ماانبوه جوانان مجردچه کنیم!!!

ما انبوه جوانان مجرد چه کنیم؟

صیغه کنیم...صیغه شویم

ازلینک سیدامیرسعیدی عضوحزب اعتمادملی

مقدمه[مجردی طبق آیه 21سوره روم آرامش زانمی باشد]

زبتون:امام خمینی:«مطهری پاره تن من بود»

سیدمحمدخاتمی:«جامعه مادرحال فروپاشی اجتماعی است»

اداره ثبت احوال تهران: 91000 ازدواج درسال 86درتهران 19000 طلاق

انجمن علمی روان پزشگی ایران :25%جوانان 15تا25سال دچاراختلال عصبی هستند

معاون اجتماعی وزارت کشور1383:طبق پژوهش انجام شده52%جوانان آرزوی مرگ دارند[افسرده اند]

فخرالدین حجازی درمجلس سوم:سرمایه داران زالوصفت غلط می کنندبه محرومان کمک کنند[این تحقیراست وافسردگی ناشی ازآن کشنده]

بهداشت اعصاب وروان

پیغمبر:تنیدگی(فشارعصبی)ریشه بیماریهاست.

پیغمبر:«محبوبترین شمانزدمن خوش رو[نامساوی عصبی]ترین شماست»

فاطمه زهراسلام الله علیها:«پاداش خوش روئی بهشت است.»

اوج بهداشت روانی،این است که انسان خوشروباشد[بتواندبخندد]

کسی خوش رواست (میتواندبخندد)که 1ابتداوانتهای غذایش نمک(پیغمبر:وحی شدبه موسی علیه السلام) بخورد2هرروزغذای حاوی ویتامین ب وث (امام رضا:روغن زیتون خام اعصاب راقوی میکند/امام صادق:پیازاعصاب راقوی میکند/پیغمبر:مویزاعصاب راقوی میکندویحسن الخلق"وانسان راخوش رومی نماید) بخورد3مطابق طبعش (سردبلغمی غذاهای گرم صفراوی)غذابخورد4براساس نیازبدنش غذا(پروتئین15چربی30هیدروکربات55درصد/پیغمبر:درخانه ای که خرما نیست اهلش گرسنه اند)بخورد5متنوع (امام علی :دومرتبه پشت سرهم یک غذانخورید/امام صادق:یک روزشیر،یک روزگوشت،یک روزغذای دیگرمیل نمائید) غذا بخورد6هرگزصبحانه لبنیات"شیروپنیر"(امام صادق:لبنیات صبح دردبی درمان است)نخورد7هرشب شام (امام صادق:اصل خراب البدن ترک العشاء«علت بیماری بدن شام نخوردن است» بخورد8ازغذاهای دارای موادشیمیائی (مثل قندوشکروهرچه درآن شکربکاررفته ،شبیه نوشابه ومربا،ساندیس،سنیچ،...سوسیس وکالباس وهمبرگر،کنسرو،موز،چیپش،...)نخورد 9غرائزش (گرسنگی،تشنگی،خواب،مادری،جنسی)راارضاءنماید.

بطورکلی کسی خوشرواست که کم خون نباشد،ویتامین ب وکلسیم بدنش کم نباشددرحال حاضرطبق آمارارائه شده وزارت بهداشت 58000000نفرمبتلابه کمبودآنها می باشیم یعنی خوشرونیستیم.

براساس پژوهشهای روان شناسی ؛ شیرین ترین ایام زندگی یک زن دوران بارداری اوست،بی خوابی عامل فشارعصبی است، گرسنگی وتشنگی سبب پرخاشگری است عدم ارضاءغریزه جنسی سبب انفجارعصبی وفروپاشی اجتماعی است

 (اینجالینکپست232آرشیوفروردین 87گفته رئیس پلیس آگاهی ،افزایش تجاوزبه عنف به باکره ها رابخوانیم-اینجا   روانشناسی جمعه پست/632/ اینجاآرایش وزیبائی623   اینجابهشت خانواده605- سلسله پستهای دختران برای بوسیده شدن مرگ راانتخاب کردندآرشیوخرداد87

 

وامابعد:

شهیدمرتضی مطهری (مجموعه آثار ج‏19 ص 59) :

