کم خونی عامل اضطراب

كم خونی عامل اضطراب

كم خونی مادر بيماری ها ناميده شده وسونامی می كند طبق آمار وبدا . درايران 46000000نفر مبتلا به اين مرض هستند معمولامردان كمتر دچار اين بيماری می شوند وبيشتر كودكان تا سن رشد(21 سالگی ) وزنان به علت دوره ماهانه تاسن 48سالگی (50 سال قمری) وبخصوص زمان زايمان مبتلا هستند افرادی كه طبع آنها اسيدی (سرد) است ومدام غذا اسيدی استفاده می كنند بيشتر ازهمه دچار آن می شوند .

سونامی‌ در آفاق ومركز اقيانوس بطورعرض‍ی رخ می دهد وظرف چند دقيقه  چند ميليون نفر را بی خانمان كرده يا می‌ كشد ولی آنومی (كم خونی ) در نفوس ومركز قلب بطورطولی رخ می دهد وظرف چند سال چند صد هزارنفر را آواره وقتل عام می نمايد آنومی فجيع ترودلخراش تر وتراژدی تر از سونامی ا ست .

1.    نسبت افراد كم خون در قم 2 برابر سایر نقاط كشور است (29/10/83)

2.    سرانه مصرف دارو درقم درسال 84 بالاتر ازساير شهرهای‌كشور بوده است

3.  كم خونی ام الامراض است و«سبب كاهش عاطفه مادری می گردد»(آفتاب يزدـ‌ /1/84 به نقل ازايسنا واحد علوم پزشكی‌ دانشگاه تهران، نتيجه بررسی ‌رفتار85 مادربافرزندانشان درآمريكا جنوبی كه تازه وضع حمل كرده بودند) كاهش عاطفه، بدرفتاری باطفل رادرپی دارد و«بد رفتاری با طفل باعث ناایمنی اودر سال اول وبدبینی ایشان به جهان تا پایان عمر می شود(روانكاوها)» { ده هفته بعد زايمان، 64 نفر از آن مادران كه فقر آهن داشتند روابط صميمی با فرزندانشان نداشتند اما 21نفر ديگركه آهن خونشان كافی بود محبت كافی به فرزندشان ابرازمی كردند}  *

4.  تازه زایمان كرده ها به علت افت شدید فشار خون تمایل كمتری نسبت به دوره بارداری به طفل دارند وپس از ترمیم عادی می شوند ، بعدازتحقيق درمورد 85 نفردرآمريكای جنوبی ، اينجانب ازچند نفر كه تازه زايمان كرده بودند پرسيدم ، حتی يكی‌ازآنها كه ده سال بچه دارنمی شد وپس از درمان های مشقت بار كه برای بچه دارشدن انجام داده وصاحب فرزند شده بود می گفت تاچند روزبعد زايمان تمايلی به فرزندم نداشتم ،كم كم محبتم كامل شد .حتی برخی گريه می كنند وبرخی دچارامراض عصبی طولانی مدت می شوند وشايد مكرر شنيده باشيد كه می گويند فلان فرزند م را باردار بودم كه ديابت گرفتم ،ازقديم مراقبت لازم انجام می شده تاآنها دسته گلشان را مانند مادری كه درتاريخ 14/6/85 درتهران عزيزپنج روزه اش را كشت، از دست ندهند.

5.  انجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خون ساز است وخدا به آن قسم خورده " والتین " ولی در فرهنگ ما به جای انجير يا خرما يا انگوروكشمش آفتابی  به زائو موز كه سبب كم خونی به علت  آغشته كردن به مواد شیمیائی در سردخانه برای زرد شدن می باشد می دهند یا غذاهای اسیدی مثل  شیر ـ سوپ ـ چای برای افزایش شیر مادر كه استراسور می باشد « حسین برهانی ـ كودكان بیش فعال ـ ص 53» و امثالهــــم به او می دهند .غذا دوران بارداری حضرت مريم انگور[دارای باز به اضافه قند طبيعی] ودوران شيردهی او خرما (رطبا جنيا) [دارای باز باضافه قند طبيعی] بود هيچكدام اسيدی كه قند خون راپائين می آورد نبود .

