ويتامين ب

 «آنان كه رفتند كاری‌ حسينی كردندوآنان كه مانده اند بايد كاری‌ زينبی‌كنند والا يزيدی اند(شهيدان شريعتی وبهشتی)»وامروز تلاش برای‌تحقق دمكراسی خمينی استمرار حركت حسينی وعاشوراومعجزه مسيحائی ويد بيضای موسی وكردارنيك است.واينها با تن سالم مقدوراست.ويتامينها چون برق بدن هستند برقتون را ميزون كنيد تا با تك استارت روشن شويد وبشتابيم به سوی تعيين سرنوشت خود به دست خويش.

ويتامين ب 

والتين والزيتون/سوره انجير«تين» آيه اول.والارض وضعها للانام /فيها فاكهة والنخل ذاتُ الاكمام /والحب ذوالعصف والريحان/فبای آلاءربكما تكذبان/خلق الانسان من صلصال كالفخار/رحمن:14-10/////غيرازآن دوبهشت، دوبهشت ديگراست ...كه درآن است فيهما فاكهة ونخل ورمان/رحمن68/امروزه ثابت شده هيچ ماده غذائی به اندازه گوشت گوسفند نر كه كباب شو د ويتامين ب ندارد اما بهانه جويان بنی اسرائيل كه گوشتی‌ حتی بهتراز گوشت گوسفند نر بريان شده ميخوردند تقاضای سبزی ، خيار، سير، عدس، پيازكردند : واذقلتم يا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خير،اهبطوامصرافان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنه وباءو بغضب من  الله ، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغيرالحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون/بقره61/اونجا پروردگار را تكذيب ميكردند اينجا علاوه برپوشاندن آيات خدا ، كفرورزيدن ، با  ظلم كردن پيغمبران را هم ميكشتند. امروزه !دردانش تغذيه محرز شده كه ويتامين ب گوشت بريان شده گوسفندنر بيش از هرچيزسبب درمان اختلالات رفتاري ميگردد.پس گوشت بريانی كه قوم موسی‌ ميخوردنداثربخش ترازاينها بود كه خواسته اند و«هو خير »بود كه بهتراز«هو ادني» است . پس بشتابيد به سوي كباب كردن گوشت گوسفند نر به دست خودتان، نه گوسفندماده ونه گاو ونه آپز كردن گوشت.امام كاظم هم به يكی ازدوستانشان كه بيمار بود فرمودند گوشت را كباب كن بخور، نكرد، هفته بعد رفت ضعفش برقرار بود فرمود خوردی‌ ، گفت :بله ، اما خوب نشدم .فرمود مگر كباب نكردی .گفت خير! فرمود بايد كباب ميكردي ميخوردی. رفت كباب كرد خورد وخوب شد .خب ، تو بهشت هم كه انشاءالله كباب داير «ولحم طيرمما يشتهون»«وازگوشت پرنده هرچه هوس كنند/واقعه24.» حتی گوشت مرغ را هم بريان كنيد هورمونش ميپره واززشت شدن پوست جلوگيری ميكنه! خب بعد ازاين پيش درآمد بريم سراغ مقدمه ! آنگاه كه ازتعجب شاخ درآوردم!!!سال گذشته مادرخانمم سكته زد ويك چشمش نابينا شد ، چشم پزشك گفت چشم اوهيچ عيبی ندارد وسالم است ، روان پزشك فقط ويتامين B300تجويز كرده بود كه استفاده كرد وبينائيش برگشت واين خيلی جالب بود.تا اين بحث را دنبال كنم   اينو قبلا خوندين يادتونه !!! من داشتم يه پست برای ويتامين ب تهيه ميكردم شد سن عشق ، نميدونم ،شايد شوهريا همسر ويتامين ب دارند ولی به هرصورت منتظرش باشيد منتهی مطالعه اش وجمع آوری مطالبش كمی زمون بره . ولی چی ميشه انشاءالله ! ديگه اونقدر ويتامين ب ميخوريد كه توپ ميشين .نه توپ بازی ، توپ سلامتی؛ وقتی زيتون بذارين تو دهان هم  ودهان دوستاتون به آرامش روانی ميرسين .انشاءالله ، درسته كه جاش تو طورسيناست تو محله شماهم پيداميشه.وقتی همه با خوردن زيتون به آرامش روانی رسيديم شهرمون خالی ازخشم ونفرت و امن ميشه .وهذا البلد الامين .ميشه مثل مكه ، شهرامنی كه خداقسم بش خورده ، قبلش به زيتون وانجير قسم خورده بعد ش به شهرايمن ، اين كلمه ايمن كه براتون آشناست ، نقص ايمنی اكتسابی ،ايدز، يعنی خدا انسانو دربهترين اندام آفريده ،لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم ، تقويمومحمد كاظم معزی اندام ترجمه كرده .اكتسابی يعنی ايدز ذاتی نيست ، با زيتون نخوردن ايجاد ميشه ،ميتونی به پست آيا ميدانيدكه ؟ رجوع كنی.خوردن زيتون يه عمل صالح است ولی خوردن زيادچيزی كه زياد قند وشكر درآن بكاررفته عمل غير صالحه .پوست زيبای ما زشت ميشه چون اونها نميذارند ويتامين ب تو بدن ما توليد بشه يا جذب بشه . به كبد(جيگر) فشارمياد ، اين فشار رو پوست بازتاب داره و ميگن رنگ پوست آينه كبده(جگره) . خيلی بد بد كه ميشه، ميشه هيپاتيت . درد بی درمون جگرسياه ،پس به قول آقای لاريجانی كه گفته بود كارمجلس ازتحقيق صداوسيما كشكه؟!!!!!!!!! ، كارخدا مثل كارمجلس نيست !!! خدا ميدونه اگه زيتون نخوری ايدزوهيپاتيتو و ازاين چيزای بد بد كه تو پست استرس ليلی به عشقش گفته ميگری وای خدای من نجاتمون ده ، توپ باشيم ، نه يه توپ قلقلی ، تو پ سلامتی.رپورتاژ آگهی !رپورت؟همان لاپورته ؟گزارش !اَژژژژ... را هم كه ميدونيد!؟  مامان،مامان، بدو، بدو، دوست جون ،جونيته ،زيتون ، ميگه من اگرتو خونه تون نيستم ، تو خونتونم ،كلسترول بدشوLDL با كمك اناربانو وگردوجونم وپيازخانم وآلبالوخانوم ودوشيزه مويز،می شوريم ،البته دوشيزه جون تو اين مسير ازما زبر وزرنگ تره مثل هسته انگور توپول موپولو ، تنگل منگلو،فرزه كه شربتشو ميخورن(پست مويزآرشيوارديبهشت). ما ويتامينB و...داريم مال كوچولوها مرسی هستيم.آی هوار!!!  توسعه،توسعه،توسعه سلامتی...اين شعارملیه ،توسعه...همه بگن،توسعه....