آیا طبیعت حاضر است بخاطر اینکه وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه نمی دهد که در سنین 16 و 18 سالگی ازدواج کنیم، دوران بلوغ را به تأخیر بیندازد ... آیا غریزه جنسی از سر ما دست بر دارد؟ آیا جوانان حاضرند یک دوره « رهبانیت موقت » را طی کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند

«چنانکه قبلا دانستیم ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین تولید می کند به همین دلیل دختر یا پسری نمی توان یافت که از اول بلوغ طبیعی که تحت فشار غریزه قرار می گیرد آماده ازدواج دائم باشد .خاصیت عصر جدید اینست که فاصله بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است.اگر در دوران ساده قدیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی از عهده شغلی که تا آخر عمر به عهده او گذاشته می شد بر می آمد، در دوران جدید ابدا امکان پذیر نیست.

شما اگر امروز یک پسر محصل 18 ساله که شور جنسی او به اوج رسیده ، تکلیف به ازدواج بکنید به شما می خندد. همچنین است یک دختر محصل 16 ساله . عملاً ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسئولیت یک زندگی را که وظایف زیادی برای آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد می کند بپذیرند.

کدامیک؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟

از شما می پرسم ، آیا با این حال ، با طبیعت و غریزه چه رفتاری بکنیم ؟ آیا طبیعت حاضر است بخاطر اینکه وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه نمی دهد که در سنین 16 و 18 سالگی ازدواج کنیم، دوران بلوغ را به تأخیر بیندازد ... آیا غریزه جنسی از سر ما دست بر دارد؟ آیا جوانان حاضرند یک دوره « رهبانیت موقت » را طی کنند و خود را سخت تحت فشار و ریاضت قرار دهند تا زمانی که امکانات ازدواج دائم پیدا شود ؟

فرضاً جوانی حاضر گردد رهبانیت موقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسی پیدا می شود و روانکاوی امروز از آنها پرده برداشته است صرف نظر کند ؟

دو راه بیشتر باقی نمی ماند ، [راه اول]یا اینکه جوانان را به حال خود رها کنیم و به روی خود نیاوریم . به یک پسر اجازه دهیم از صد ها دختر کام برگیرد ، و به یک دختر اجازه دهیم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط جنین کند یعنی عملاً کمونیسم جنسی را بپذیریم و چون به دختر و پسر متساویاً اجازه داده ایم ، روح اعلامیه حقوق بشر را از خود شاد کرده ایم ...آیا این چنین پسران و دخترانی با چنین روابط فراوان و بیحدی در دوران تحصیل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگی و زن خانواده خواهند بود ؟

راه دوم ازدواج موقت و آزاد است . ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود می کند که در آن واحد زوجه دو نفر باشد ، بدیهی است که محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه نا خواه هست . وقتی که هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا کند قهراً هر مردی هم به زن معین اختصاص پیدا می کند . مگر آنکه از یک طرف عدد بیشتری باشند. بدین ترتیب پسر و دختر دوران تحصیل خود را می گذرانند بدون آنکه رهبانیت موقت و عوارض آنرا تحمل کرده باشند و بدون آنکه در ورطه کمونیسم جنسی افتاده باشند... بدیهی است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده هایی کرده و می کنند ربطی به قانون ندارد. لغو این قانون جلوی اینگونه سوء استفاده ها را نمی گیرد بلکه شکل آنها را عوض می کند به علاوه صدها مفاسدی که از لغو قانون بر می خیزد.»

مطلب فوق دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری راجع به بحران جوانان مجرد است. (مجموعه آثار ج‏19 ص 59)

سیدامیرسعیدی:این نظرات حدود 40 سال پیش ابراز شده است؛‌ دورانی که نه ساختارهای سنتی به این میزان سست و ناکارآمد بوده اند و نه ابزاری چون اینترنت و ماهواره و ساختارهای جدید اجتماعی به این میزان امکان ارتباط خارج از حدود شرعی دختران و پسران جوان را فراهم کرده بود. نمی دانیم اگر مطهری اکنون وضعیت بحران زده جامعه ما را می دید چه می گفت! آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر اوضاع به مراتب بحرانی تر از گذشته است. عجیب است درحالیکه تابوی بسیاری از موضوعات شکسته شده است و بطور مثال صدا و سیمای ما به بسیاری از موضوعات به شکل بی سابقه ای پرداخته است ولی همچنان سخن گفتن از عقد موقت دشوار می نماید. آیا وقت آن نرسیده است که مسوولان فرهنگی نظام در این رابطه چاره ای بیاندشند؟ آیا بر کسی پوشیده است که تجرد در سنین بالا و در عین حال امکان ارتباطات خارج از ساختار خانواده، آثار نامطلوبش را بر بسیاری از ابعاد اجتماعی و فرهنگی و حتی علمی و اقتصادی زندگی امروز ما برجا گذاشته است.

بولتن نیوز برای آغاز برخی شرایط حقوقی عقد موقت(متعه- صیغه) را بیان می کند.

1.عقد موقت عقدی است مدت دار (به هر میزان از چند ساعت تا چندین سال) که میان مرد و زن برقرار شده و امکان تمتع جنسی از یکدیگر را به آنها می دهد.

2.در عقد موقت آزادی موسعی در شرایط عقد وجود دارد. بطور مثال برخلاف عقد دائم زن و مرد می توانند توافق کنند که نفقه بر گردن مرد نباشد به این معنا که برخلاف عقد دائم تهیه مسکن، پوشاک، غذا، دارو و دیگر الزامات زندگی بر مرد واجب نیست.

3.در عقد موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند.

4.در عقد موقت مرد رئیس خانه نیست یعنی بر خلاف عقد دائم لازم نیست که زن در ورود و خروج به منزل یا اشتغال یا دیگر ابعاد زندگی از مرد اجازه بگیرد.

5. در عقد موقت بر خلاف عقد دائم طرفین می توانند بدون جلب رضایت طرف دیگر از بچه دار شدن جلوگیری کنند. در عین حال فرزندی که از این ازدواج تولید می شود با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچگونه تفاوتی ندارد.

6. همانطور که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است، خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است و

همانطوری که زنای با زوجه دائم غیر موجب حرمت ابدی می شود زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی می شود

7.عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز. پس از گذشتن این مدت امکان ازدواج دیگر خواهد بود. چنانچه پیش از پایان مدت عقد موقت طرفین بخواهند که از هم جدا شوند، مرد می بایست که بذل مدت کند(یعنی باقی مدت باقی مانده را به زن ببخشد).

8. بنابرنظر اغلب فقها اذن پدر در ازدواج موقت برای دختران باکره(کسانی که برای نخستین بار ازدواج می کنند) لازم است. حضرت امام(ره)، حضرت آیت الله خامنه ای، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سیستانی و... اینگونه فتوا داده اند.

پست 226زیتون ضمیمه میگردد: صنعت ایهام

صنعت ایهام برپرده !کیانا دختری ازکهکشان ؛ متحجرین وکج اندیشان که بر همه چیز گیر میدهند حتی کاریکاتور، دست زدن ، ادکلن خریدن ، ...شاید نتوانند بر صنعت ایهام گیردهند .ایهام به واژه ای گفته می شود که دومعنی داشته باشد یک معنی نزدیک ویک معنی دور.درادبیات ومحاورات فارسی این صنعت زیاد بکارمی رود که  امروزه غالبا به آن سوتی هم گفته می شود اما عیدانه امسال ایرانیان سوتی جالبی است که کیانا خانم  درپرده(قدیم سواد کم بود منظورشان را درپارچه ای نقاشی ودرمراکزعمومی نمایش داده وبرای مردم شرح میکردند اما الان سواد زیاد شده روی وبلاگ می نویسیم وبه نمایش می گذاریم) کیانا نقل کرده که دوستش سرسفره عید به جای اینکه بگوید دراینطرف سفره مرغ اضافه آمده ، می گوید اینطرف سینه ها باد کرده! آقایان ازخودتان پذیرائی کنید! کیانای زبل هم آنرا قاپیده وبه ایرانیان هدیه کرده است . شاید این شیرین ترین صنعت ایهام ونوترین آن درسال نوآوری وشکوفائی باشد. این بدان جهت شیرین است که یک معنی اش سینه دختران وزنان است وبه دوحس چشائی مردان ولمس دختران وزنان برمی گردد که آنها همیشه نگاهشان به برآمدگی ها وکوه ها وقله هاوبرجستگی های جهان هستی است واینها همیشه حسشان به اینکه چطورمورد توجه قرارگیرند وگوی های بلورین سینه های خود را به رخ همسرانشان بکشند ازکشک ساب هائی ! استفاده کنند که آنرا ازگلابی به سیب تبدیل وبرجسته ترنماید شاید درعالم وجود هیچ چیزبرای یک پسر شیرین ترازاینکه سینه یک دختررا بمکد نباشد وهیچ چیز برای یک دختر شیرین تر ازاین که سینه اش مکیده شود نباشد واگر ازاین هنر جهان خلقت دختران ابتدا به ساکن قبل ازتجربه متأهلی خبر داشتند به اولین خواستگار که پاسخ میدادندهیچ بلکه کنترل خود را هم ازدست میدادند ودرخواست ازدواج میکردند بدون شک مردانی که این را تجربه کرده اند حاضر نیستند یک شب بی زن بخوابند وزنانی که تجربه کرده اند حاضر نیستندیک شب بدون شوهر بخوابند یا سینه هاشان خارج ازدهان شوهرانشان باشد وشیرازه چهان هستی واستمرار نسل بشر به همین شیرین ترین نکته که به آن عشق میگویند وابسته است والا هیچ کس آن همه سختی را به جان نمی خرید وازدواجی صورت نمی گرفت ونسل بشر منقرض می شد همه ازسینه دختران افتاده ایم « یخرج من بین الصلب والترائب » چون شهوت زن درسینه های اوست ، خارج که شد با اسپرم مرد قاطی می شود وما می شویم ومهمتر اینکه همه میدانیم با چه کثافتکاری ای پا به وجود گذاشته ایم وبه این شیرینی شده ایم اما به روی مبارک نمی آوریم که هیچ ، ادعای خدائی هم می کنیم وفرعون درون ما مدام برتری جوئی می کند . من برترم ، مرد برتر است ، زن برتراست .نه . ان اکرمکم عندالله اتقکم «هردختروپسر یا زن ومردی که خود را حفظ کند وقوانین کشورش را رعایت کند بهتراست » امام خمینی« دوازده فروردین 58 نخستین روز حکومت الله است»‌ و«حکومت اسلام ، حکومت قانون است»‌ سینه های دختران وچشم های پسران وقتی حفظ شود ورنگ خدائی بگیرد«صبغة الله ومن احسن من الله صبغه» هیچ رنگی بالاتراز رنگ خدائی نیست. طعم خوش سینه دختران هیچ جایگزینی درعالم هستی ندارد اما چرا قدرش دانسته نمیشود ومشاجره وطلاق رخ میدهد به نمک ناشناسی نمک خوردگان برمی گردد که غالبا بیمارند ودختران هم اگر میدانستندکه پوشاندن سینه هایشان درمنزل ازچشم شوهرانشان آنها را ازچشم آنها می اندازد هرگز آنرا به جل نمیکردند وبا آن شوهر خود را دم به دم ولحظه به لحظه شکارمی کردند چون چشم شوهران هیچ مقاومتی دربرابر کشک ! دختران ندارد کشک سابان دررهند کشک سابان می رسند تا به منزل می رسند کشک باید نمایش داده شود وبعد چیزهای دیگروغذاوصحبت و.... یک زن میتواند با هدیه کشک به شوهرش،خود را به آرامش وهمه چیز رساند هنرکشک سابی هنرمردان خداست !

مطلب زیرازپست نوازش معجزه ارتباط (2)می باشد

جامعه مادرحال گذارازسنتی به صنعتی است.مابرای چنین جامعه ای آموزش ندیدیم خانواده هادراین جوامع درحال گذاردوتیم هستند یک تیم مادروبچه ها، یک تیم پدر،باهم مبارزه میکنند وطبعاآرامش خانواده به هم میخورد.عادت،بی تفاوتی،تحمل نداشتن،نفرت ،انتقام ازخصوصیات جامعه درحال گذاراست.درجامعه صنعتی به بچه یادمیدهندجداازپدرومادربخوابدواستراحت کندواز21سالگی زندگی مجزاتشکیل دهداما درجامعه درحال گذارمادرفرزند10-15ساله اش رامانندبندناف شب به خودش می چسباندومی خوابدوبعداز21سالگی که جداشدازلحاظ عاطفی تحت سیطره خوددرمی آورددرترانه مادری ودیشب باباتودیدم آیدادیده ایم که درآن مادرپویا حین خواستگاری شرط میکردپسرش راازاوجدانکند!ودراین مامان آیدامدام درمنزل کار. نسبت به شکارمحبت شوهربی تفاوت وروی عادت لباس میپوشید وکارمیکرد درنتیجه باباش هووآورد.اغلب عاقلندوهوونمی آورندولی اعصابشون خرداست

زنان منبع انرژی ؛ چون رقص شعله های آتش و...

