۱۴روش درمان اضطراب

14روش درمان اضطراب: 

روش اول درمان اضطراب ؟( ياد خدا) 

  رعايت قانون  

«يوم الله 12 فروردين1358 آغازنخستين روزحكومت الله برزمين است»امام خمينی

«حكومت اسلام، حكومت قانون است»امام خمينی‌

رعايت قانون جلوه ای‌ زيبا ازياد خداست. وپاسخی‌قشنك به فرشتگان ، معترض خلقت انسان ، است « واذ قال ربك للملائكةِ انی‌جاعل فی‌الارض خليفه قالوااَتجعل فيهامن يفسدفيهاو يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك  قال اني اعلم ما لاتعلمون 30 بقره» 

   شكركنيم!

«ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله  ان كنتم اياه تعبدون 173بقره » 

آمرزش بطلبيم! 

«الشيطان يعدكم الفقرويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 268بقره»

 نگوئيم آنچه رانمی دانيم! 

«ياايها الناس كلوا مما فی الارض حلالا طيبا ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين * انما يامركم بالسوء والفحشاء واَن تقولوا علی الله مالا تعلمون 9ـ 168بقره » 

«من طلبنی‌ (كسی كه بجويدم)وجدنی(می يابدم) ، ومن وجدنی عرفنی‌(می شناسدم)، ومن عرفنی يحبنی (دوستم می دارد)، ومن يحبنی‌ عشقنی‌(عشق به من می ورزد) ، ومن عشقنی عشقته(عشق به اومی ورزم) ، ومن عشقنی قتلته ،ومن قتلته فعلیّ ديته ، ومن علی ديته فانا ديته»حديث قدسی. 

 

 روش دوم درمان اضطراب(غذا)

برنامه اول ؟ 

پرهيزازغذاهای اضطراب زا! 

برنج را آبكش نكنيد.[ويتامين «ب» آن هدرمی رود] 

برنج را با زيتون يا پياز ياسبزی مصرف كنيد.[سرشارازويتامين «ب» هستند] 

اگرطبع شما اسيدی‌است خورش با برنج سازگارباشد. 

به برنج يا خورش رب نزنيد . 

بابرنج ماست يا دوغ نخوريد . 

سيب زمينی درخورش نريزيد . 

عدس پلو نخوريد . 

استمبولی پلو نخوريد. 

به ماهی پلو،سبزی  وادويه متناسب برای توازن اسيد وبازآن اضافه نمائيد. 

با برنج سالاد كاهونخوريد مگراينكه تركيبی‌ با هويج وجوانه نخود وروغن زيتون... باشد . 

با برنج ترشی يا سالاد خيارنخوريد. 

آش برنج نخوريد. 

سوپ برنج نخوريد. 

غذاهای نفی شدۀ مذكوربه  علت داشتن اسيد بالا ، سبب افت قند خون شده كه مـــانع جذب ويتامين«ب» می گردند،همچنين سردمزاجی رامضاعف می نمايند. درنتيجه اضطراب شما افزايش می يابد.  

خورش هاوموادغذائی سازگار بابرنج،فسنجان ـ كباب برگ ازگوشت شتريا گوسفند نرـ‌ قيمه بادمجان ـ‌ نخود ـ قـــــــورمه سبزی ـ قيمه به ـ  "گرد كاكائو محلول در آب عسل"ـ كشمش ـ خرما ـ هويج ـ پودرگردو ـ پودربادام ـ پودرپسته ـ كرفس ـ فلفل دلمه ـ زعفران ـ زيره ـ ... 

برنامه دوم ؟ 

ازخوردن قندوشكروهرچه شكردرآن به كاررفته ، مثل شيرينی ـ سانديس ـ نوشابه ـ شربت ها ـ مرباـ سنيچ ـ و... پرهيز نمائید.چون سبب توليد الكل اضافی درروده شده كه مانع توليد ويتامين «ب» می گردد . درنتيجه اضطراب افزايش می يابد. 

كبد موتوروتصفيه خانه بدن است مقداری شكرداخل باك ماشين خود بريزيد اگركاركرد خود شما هم شكرمصرف نمائيد.پوست آئينه كبداست چنانچه كدراست نتيجه خوردن شكر است ازكوزه همان برون تراود كه دراوست .گفته اند زيتون درزيبائی رنگ پوست معجزه آسا می‌باشد. امتحان كنيد.

برنامه سوم ؟ 

صبحانه لبنيات مصرف نكنيد( به حديث امام معصوم ششم رجوع نمائيد) 

[موادغذائی مناسب صبحانه = نان وخرما ـ‌ ارده با شيره انگورياعسل ـ انگورـ روغن زيتون ـ ميوه رنده شده يا درمخلوط كن باعسل(سيب ، گلابی ـ به ـ هويج ـ‌ گيلاس ـ آلبالوـ آلوزردـ قيصی،زردآلو) موزباعسل ـ نان باخربزه ـ طالبی و...] 

برنامه چهارم ؟ 

مابين غذا مايعات ننوشيد( رجوع شودبه حديث امام غريب ومعصوم هشتم)

بعدازغذا چای ننوشيد ، مانع جذب ويتامين اعصاب (ب) می‌ شود.

روش سوم درمان اضطراب (محبت درمانی) 

به موضوع  محبت درمانی رجوع نمائيد.

روش چهارم درمان اضطراب ؟ (احكام درمانی ) 

به قصه نخوداب رجوع نمائيد.

روش پنجم درمان اضطراب؟(بازی درمانی) 

به تصويربازی درمانی كودكان ‌رجوع نمائيد.

روش ششم درمان اضطراب؟ (آب درمـــــــــانی) 

وضو سلول های‌ عصبی را برگردان می نمايد وسبب انبساط  سلول های‌ عصبی پيرامــــــونی‌ می شود درنتيجه كاهش هورمون تنش(كرتيزول) رادرپی دارد كه سبب فروكش كردن غضب می شود(...ويطفئی الغضب) ودريا 93 ماده آلی داردكه نيازمندی بدن ماراتأمين می كند.«سافروا تصحوا(پيغمبر)»

ماهی اقيانوسی هم مصرف كنيد نه حوضی تا هم يد وهم اُمـِگاسه   Omega3بدن شما تأمين شود كه دركاهش اضطراب مؤثرند. به عروس قله ها بنگريد و برف بازی‌كنيد شنا را ورزش ضد افسردگی ناميده اند

«به فرزندان خود شنا ـ سواركاری"الرُكوب يَسُر" وتيراندازی ياد بدهيد (پيغمبر)»

به دريا بنگـُرم دريا  تـَه وينـُم   نشان ازروی زيبای ‌تـه وينـم

يخرج منهم الؤلؤوالمرجان(22)

وله الجوارالمنشأت فی البحركالاعلام(رحمن 24)  

به آب جاری نظركنيد 

ولمن خاف مقام ربه جنتان(دوبهشت) 46

فيهما عينان تجريان ( دوچشمه ) 50

ومن دونهما جنتان(وغير آن دوبهشت ،2بهشت ديگراست)62

مدهامتان 64 «والنظرالی الخضره يسر»

فيهما عينان نضاختان 66

به آبشارنياسركاشان وشوشترو...وسرچشمه محلات وسرعين اردبيل و...رفته كنيد ،ما رفته كرداهیم ، خوب بيد. 

روش هفتم درمان اضطراب (روانكاوی) به ب

/ 1 نظر / 6 بازدید
انبارلويی

سلام و خسته نباشيد. خيلی آموزنده و مفيد است. راستی به سرزمين زيتون نيز سری بزنيد. موفق باشيد و خدانگهدار