با توسعه عبارت سياست ما عين ديانت ماست كه در طنززيتون با آلبالوخانوم توسعه يافته است.وا؟ اين ديگه هوارنداره!؟داره ، داره!چون باخوردن باقلا ، ناقلاميشيمو پرخون ازمغزاستخون تا بندناف كه هردوشون دارن ، سلول بنيادی كه توسعه اش مد روزه. منو بخورعزيز! من اعصابتو توپ ميكنم« والتين والزيتون »من ويتامين ب دارم باباي تپش قلبو ميسوزونم فكركردي چی .من شعور ندارم؟ يسبح لله ما فی السموات والارض/منبع احاديث پست مباني تغذيه / بهانه بود عزيز انشاء الله توپي .توپي ازسلامتي .چشمان خمارمن براي شادابي توگشوده شده است اگرچه راسپوتين نيستم تا با چشمانم كم خونيت را شفابخشم اما دوستي راستينم كه علي ابن موسي الرضا برصداقتم درتقويت اعصاب تو گواهي داده است /همان منبع.حالاخودتو  به عشق من خفه نكني ، ملس ملس بيا جلو تا با هم دوست تربشيم .چون من تلخم ، گوشتم تلخه ، اما نمك دارم، بامزه ام ، جون تو . تو همون حديث گواهي شده كه دهان را خوش طعم ميكنم .انشاء الله درد نداشته باشي ، اگرهم داشتي  انا اذهب بالوصف ، با سه سوت ميبرم وبه تو هرچه بخواهي هديه ميدهم .چي ميخواي عزيز؟زيبائي حقيقی يا جراحي پلاستيك ؟ اگرحقيقيشو بخواي براد معجزه ميكنم . من كذاب نيستم .خدا به من قسم خورده ! والتين والزيتون .به من اعتماد كن ! گلم ، سوسن وسبلم .سبيل هم كه نداري چرب كنم ،عوضش پوستتو غلفتی وامی چينم ويه پو ست زيبا كه همه حسرتشو بخورن به تو ميدم ! من كجام ؟ توكجائي ؟ بهداشت چيه؟ بهداشت يعنی پيشگيری ازپيدايش بيماری.كاش بيماری هم پ داشت كه جناس كامل ميشد. بهداشت روانی يا  بهداشت رفتار(عمومی – اجتماعی) يا بهداشت اعصاب  يعنی پيشگيری ازپيدايش ناراحتی اعصاب.يعنی پيازوزيتون ومويز كه يشدالعصب هستند، اعصابو قوی ميكنند خوردن!كی گفته؟ تعريف بهداشتو سيد عليرضا مرندی تو كتاب بهداشت دراسلام گفته اما پيازو امام معصوم ششم ومويزو جدش رسول الله وزيتونو ميهمان غريب معصوم ما ايرانيان فرموده اند تو كتاب اسلام پزشگ بی دارو احمد امين شيرازی يا كتاب صحت وسعادت سيد علی تبريزی.ناراحتی عصبی ازچی آغازميشه ؟ ازفشاردرونی وفشاربيرونی .درونی مثل خوردن غذای تنيدگی زا (قندوشكروهرچی شكرتوشه وسردی وعدم تطابق غذا باطبع يعنی طبع ما گرم باشه غذای حاوی باز(گرم)زياد بخوريم يا خوردن مداوم فست فود يا پيتزا يا غذای بيرون منزل . فشاربيرونی مثل فوت بستگان ودوستان صميمی ، مريضی خود ونزديكان وتغييرات مهم درزندگی وشغل مراجعه دارمثل كارگران بانكها ،فشاركاروبيش از8ساعت درروزكاركردن كه قربونش نريم تورم وگرانی اونو كرده 16ساعت. به سلامتی ! نامزد منتخب رياست جمهوری نهم وكلا سياست های جناح راست افراطی يا حزب جمعيت ايثارگران!يادمه اولی كه آقای حداد عادل رئيس مجلس شده بود تومسيرم يه نفردانشگاهی رو سواركردم گفت ايشون دانشمنده ! گفتم بله ولی ايشون ازجناح بازاربا گرايش حزب مؤتلفۀ اسلامی است وطرفدارسرمايه داری دلالی است(كه نمونه اش واردات بی رويه شكراست) لذا تورم وگرانی زياد خواهد شد ولی نه مثل زمانی كه حزب كارگزاران سازندگی كه طرفدارسرمايه داری صنعتی است،ديگه نميدونستيم با ذوق زدگی ايشون ازآمدن راست افراطی  ، گرانی اشگ طرفدارای حداد را هم درمياره ومثل رهبراقتصادی جناحشون در مجلس هفتم جناب محمد خوش چهره جداميشن ويه طيف ميشن وامربه معروف ونهی ازمنكركنن ،اونم اگه واقعا باشه كه شيره نخواند سرمردم بمالند دو بيله بشن تا رأی مردمو هرطوری شده بدست بيارند وازشرگرونی ها خودشنو بكشن كنارو بگن كی بود كی بود مانبوديم كه مثل همون منابع منفی يا مثل خزعلی بشن وبه امربه معروف هم ظلم كنند ودوباره كه رأی آوردند متحد بشن.بگذريم و اخبارمرگباروزشت تلوزيون وفيلم های خشن وبه تصوير كشيدن جنايت های جنايتكاران گلادياتورصفت ،اون هم نه يه بارونه دوبا ر،كه مستمرتا بدجنسی صهيونيزم ها را نشون بده ، تورفتارشناسی‌ اطلاعات رسيده ازمنابع منفی رد ميشه؛ مگراينكه خلاف آن ثابت بشه،يعنی آقای خزعلی‌ چون طرفدارانجمن حجتيه است هرآيه ای‌ كه تفسيركنه يا حديثی كه شرح كنه چون خودش منفی است تمام تفاسيرش ازآيات وروايات غيرقابل قبول است مگراينكه آن تفسير با تفسيرآيت الله خامنه ای يكسان باشد كه هيچ كس تواين زمونه وقتش را برای اينگونه تطابق ها تلف نميكنه. حال صهيونيست ها (صهيونيست بمعنی عام چه حاكمان پشت صحنه آمريكا وچه انجمن حجتيه ای ها كه تفاله های آنها هستند)هم همينطورند اگه بگن الان كه آفتاب هست روزمی باشد سخنشان غيرقابل پذيرش است تا اثبات شود . اين ديگه اين همه پول تلف كردن نميخواد تا جنايات اين گلادياتورها را كه( كلی خوششان می آيد رفتارهاشون  پخش بشه وشيوع پيدا كنه)تلوزيون چی های(بروزن مقام محمود فرشچی يان ما ؛ نقاش ،نقاشی ياتصويرگرصحنه های عاشورا) ما پخش كنند تا اثبات كنند آنها بد هستند همين يه مثال كه درمورد آقای خزعلی زدم كه اگه قران هم تفسيركنه ما به سرعت نور( نه صوت كه هرثانيه اش 333متراست)كانال تلوزيون را ميچرخانيم يا خاموش ميكنيم تا ازخط امام منحرف نشويم هفت جدآباد مسولين صداوسيما وكارگران شريفش را بس است ديگه لازم به پخش صحنه جنايت نيست كه نيست!مرسی. منابع تنيدگی را دركتاب تنيدگی يا استرس عاطفی خانم پريرخ دادستان بخونيد .

