اسيدی "سرد" - = 1    امتياز

13- من می دانم برنج آبكش شده فاقد ويتامين«ب» می شود آبكش نمیكنم = 1    امتياز

14- عطرطبيعی نشاط آور و ضد افسردگی است استفاده می كنم = 1    امتياز

15- چون شام نخوردن پايه خرابی بدن است هرشب شام می خورم = 1    امتياز

16- نان بدون سبوس(سفيد"لواش،بربری،باگت،تافتون،ماشينی" نميخورم= 1    امتياز

17- سوخت مغز قند طبيعی است هر روز خرما يا عسل استفاده می كنم = 5/0    امتياز

18- سلسله كو‌ی دوست[پيغمبر] حلقه دام بلاست هركه دراين حلقه نيست فارق ازاين ماجراست(به رهبری معتقد و سايرسادات عالم ومتفكرتابع اسلام امام خمينی را الگو می دانم) درانتخابات رأی هم می دهم وسرنوشتم را خودم انتخاب می كنم اعتقادبه شانس ندارم= 1    امتياز

19- ازپرخوری ونيم بند خوری كه سبب زشت‍ی پوست است پروا می كنم = 2    امتياز

20- در شبانه روز 8-6 ساعت بيشتر نمی خوابم = 1    امتياز

21- برای پيشگيری ازفيبرميالوژی (بدن درد عصبی) ازمواد شوينده "وايتكس وجوهرنمك ... " حشره كش ، اسپره و... در فضای بسته منزل خودداری می كنم = 1    امتياز 

22- منظم آن نوع موسيقی را كه آرامشگرولازمه زندگی صنعتی است گوش میكنم وازموسيقی غمگين ومطرب( اضطراب زا) می پرهيزم = 5/0    امتياز

23- آشپزخانه ام آزمايشگاه جستجوی سلامتی من است نه عادتكده ام = 5/0   امتياز

24- ازنمك دريا كه  يد دارااست استفاده می كنم = 5/0    امتياز

25- ازروشهای غلـــــــــــــــــــــط جلب محبت (قهر،پرخاش،غرغر،خودآزاری، جيغ كشيدن ، دادزدن،توهين و...) م‍ی پرهيزم(عَرضه= ابرازمحبت مرد) = 1    امتياز

26- برای درمان دلشوره (اضطراب) ازپناه بردن به تخــــــــــــدير {دود ، خواب زياد ، خيره شدن به تلوزيون و.. غرق شدن درتميزكردن منزل وكارها ...} دوری می كنم= 1    امتياز

27- چون گسترش شبكه حمايت اجتماعی [دوستان فراوان داشتن](صله ارحام)"مسجدرفتن،جشن،عيادت،ختم و..." در تأمين سلامتی ركن است مراعات می كنم(هديه ، صدقه ، خمس ، زكات، امربه معروف ونهی ازمنكر، قرض ، تعاون ، ابرازمحبت) = 1    امتياز

28- سفر م‍ی كنم ( سافروا تصحوا «پيغمبر»)= 5/0    امتياز

29- هرروزدوش آفتاب می گيرم تا ويتامين «د» بدنم تأمين شود = 1    امتياز

30- چون طبع من اسيدی (سرد) است بيشتر غذاهای دارای بازمی خورم= 5/0    امتياز

  31- "‌ " " "  " و فصل سرماهم اسيدی لذا لباس وكلاه وغذای مناسب استفاده می كنم = 1    امتياز

32- كاريكاتور، لطيفه ـ طنزـ . می بينم ومی خوانم ومی شنوم شوخ طبعم = 5/0   امتياز

33- من احكام مسائل مبتلابه را طبق رساله مرجع تقليدم انجام می دهم= 1    امتياز

34- زندگی درجامعه صنعتي تجربه وتخصص نيازدارد مشورت ميكنم= 5/0    امتياز

35- كفش مشكی ولباس تيره سبب كاهش كشش جنسی(سردمزاجی وناتوانی جنسی وزودانزالی) و خستگی وايجاد وتشديد اختلافات زناشوئی است ازآنها استفاده نمیكنم= 1    امتياز

36- بعنوان يك همسر در منزل ازكمترين پوشش اندام وخوش رنگترين لباس وآرايش مناسب استفاده می كنم (چون چشم مردمكانيسم به آرامش رسيدن او است) = 2    امتياز

37- صبحانه پنير ـ مربا ـ  شير ـ كره  ـ خامه نمی خورم = 5/0    امتياز

38- مثبت انديشم ، خوش بين هستم ، فال بد نمی زنم ،فعل جملاتم مثب = 5/0   امتياز

39- برای تأمين كلسيم  وفسفربدنم بنا برنياز،شام نان پنيروبادام يا گر= 5/0    امتياز

40 - دقت در نمازرا آرامشگرتر ازمديتيشن ـ يوگا ـ تله پاتی ـ تله كينزی وآموزش آرميدگی می دانم وحتی المقدور رعايت می نمايم= 1    امتياز

توضيح :

امام خمينی ، مسئله 2630:  « خوردن چيزی كه برای‌ انسان ضرر دارد حرام است »

« رنگ سفيد ضد ميكرب است وقتی امام حسين متولد شد كهنه زرد تهيه كرده بودند پيغمبر آنها را دورانداخت وكهنه سفيد استفاده كردند» ( لباس نوزاد ـ لباس عروس ـ‌ لباس احرام ولباس آخرت سفيد هستند ) حوريان بهشتی‌ مثل ياقوت ومرجان می باشند كانهن الياقوت والمرجان (رحمن) مرجان سفيد براق است وياقوت زرد ، وقتی‌ نور به ياقوت  می تابد به سه رنگ ارغوانی ـ نارنجی وقرمز درمی آيد

.صفراء فاقع لونها تسر الناظرين(بقره 69)رنگ آن زرد يكدست است كه به بينندگان نشاط می بخشد

  • امام معصوم ششم : لبنيات صبح درد بی درمان است . شام خوب است .
  •  وتنزل من القران ماهوشفاء ورحمه للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاخسارا
  • پرخوری وپرخوابی، سبب فساد وتباهی مزاج ومايه جلب عوارض زيان بار است(امام معصوم اول)
  • امام خمينی‌ حتی‌به صورت خواهش به همسرشان امرنمی كردند وچيزی‌ نمی خواستند يك روزی‌ من به آقا گفتم وقتی‌ خانم وارد می شود بگوئيد درب را ببندد يابه من بگوئيد چون خودشان بلند می شدند می‌ بستند.امام فرمود:نه؛ من حق ندارم به ايشان امر كنم ( زهرا خمينی )
  • آنها كه درراه ما تلاش می كنند ما آنها را به راه خودمان هدايت می كنيم (عنكبوت/69)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید