نسل نخود خورسالم

درمان اضطراب با غذا (آفتاب آمد دلیل آفتاب)

همانطوركه پديده ها سه بيله  وگروه هستند ابزار – تشكيلات(متغيير) – رابطه(ثابت)باخود ،اجتماع، خدا. دانشمندان نيز سه دسته اند حوزوی – دانشگاهی (متغيير) الگو (ثابت). دانشمند دانشگاهی جناب غلام علی حداد عادل در تاريخ 1/3/86 فرموده اند جوانان اين دوره با دوره ما تفاوت دارند و«نسلی پديد آمده كه تن به كارنمی دهند وازكار فراری هستند » قبلا درنقدنگاه  حزب اعتماد ملی به درمان اضطراب دليل آن را ذكر كرديم كه نسل فعلی نسل برنج خور است ونسل قبلی نسلی نخود خور بود كه ويتامين ب دارد نسل فعلی علاوه براينكه نخود نمی خورد تا ويتامين ب جذب نمايد مقداری هم كه دربرنج هست با آبكش كردن به هدر می دهد لهذا توانی برای آنها نمانده تا مطالعه نمايند  يا كار طاقت فرسا انجام دهند ، نسلی هستند كه 8/52آنها(جوانان) آرزوی مرگ می كنند(افسرده اند) و85% دختران نيز از تيپ ظاهر خود ناراضی هستند ودرفعاليتهای اجتماعی وحتی فردی خود نقش مناسب ايفا نم‍ی كنند يعنی توان ايفاء نقش ندارند درنتيجه از زندگی زناشوئی خود ناراضی هستند 10% آنها دچارناباروری می باشند . حدود 10% مبتلا به ديابت هستند و24% گرفتار چاقی وگرفتگی عروق می بشند .از طرفی گفتيم كمبود ويتامين ب ريشه اختلالات عصبی (اضطراب ، افسردگی ، بدبينی يا سوءظن /وسواس ، هراس، وحشت زدگی /وعلائم روان تنی "به فهرست  علائم اضطراب رجوع شود") است .

پس نسل فعلی نسلی است كه بدنش كمبود ويتامين «ب» و كمبود آهك (كلسيم) دارد58000000نفر طبق اعلام وبدا.كمبوددارند  واز طرفی چون غالب افراد با طبع سرد هستند برنج هم برخلاف نخود سرداست لذا عفونت وبلغم بدن آنها زياد است . پائی به منزل وپائی به درمانگاه دارند ازپادردبرنجی وكمردرد برنجی وآرتروزبرنجی ودرد مفاصل برنجی وديسك كمر و ديابت برنجی وگرفتگی عروق برنجی می نالند ومی نالند  .دانشمند دانشگاهی دلداده ادبيات،  ديروز كه دانشمند الگو جناب سيد بن روح الله هشدار دهنده بود كه جامــعه درحال فروپاشی اجتماعی است بايد دهـــــــــان باز می كرديم وهشدارش را می قاپيدييم تا امروز با ادبياتی متفاوت همان حرف را تكرار نكنيم وفرصت طلائی زمان را از دست نداده باشيم . با هم به سفرزمان می رويم سرسفره فرستادگاه حضرت سبحان می نشنيم وعلت تشريع زكـــــــــــــات به نه چيز را می جوئيم  تا راز تن ندادن به كار را بجوئيم .  ابتدا چون مجلس از آن چيزهائی كه رد شده اند شروع می‌ كنيم، آيا برنج مشمول زكات است ؟خير.آيا سيب زمينی،خيار،گوجه فرنگی، رب، قند وشكر، هندوانه ، رشته آش، نان سفيد  و...مشمول زكات هستند؟ خير.

آيا آنها خوراك انبياء واولياء بوده اند ؟خير 

پس آنها چه غذاهائی ميل می كرده اند  ؟

امام معصوم اول :... پدرومادرم فدای رهبربزرگ اسلام(پيغمبر) با د كه نــــــــان او از آرد الك نكرده بود   

امام معصوم ششم :بهترين خورش ها نزد رسول الله  الخل (سركه ) والزيت ( روغن زيتون) بود واين غذای انبياء است .

امام معصوم ششم : كان اميرالمومنين  اشبه الناس طعمه برسول الله كان ياكل الخبز(نان) والخل(سركه) والزيت (روغن زيتون) خوراك اميرالمومنين شبيه تر ازهمه مردم به رسول الله بود خودش نان سركه وروغن زيتون می خورد ...[سركه سيب بهتراست]

امام معصوم ششم: ان الخل ليشد العقل(سركه عقل راقرص و محكم  می كند)[هوش را افزايش می دهد ودرمان افت تحصيلی است 4000000دانش آموز سال 85 مردود شده اند/تذكر11نماينده مجلس به وزير]

امام معصوم هشتم : اميرالمؤمنين عليه السلام نان را با انگور می خورد.(كان يأكل العنب بالخبز)

امام معصوم ششم : كان طعام رسول الله الشعير اذا وجده وحلواه التمر

 غذای رسول الله نان جو وحلوای ‌اوخرما بود

 واميرالمومنين نيز نان با خرما می خوردند يأكل الخبزبالتمر/مستدرك 104/ 17

امام معصوم اول :هيچ چيز مانند عسل شفای بيمار نخواهد بود 117

لم يستشف مريض بمثل شربة عسل

امام معصوم هشتم : هركس مايل باشد درمدت زمستان گرفتارزكام نشود هرروزسه لقمه عسل با موم بخورد119 

پيغمبرصل الله عليه وآله: عليكم بالزبيب (برشما باد خوردن كشمش ومويز [آفتابی نه تيزابی])

فانه يكشف المره (پس قطعا صفرا را مكشوف ونابود می كند)

ويذهب بالبلغم(وعفونت بدن را ازبين می برد)

ويشد العصب  ( واعصاب "سيستم مصون كننده ، لنف‌"  را محكم می كند) [ ويتامين ب دارد]

درتاريخ 11/3/86 پيام نما سيما نوشته بود 40% مردم دچار افسردگی واضطراب هستند يعنی برنج خورند يعنی طبع سرد دارند يعنی كمبود ويتامين ب دارند]

ويذهب بالاعياء ( وخستگی را می زدايد ) [ خستگی مزمن علامت كمبود ويتامين ب می باشد امروزه افراد خسته ازخستگی  يا استرس  يا افسردگی هستند]

ويحسن الخلق ( وخلق را نيكو می گرداند ) اسيد وباز بدن رامتوازن می سازد درنتيجه خلق نيكو می شود وعصبانيت برطرف می شود.

ويطيب النفس ( ونفس راپاكيزه می كند ) يكی‌ ازعلائم كمبود ويتامين ب دربدن سوء ظن وپارانويا می‌ باشد كه با تأمين ويتامين ب وتعادل اسيد وبازدرمان می شود.

ويذهب بالغم ( وغم را می زدايد)

... ويصح الجسم (وبدن راسالم می‌ سازد)

ويذهب بالوصف ( ولاغری بدن يا درد را ازبين می برد) معمولا افرادی كه اسيد بدنشان بالاست دچارانواع دردها مثل آرتروز- ديسك – روما تسيم وگرفتگی مفاصل وميگرن و...هستند كشمش اسيد و باز بدن را متوازن می سازد ودرد از بين می رود.

[ هركيلو انگور معادل 2كيلوگوشت حرارت  دارد ين آهن دارد سبب درمان كم خونی است  وباخوردن تخمه اش درمان گرفتگی عروق وپيشگيری ازسكته می باشد

امام معصوم اول : من اكل احدی وعشرين زبيبة حمراء علی ريق ، لم يجد فی جسده شيئا يكرهه

« هركس 21 دانه مويزقرمزرنگ را ناشتا بخورد دربدنش ناراحتی وبيماری احساس نخواهد كرد » مويز درمان كننده  اضطراب است .

امام معصوم هشتم از پدرانش وآنها ازامام معصوم چهارم: شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه  الجبن والقديد[لحم اليابس]

دوچيز وقتی وارد معده گردند سبب فساد آن می شوند  پنيروگوشت مانده خشكيده.

پيغمبرصل الله عليه وآله: الجبن داء والجوز داء فاذاجتمعا معا صارا دواء

[پنيرآهك (كه خواب آوراست) وگردو فسفر دارد باهم كه خورده شود هيجكدام همديگر را دفع نمی كنند وبهتر هضم می شوند وچون خواب آوراست شام ميل شود بهتراست  درصورت نبود گردو با صعتر(آويشن) يا زيتون يا سبزی خوردن يا فلفل دلمه يا خرما يا انگور ميل شود اسيدوباز يدن رامتوازن می نمايد]

 ششم : صبح خوردن پنير پسنديده نيست شام خوب است 

امروزه مردم چه مصرف می كنند ؟ برنج .  باچی ؟ ماست ، ترشی ، سالاد، خورش استمبولی ، كدوخورشتی، سيب زمينی كباب و...

وصبحانه چی؟ نان سفيد با پنير وچای شيرين  يا مربا وشير پاستوريزه. كه حاوی‌ اسيد ومنبع عفونت وبلغم هستند .

پس هيچ يك ازاينها به اين شكل طعام انبياء واولياء نبوده ومشمول زكات نيست  !

عمده غذای انبياء مواد غذائی حاوی باز (گرم) وخون ساز و ويتامين ب ساز وآهك ساز  بوده  است وهركدام درمان صد درد بی درمان امروزی .

وزكات به نه چيز تعلق می گيرد 1- گندم 2- جو3- خرما4- كشمش 5- طلا 6- نقره 7-شتر8- گاو9- گوسفند

به جز گاو كه شير وروغن آن اگر علف خوار باشد غذا ودواء است وجو كه منبع سبوس است همه مواد غذائی  حاوی باز هستند نه اسيد.

وفلزات آن ارزش ذاتی دارند وبا عفونت تورم مستهلك وفاقد ارزش مناسب خريد نمی شوند  كه درنتيجه درمان اضطراب وسكته ناشی از نوسانات هستند .

آيا شما تاكنون يك تذكربه وارد كنندگان شكر بيش از 5برابرنياز كشور  داده ايد ؟ به نقد نگاه حزب اعتماد ملی به درمان اضطراب بنگريد ودر آمار بيماری ها غوطه ور گرديد؟ اين تذهبون ؟!

از دست و زبان كه  نناليم؟  تلوزيون كه می نويسد موقع امتحانات به دانش آموز نان پنير وخيار وگوجه بدهيد(11/3/86) وآنها را درجلسه امتحان به خواب نمائيم . گودبای جناب تلوزيون.

ما علی داريم فرزند ابوطالب مظلوم مكه ، كه نان را با خرما يا انگور يا روغن زيتون صبحانه می خوردند تا قندخونشان افت نكند ودچاركمبود ويتامين ها نشوند وبتوانند سالم باشند . يا علی مدد.

جناب سيد عزت الله ضرغامی گرامی به برنامه نويسان بفرمائيد موقع امتحانات با پخش عكس توپ بازها وسريال های آبكی وفاقد جنبه های آموزشی  وقت طلای فرزندان ما را به هدرمی دهيد  كافی است ديگر با توصيه های غذائی خود شر نرسانيد. بگذاريد ائمه معصومين همچنين درتلوزيون مظلوم باشند  بگذار دستورات غذائی آنها را پخش نكنيد آيا تصور كرديد با نمايش چند جلسه سينه زنی  از ائمه  تبليغ كرده ايد  ماشاء الله به نان خياروگوجه خورهای تلوزيون . فرق است بين تبليغ ازائمه وپخش دستورات سعادت ساز آنها تا برای آنها تبليغ كردن وسينه زنی پخش كردن. سينه زنی تبليغ برای ائمه است ولی پخش دستورات ائمه تبليغ ازائمه وسعادت آفرين .

/ 0 نظر / 5 بازدید