نخوداب اومد به بازار آلبالو خانوم ميشه شوهردار،بع بع ،آلبالوخانوم(حسنك وزير!نه، اون رفيق اميركبيره .حسن كچل!نه.چون40روزه سيب نخورده بايد هرروزبخوره قلبش بيمه بشه. حسنك سابق كه كشك خورده ،خون سازبوده، سالمه!) كجائی؟ ما ويتامين ب كم داريم ؟ تو باغم .شكر! چند نفرتون كم داريد ؟ 58000000نفر. چی ؟همين كه گفتم !مگه همه تون چندنفريد ؟ يه خرده بيشتريم ، اما اونا ميگن اگر به روان پيزيشگی بريم بمون ميگن ديوونه كه تو اين آمارنيومدن. وا !!!پدر، پدرم .پس بگيد سلامتی كوفتتون شده . آره ، آره ، كوفته تبريزيمون شده ، چون صنعتی شديم به جای‌اين چيزائی كه ويتامين ب دارند زياد تنقلات كوفته برنجی ميكنيم . آلبالوخانوم ! گوشت منو كباب كن  ويتامين ب بدنت زياد بشه .كجائی؟من همينجام بسم الله .موقعی كه سر اسماعيل رو هم ميخواستن ببرن من اومدم خون دادم اونو نجاتش دادم حالاهم شمارا انشاءالله نجات ميدم .[خواص نخود را كه دربين غذاهای عموم مردم بالاترين ويتامين ب را دارد72/.ميلی گرم در100گرم يعنی بايد درشرايط استرسی مثل الان كه گرانی اشك همه رو درآورده حتی امام جمعه ها را كه اغلبشان مدام ازدولت تعريف بی جا ميكنند، درپست نخوداب درآرشيواسفند85بخونيد]