6.  در مواقع سردرد من به جای قرص استامینوفن یك قاشق روغن زیتــــون استفاده می كنم وسريع خوب می شوم چون طبق اعلام وزارت بهداشت در 13/7/83 استامينوفن سبب كم خونی ـ افت فشار خون ـ افت دمای بدن ـ سميت كبدی وكليوی و...است .(آفتاب يزد)

7.  مردی دراراك به دليل اختلاف با همسرش فرزند 25 روزه اش راكشت .  [معمولا بعد از زايمان  خانم ها به دليل افت فشارخون ، افسرده شده وغرق در نگهداری فرزند میشوند واز اينكه فرصتی دراختيار شوهرشان قرار دهند غفلت می كنند بی تجربگی در نگهداری طفل هم مضاعف می شود واگراسيدی مزاج باشند واز غذای اسيدی استفاده نمايند نياز به خواب فراوان دارند كه با گريه نوزاد ناممكن می شود بيشتر غر به هم می زنند وبهشت آرامش  ناشی از ازدواجشان خزان می شود . در كتاب ترجمه شده ای خواندم كه نويسنده كه روان شناس بوده می نويسد «در منزل دوستمان كه نوزادی داشت ميهمان بوديم آنقدر زن وشوهر با هم مشاجره كردند كه من و همسرم خجالت زد ه  برخاستيم رفتيم . چند روز بعد طرز تقسيم وقتش  بين بچه وهمسرش وتقسيم كارها رابين هم،به اوگفتم مرحله بعد كه رفتيم برخورد مناسبی باهم داشتند».]

8.   آنومی‌ سونامی می كند ؟مادری 14/6/85 درتهران فرزند پنج روزه اش را باچاقوتكه تكه كرد وكشت [افت فشارخون و افسردگی وعدم مصرف غذا مناسب باعث عواقب وخيم می گردد]سرنوشت اين دختر28 ساله گرسنه وبی كس را درمقاله هدی عميد ـ  ر.اعتماد ملی 11/11/85 بخوانيد.«تعجب می كنم ازآدمی كه گرسنه است ولی فرياد نمی زند (ابوذرغفاری)»علت عمده گرسنگی امروز افراد بلد نبودن چه نوع غذائی را خوردن است مثلا پيغمبر فرموده «درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند»وگرنه مشكل اصلی امروز بشريت پرخوری است نه گرسنگی ، اگراين خانم روزی چند خرما يا يك شربت عسل می خورد آيا اين تنيدگی رخ می داد تا اين حادثه رغم بخورد معمولادرمراكزعمومی مثل بهزيستی وبيمارستانها و...غذا برنج است وگوشت گاو با آن درخورش استفاده می شود واين نوع غذا برای هرانسانی‌مضراست وبرای  تازه زايمان ها كرده ها  مضرتراست مدتی قبل يكی از هم محلی ها كه در ناجا آموزش می ديد گفت فرزند يكی‌از... خودكشی كرده است گفتم احتمالا كمبود ويتامين ب داشته است والا مشكل اعتقادی‌كه نداشته است . وی گفت استادی‌ كه به آنها درس می‌داده نظرش همينطوربوده است . اما امروز هيچ كس حريف افراد نمی‌شود تا برنامه غذائی خود را تغيير دهند وبراساس نيازبدن به مواد غذائی ، غذا مصرف نمايند . ورسانه های جمعی نيزمطالبشان جزء جزء است هيچ كس نمی تواند ازآنها برنامه غذائی مناسب برای خودتنظيم نمايد اغلب   به يك فائده مواد غذائی كه در تحقيق های‌دانشمندان بدست آمده اشاره می نمايند واشاره به صد ضرر آن ندارند مثل اين است كه كسی‌ قسمت اول آيه ای كه درمورد ضررونفع شراب است رها كرده وبه قسمت دوم بچسبد وتند تند بگويد ومنافع للناس ومنافع للناس ومنافع للناس .وهيچ وقت نگويد «واثمهما اكبرمن نفعهما» طبيعی است اينطور تبليغ های رسانه ای ره به كژراه است .واين فرهنگ مخرب تر از فرهنگ غلطی كه اين خانم به دليل رهائی از ازدواج تحميلی‌ گرفتار آن شده است . 

9.   غذاهای كنسرو شده و سایر مواد غذائی كه مواد نگهدارنده  دارند عامل كم خونی می شوند وكودكان ونوجوانان وجوانان به سبب رشد و خانم ها تا سن یائسگی (48سال  ش . 50 ق) ملزم به خوردن غذاهای خون ساز{ انجیر – پسته  - گوشت بریان گوسفند نر – خرما ـ باقلا تازه ـ و...} می باشند و خانم ها طبق نظر  س. بهداشت جهانی هرماه تا سن مذكور باید به تعداد روزهائی كه خون ریزی داشته اند شربت یا قرص  آهن مصرف نمایند . شربت های آهن فروگلومين كه حاوی ويتامين 12ب  هستند دردرمان اختلالات اضطرابی ازجمله شب ادراری كودكان و...مؤثر هستند وافرادی بوده اند كه پس از مصرف آن درمان شده و داروهای اعصاب خود را كنار گذاشته اند .

10.  />/>/>/> پفك  عامل كم خونی است برای یک كودك به دليل فقريُن آهن  آمپول های  قوی تجويز شده است  كه پزشك متخصص اطفال فقط خودش  تزريق می كند وپزشك عموی حتی از تزريق آن امتناع كرده است !؟

11.     پختن غذا درظروف آلمونيومی (روی) = كم خونی = اضطراب

12.  كم خونی يكی ازعامل های سردمزاجی (كاهش كشش جنسی ) است كه درنتيجه اختلافات زناشوئی ومشاجرات وافسردگی وطلاق را درپی دارد

13.  درمان كم خونی با غــــــــــــــذا روزانه به آسانی صورت می گيرد.به نگاره های تصويری زير بنگريد: />

14.      غذاهای خون ساز؟  والتين ( انجير) ـ ميوه ها ـ‌ پسته ـ  زعفران ـ  گوشت نر بريان ـ  باقلا تازه  ـ مواد غذائی آهن دار />/>15.   تصفيه كننده خون؟ ليموترش تازه [ نه آب آن كه می گيرند يا در بازار می فروشند ] 

     

16.    كثيف كننده خون ؟ هرچه بر كبد فشار وارد كند مثل سرخ كردنی ـ آب يخ ـ غذا مانده ـ قند وشكرـ شيرينی ـ تنقلات ـ سوسيس وكالباس ومربا ـ نوشابه ـ سانديس ـ  كيك ـ‌ هرچه درآن شكر به كاررفته است . امام معصوم ششم : «هركس درشب شاهی (الجرجير) بخورد بيماری جذام دربينی او (انفه) تحريك می شود خون های صاف اوكم وخون كثيف وسوخته اش زياد می شود »«عليكم بالهندباء ...وسبزی كاسنی تصفيه كننده خون است» [خون پاك = زيبائی است ] امام معصوم ششم : عليكم بالخص فانه يطفئی(يصفی) الدم  / كاهو بخوريد پس قطعا خون را تصفيه می‌ كند138

17.   علت افت فشارخون؟ رشد كودك ونوجوان وجوان تا سن  21 سالگی ـ‌ دوره ماهانه خانم ها ـ سنگ كليه ودفع خون ـ  خون ريزی ناشی ازتصادفات وبريدگی ـ طبع اسيدی داشتن  وغذای اسيدی زياد خوردن ـ ايستادن زياد ـ خوردن غذاهائی  مثل كنسرو ، موز ، پفك  و...كه مواد نگهدارنده دارند ـ تنيـدگی  (زندگی صنعتی  نظير يا قرينه تنيدگی stress است وتنيدگی دشمن قلبه  و  دستگاه گردش خون را همچون كاغذ مچاله وانسانيت انسان را  كدر می كند

 

18.     مادرانی كه مراقب تنظيم فشارخون خود هستند بااعتماد به نفس بالائی كه دارند«هفت كليد طلا ئی موفقيت،آخ هباب"آزادی انرژی،خودشناسی، هدف يابی ،برنامه نويسی ضميرناخودآگاه ،استفاده ازانرژی مغز، بهره وری...»   دردامن آنها ست و فرزندانشان را با آن به معراج  می فرستند   

19.   كسی كه غذا خون ساز مصرف میكند  = شاد وبانشاط است ،  باچشم های نافذ می باشد ،  راست قامت راه می رود اعتماد به نفس دارد.

/>/>/>/>

/ 0 نظر / 5 بازدید