چی مهمه؟ 

اين  كه مايك ميليارد تومان1،000،000،000تومان اسكناس 50،000هزارريالی جلومون چيده شده باشه !آفرين ، واقعا اين مهمه !خب حالاچی مهم ترازاينه؟! اينكه يوقت يه كبريت زير اين مبلغ نكشيم !استغروالله ، اين چه حرفيه آلبالوخانوجان.مگه ديوونه ايم ! منظورم اينه كه اگر گوشتو كباب كرديد خورديد پست سرش چای نزنيد !چون اون ويتامين ب رو زائل ميكنه. خب ، خب ، ديگه چی ؟! هرچی هم شكر درش بكاررفته نخوريد چون نميذاره ويتامين تو روده تو ليد بشه!يعني الكل بدنو زياد ميكنه وميسوزونه. خب ، خب، توبگوحسن جان ، بگو ديگه چی مثل كبريته؟ سردی خوردن زياد،چون قند می افته، وقتی افتاد ويتامين ب جذب بدن نميشه . الله اكبر . پناه برخدا .سردی ديگه چيه؟ برنج ، ماست ، ترشی ، چای ، سيب زمينی ، خيار، نارنگی ، ماهی ، گوشت گاو يا گوسفند ماده، سوسيس وكالباس، عدس ، ماش،گوجه وربش ولبنيات بخصوص شير پاستوريزه بقول دكترخرسند نظريه پاستورغلطه.... / ماشه ،ماشه ،نميخوريم ،بابا ای ول، دوسد داريم .دوسد تومان؟ نه !دوستت.

ديگه چی مهمه؟‌اينكه برنج و(چون ويتامين ب آن رو پوسته اش است) آبكش نكنيم،دمی كنيم.

ديگه!اينكه درشرايط تنيدگی (استرسی) مثل زمانيكه عزيزی را ازدست ميدهيم يا يكی ازاطرافيانمون مريضه يا  يه تغيير تو زندگی‌مون رخ ميده مثل شب ازدواج يا عروسی چون قند خونمون می افته ومانع جذب ويتامين ب ميشه مواد غذائی حاوی ويتامين ب بيشتر مصرف كنيم .شنيديد كه پيغمبر به امام معصوم اول فرمودند : درشب عروسی تا يه هفته شيروترشی وگشنيزوسيب ترش نخور. ودكترپاكنژاد آورده كه اينا قند خونو ميندازه و... همون پيغمبری كه اين همه ازشير تعريف كرده ولی فرموده درشرايط استرسی آنرا ميل نكنيد. يعنی همه چيو سياه يا سفيد نبينيد خاكستری به همه چيز نگاه كنيد . زايمان يه شرايط استرسی سخت وتغيير مهم درزندگيه نميدونم ازكجا فرهنگ شده به زائو شيرمی نوشاندند وای وای اونو تا سرحد مرگ ميبرند قديم ميگفتن جن زده ميشه تنهاش نذارين.اما زنان عشاير تو مسير زايمان ميكنن ويه پياله روغن داغ ميكنن ميخورن وراه می افتدن.

آيا ميدونيد برنامه غذائی مديترانه ای چيه؟

برنامه غذائی (زيتون مخالف خودشكنجه گری ورژيم غذائی است وبه جای رژيم ازبرنامه حمايت ميكنه)مديترانه ای‌ كه دكتر نيكلای اسكارميزاستاديارعلوم اعصاب درمركزپزشگی دانشگاه كلمبيای آمريكا پ‍ی برد تا 40% مانع فراموشی وآلزايمرميشه ، مقداری ميوه ، سبزی ، گوشت ولبنيات ، روغن زيتون (چربی تك غيراشباع) است [ اين با تحقيق آلمانی ها درمورد كم خونی وكمبود ويتامين ب12 كه بعد می آيد همنوا ميباشه]

آيا ميدونيد سوءظن چطوری شكل ميگيره ومردها چطوری مگسی ميشن؟( مگس ميكنن تو قندون درشو ميذارن اگه كسی اومد خونشون بفهمن خانمشون رابطه نامشروع داره يانه كه زمستون مگس نيست واونها درعذاب مضاعف اند / پاكنژاد- ازدواج ص...) وقتی كمبود ويتامين ب دربدن طولانی شد افسردگی كه بيماری  هزارچهره است ، رخ ميده ومزمن كه ميشه تبديل به سوءظن ميشه ، به دروديواربدبين ميشيم ،مردمگسی: آلبولوخانوم !رفتی خونه مامانت چيزی يادت داد دشمن شوهرت بشی!!!؟ (رجوع به پست دولت اضطراب"آرشيوتيرماه" و ايستادن خانم ها درصف وداخل اتوبوس واختلاف آنها با همسرانشان هم بد نيست)

حالا بعد اين مقدمه كوفتی‌   بريم سر  اشل مطلب!!!!؟ 

بس برنج خورديم آب از لك ولوچمون راه افتاد، استخون درد و آرتروز گرفتيم نميدونيم بگيم اصل مشلب! اينم بگيمو بريم ! ويتامين ب وث تو بدن ذخيره نميشه هرروز حداقل بايد يه پيازخام يا جوانه نخودبا غذا مصرف بشه.وا !؟آره ! وا چيچی! مگه آبه كه هرروز بنوشيم ؟ نه محلول درآبه!مثل آپه! كه شما هرروز تو وبتون انجامش ميدين يا ديربه دير! اگه هرروزبشه ميگن به روزيد اما اگه نشد خماريد يعنی ويتامين ب كم داريد ! وا ! چه چيزا! بله! همين چيزا! شوخی نداره !ويتامين ب هست ديگه !ديربجنبی اخده يا عقيم شدی بايد بری موسسه رؤيان ثبت نام كنی بگی استرس دارم ، بچه دارنميشم ، از همين الان هرچند ساله ای ميتونی بری نوبت بزنی سه سال ونيمته!ده سالته! يا 20سال ، اگه ويتامين ب كم داري برو تو نوبت مال بچه دارشدن. چون صف های آينده مال اين چيزاست نه مال اون چيزائی كه حالا مالش تو صف می ايستيم !!! مگه چن درصد زوجها ناباروری ونازائی دارند؟10% زوجهای كشور عقيم هستند(عقیمی – ناباروری- نازائی - حاملگی)(روزنامه جام جم4/7/ 85  معاون موسسه رؤیان ـ احمد وثوق ). [به پست فهرست  علائم اضطراب (آرشيواسفند85)هم سرك بكشید تك تك بندهای پست جدول جریانی سوگرفتن به سوی سلامتی يا خوددرمانی اختلالات عصبی(آرشيوارديبهشت) را با دقت اجرا نمائید مفيده انشاءالله !؟]تازه همه اينارو هم كه بخوريم اما ازموادمخدر استفاده كنيم چون اسپرم واوول را نابود ميكنه مثل همسايه ما ميشيم كه دكتر بش گفته سوء مصرف مواد همه چيو ازبين برده دنبال دارو و درمان برای بچه دارشدن هم نباشيد حالا آلبالو خانوم ها ی عزيزمسلمونو ، مسيحی و يهوديی وزرتشتی و...متوجه شدن  چرا بايد تو آزمايشات ازدواج دقت كنند!

چطوری بخوريم ؟تلخه؟

همينقدر كه زيتون يا روغنش را در غذا استفاده ميكنيد كافيه خيلی ازامراض به خصوص كم خونی كه ناشی ازكمبود ويتامين ب 12باشه درمان ميشه اما اگر سردرد داشتيد يا برای پيش گيری ازسردرد مثل مواقعی كه ازحمام آمده ايد وهوا سرد است چون شورتكات يا ميان بر است وظرف 20 دقيقه سردردوانشاءالله خوب ميكنه بدنيست همراه خرما يا كمی پنيريا ميوه يا هرخوراكی كه دردسترس شماست مصرف كنيد.مال گلو درد هم خوبه اما نمك برای گلودرد بهتره: پيغمبرصل الله عليه وآله خطاب به امام معصوم اول: افتح بالملح واختم به(يا علی غذايت را با نمك شروع كن وبانمك به پايان بر) فانه من افتح بالملح واختم به  عوفی من اثنين وسبعين نوعا من انواع البلاء منها الجنون  والجذام والبرص(سفينه545/2)155

پيغمبرصل الله عليه وآله: ان الله اوحی الی( خدا وحی كرد به) موسی عليه السلام ابدا بالملح واختم بالملح(شروع كن غذايت را با نمك[ وپايان بر با نمك) فان فی‌الملح دواء من سبعين داء (پس قطعا درنمك درمان 70 درد است ) اهونها(آسانترين مرضی كه درمان می كند ) الجنون (اسكيزوفرنی يا شيزوفرنی)والجذام والبرص ووجع الحلق (درد گلو) و وجع الاضراص (دندان درد ) و وجع البطن(درد شكم،دل درد) است . البته نمك هم بايد؟ « نمك دريا باشه؛ روزانه 50-30ميكروگرم يد نيازبدن است تا غده تيروئيد بزرگ نشه كه با مويرگهای اضافی كه پيدا ميكنه يد خون رو بگيره /بهداشت مرندی» .«نمك يد دارتوبازارسرطان زاست/حسين روازاده» - حديث زيتون يعنی نماد ويتامين ب ازامام رضا است كه سالروز تولدش راپيشاپيش به همه تبريك ميگم ومنطبق با آيه والتين والزيتون است كه بايد پستشو هلو كنم وتو گلو آلبالوخانومهای عزيزمسلمونو، مسيحی و، يهودی و وزرتشتيم كنم ، خانمی هم گفتند ما تلخيم پروده شيم كه گفتيم مقبول نيست چون هرچی دست اين آدميزاد دوپا توش دخالت كرده آغشته به يه موادی شده كه سلامتی رو آنطوركه آلبالوخانوم ها ميخوان توپ نميكنه اصلا خاصيت من به تلخيمه البته دربعضی جاها با رب انار و مغزگردو پرورده ميكنن كه خوبه.

محققان آلمانی كه تحقيقشون با نيكلای اسكارميزآمريكائی همنواست ،درسال 84 نمونه های‌مختلف خون رو برای اندازه گيری‌ ويتامين ب 12دردو گروه «گروه گياه خوارمطلق وگروهی كه علاوه برگياه ، تخم مرغ ولبنيات ميخوردند وبرخی ازاعضاء اين گروه گوشت ميخوردند اندازه گيری كردند تمام(100%) افرادگروه گياه خوار مطلق كمبود ويتامين ب12داشتند وثلث (33%)گروهی كه تخم مرغ ولبنيات هم ميخوردند كمبود ب12 داشتند ولی‌5% ازگروهی كه گياه و گوشت ولبنيات وتخم مرغ ميخوردند كمبود ويتامين ب داشتند  اين هم منبع اينكه ويتامين ب گوشت گوسفند نر كباب شده با دست های خودتون بالاترين ويتامين ب رو داره وزيتون دررتبه بعدی است وسايرمنابع ويتامين ب دررتبه های پائين تر.البته نخودهم ويتامين ب بالائی داره .معمولا ما تصورميكنيم هرغذائی‌كه آهن داشته باشه خون سازه ، اين تاحدودی درسته ،اما حديث باقلا و...ازامام معصوم هشتم اعجازه

اعجاز، اعجاز،اعجاز!!!

هرغذائی كه آهك آن (كلسيم) بيشترباشه خون سازتره چون مغزاستخونو پرميكنه ، منطبق بر آيات سوره طارق كه ميفرمايه نطفه ای كه شما ازش ايجادشديد ،يخرج من بين الصلب والترائب هست . امام هشتم فرموده باقلا مغزاستخونو پرميكنه وخون تازه ميرويانه .الله اكبر!خب !ميزان كلسيم آن چقدره؟62ميلی گرم در100گرم و ويتامين ب آن 38/.گرم يعنی بالاترازجيگر!و«ث» 6ميلی گرم. البته نخود كه خود حضرت برای كمردرد ميل مينمودند 46ميلی آهك و72/.گرم ويتامين ب داره كه رتبه ای بعد ماهی سفيد 1/1می باشد البته ماهی سرده كه سبزی پلويا شويد پلوباش ميخورن. بنازم شويدو وقتی ميره تو برنج 146ميلی كلسيم داره و ويتامين ث بسياربالا.يعنی هيچی به اندازه ماهی سفيد ونخود ويتامين ب ندارد ماهی كه سرده نميشه مرتب استفاده كرد وگران است پس والحب وذوالعصف والريحان را يادمون نره يعنی نخود را. الله اكبر! ازهويج7000واحد ويتامين آ داره كه «باز»هم داره بعد غذای برنجی بخوری ديگه عينك بی عينك .جيگرسياه!كه اين هم اهن وتولپش دررفته 3/ميلی گرم ب داره.خب،ديگه چی آهكش زياده؟ كشك .البته نه اون كشكی‌كه حاج آقا لاريجانی گفته؟!كه كارمجلس درتحقيقهاش كشكه!!! كشك لچ هم نه ،كشك مايع مغازه هاهم نه!كشك سوغات مشهدكه ماشينی است هم نه!  كشك بز505مگ در100گ. پنيرتبريز354لپه 134ماش 145- انجيرخشك 186 بيمورد نيست خدا قسم بش خورده ، خون سازاست. چراخدابه اين چيزائی كه آهك دارن وخون سازهستن اهميت داده ؟ چون اسپرم واوول سازه (توپست تنوع =شادابی آرشيومهر)تغذيه سردمزاجی معمولاهمين چيزای‌ كلسيم دارمثل پنيروگوشت وتخم مرغ و...بود.خدا برای اينكه به دنيا اومدن بنده اش را دوست دارد اهميت داده ووقتی خانواده ها غذا خون سازبخورند ديگه موسسه رؤيان هم بی خاصيت ازاين جهت ميشه نه جهات ديگه! ضمنا مشاجراتشون كم ميشه طلاق كه حلال مغضوب خداست كم ميشه همه شاد ميشن هرخونه ای يه بهشت ميشه !بهشت كه هست جلوه خود خداميشه يه چيزی بالاترازبهشت ميشه .الله .الله .

اخباراجق وجق كمبود ويتامين ب:

- روزانه 40نفر درايران دچارايدز ميشوند.منبع: روزنامه اعتماد ملی 11/8/85 = نتايج تحقيقات جديد درتانزانيا نشان ميدهد مصرف روزانه يك قرص مولتی ويتامين تركيب ازB.C.E. سبب كاهش پيشرفت ايدز ميشود.منبع روزنامه آفتاب يزد1385[كه Bبيشتردرجوانه نخودودرعسل وخرما تا 9ويتامين هست و Eبيشتر درجوانه گندمه پس نياز به قرص نداره]

- يكی از دلايل سفيد شدن [ همچنين ريختن ] مو‌ی سر كمبود ويتامين ب وث است بخصوص ب5/منبع آفتاب يزد به نقل ازايسنا ، مصاحبه سيد مرتضی صفوی مديرگروه تغذيه دانشكده بهداشت دانشگاه اصفهون.

- فروش تنقلات ومواد غذائي پركالری درمدارس انگليس ممنوع شد وميوه[كه ويتامين وفيبر داره]جايگزين شد /آفتاب يزد به نقل از فارس، ديلي تلگراف

- روغن زيتون ضد سرطان سينه زنان است /آفتاب يزد به نقل از واحد مركزی خبرونشريه پزشگی انگليس  

- روزانه حدود 20 نفر در ایران خودكشی می كنند (5/12/83ـ آفتاب يزد) وعلت بیشتر آن اختلال عصبی سردمزاجی " اختلافات خانوادگی و..." می باشد [بگو كمبودويتامين ب كه بعدش عصبانيت واختلاف است]

- روزانه يك دانشجو در ايران خودكشی می كند (ازتيترهای روزنامه جمهوری اسلامی 27/9/84)

- مرگ دختر22ساله در29 10 85 درتهران كه قرص اعصاب مصرف می كرده است (1/11/85 ـ اعتماد ملي) [مصرف قرص های اعصاب به مدت طولانی فرد راافسرده تروتمايل به خودكشی را بيشترمی كند« تجويزقرص های ضد افسردگی SSRI (ر.به آيكن درمان اضطراب ، بند 14 روش درمان) برای جوانان پيش ازاين درانگلستان ممنوع شده بودومحققان موسسه ملی سلامتی انگليس گفته اند ابتدا جوانان بايد يك دوره سه ماهه رفتاردرمانی‌شوندومتخصصان بهداشت مدارس بايد دراين زمينه تعليم ببينند وبه كودكان وجوانان درمعرض خطر توجه نمايند واندرودلين روان شناس، دراين زمينه معتقد به روانكاوی است نه دارو(11/7/84 آفتاب يزد)       امام غريب و معصوم هشتم : « زيتون اعصاب راقوی‌ می كند »

- دختر 24 ساله ای كه به دليل افسردگی‌ناشی ازافت فشاروقند خون درتاريخ 7/11/85 از بالای پل كالج تهران سقوط كرده بود بستری شده است (11/11/85ـ اعتماد ملي)

- ميزان مردودی پايه اول ابتدائی به 4/36 % درسال 84 ـ‌ 83 رسيد ه درحاليكه درسال 1370 اين درصد 2/29 بوده است .(آ. احمدی معاون آموزش وپرورش عمومی وآوپ.) = محصول خوردن غذا شكردارواسترس زا ونخوردن خرما وغذا ويتامين ب دار.

- اختلال در رشد با خوردن مرغ وطيور هورمونی ، معاون بهداشت وپيشگيری سازمان دام پيزيشگی ،سعيد چرخكار، گفت : كساينكه طيور هورمون دار مصرف ميكنند موجب ايجاد عوارض نامطلوب درزمينه رشد آنها ميگردد ، رشد بيش ازحد برخی اندام های‌بدن ورويش موهای زائد دربدن و[جوش صورت وپوست ] يكی ازعلل مصرف طيور هورمون داراست ./روزنامه آفتاب يزد/...1385

/ 104 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فريبا

سلام هاشم جان از بابت تذکر به جات ممنونم به خدا اگه زودتر ميدنستم که عسل خيلی از موز بهتره حتما شربت عسل می نوشتم بازم ممنون خيلی ماهی..... خيلی.

سمیه

ممنون جناب آقای فردوئی من هم با اجازه شما را در پیوندها اد کردم در ضمن همه ارشیو وب را خواندم و لذت بردم و سعی بر عمل به آنها دارم

سيد محمدزضا هاشمی زاده

سلام همدل گرانمايه چقدر خوشحال شدم از سبز امدنت که گل شکفتم از مطالب ارزنده ومفيدتان وتنوع در تد وين مطالب لذت بردم واستفاده کردم

مونا

سلام.ميشه در مورد خودت بيشتر توضيح بدی. بابای منو ديدی؟؟؟؟؟؟؟؟البته فاميليت که معلومه. ولی خوشحال ميشم بيشتر بدونم.دوست داشتی برام آف بذار

محمد جواد

از من مگیر چشم...دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دل ها معنا شود یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت در تند باد عشق نلرزد زیبا چشم تو شعر/ چشم تو شاعر است من دزد شعرهای چشم تو هستم زیبا کنار حوصله ام بنشین زیبا تما حرف دلم اینست من عشق را به نام تو اغاز کرده ام در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا...

مونا

سلام. موضوع جالب شد ولی راهنماييت خيلی سخت بود.تا حدی محدوده فامیلی مشخص شد ولی نوع رابطه با نسرین ؟داماد دايی هادی هستی؟

آيكا

سلام برادر عزيزم نمي دونم چرا براي مشكلي كه دارم يه گوشه ذهنم مياد پيش تو !!!!!! اين خانم محتشمي گفتيد كه .............. آيا مي توانند يك قرار ملاقات را ترتيب بدهند با ... ؟ فوريه فوري

آيكا

تو گلوم مونده بود گفتم كه باهاتون درميون بزارم

مجيد

سلام _[لبخند]من يه دختر براي رفاقت سالم از كرج ياتهران _سنش16يا17باشد _شمارم 09376676649

مجيد

سلام _[لبخند]من يه دختر براي رفاقت سالم از كرج ياتهران _سنش16يا17باشد _شمارم 09376676649[تایید][رویا]