ازدواج اسکلت ساختمان زندگی است؛برای اینکه بتوان درساختمان زندگی کردبایدآنرانماوتزئین نمود تادلنوازشود وچشم اندازمناسب داشته باشد

رفتارهای زناشوئی اعم ازمعاشقه وعریانی ورقص وگردش وهمیاری وهمنوائی وسخاوت وتمکین، نما وتزئین ساختمان زندگی مشترک هستند که آنراقابل زندگی وچشم انداززیبا می نمایند.درغیراین صورت ساختمان زندگی دلگیروخسته کننده است.پس همواره به زندگی منظره ای زیباوچشم اندازی آبگینه بدهیم باآبشارهاوچشمه سارها وجههه وترنم نسیم بهاری وبارانی .اغلب زندگی جوانان به شکل اسکلت است وهمین سبب زدگی آنهاازهم ومشاجره وطلاق فراوان گردیده است.خدامحبت ورحمت بین زن شوهرقرارداده (21روم)بایدابرازنمود وابرازش باخواب وکاورکردن خود وبی نازوکرشمگی وسخاوت وکریمی مقدورنمیشود.

بایدچون شعله های آتش،واین سووآن سوشدن درختان وگیاهان وچرخش وحرکت آب درنحرهاوقصرها وموج دریاهاورقص تکه های برف وچون بادکه توربین هاو...رابه حرکت درمی آورند وانرژی نو تولید میکنند متحرک بود.

کم فروغی وکم نوری وسایه بودن وجوهرنبودن کاری ازپیش نمی برد ماکه خلیفه خدادرزمین هستیم بایدبدانیم «خدانورآسمانهاوزمین است/الله نورالسموات والارض» وبندگان مؤمنش راازظلمت به نورمی برد(الله ولی الذین آمنوایخرجهم من الظلمات الی النور» پس بافعال بودن،به زندگی انرژی دهیم وآنراگرم کنیم وازظلمت "درخودبودن" بکاهیم وبه رقص نورقصرمنزلمان بیفزاییم ،نورخدا قوی است ما نیزقوی باشیم «ولایغشوا،وکم فروغ نباشیم» نورکه کم شد بیماریها وشیطان درما رسوخ می نمایند بدون شک ایمان مرد وزن ورفتارهای زناشوئی شان نوری است که سبب روشنائی زندگیشان است.امروزه تولیدانرژی های نوازطبیعت بکروکویرها و...هزاران هزارمرتبه بیشترازکارخانه های انرژی هسته ای وارزان ترازآن است پس همانطورکه ازمنابع موجوددرطبیعت هرروزانرژی نوساطع میشود وبدست می آیدمانیزمانند هرچه درطبیعت تحرک وامواج داردباشیم وهرروزانرژی نوبه زندگی خودمان بدهیم تاشاداب باشیم.

دوفرازذیل ازکشکول7ضمیمه شد

مجردی طبق آیه 21سوره روم آرامش زانمی باشد طبیعی است انسان ازازدواج موقت هم ناراضی است اماوقتی ازدواج دائم مقدورنیست چون رضایت امری مقایسه ای است ازدواج موقت سبب رضایت می گردد وطول عمرراافزایش میدهد(حداقل آن 20%افرادی که مطلقه هستندمیتوانندازاین روش استفاده کنندامانه باافرادمعتاد)

احتمال وقوع مرگ در افرادی که فاقد حس رضایت از زندگی هستند، بسیار زیاد است.‌

علل بروز مرگ در این افراد، بیشتر بیماریهای عروقی و عوامل بیرونی از جمله خودکشی ‌ذکر شده است.‌ تحقیقات اخیر که توسط محققان دانشگاه توهوکو مبنی بر بررسی تاثیر عدم حس رضایت از زندگی بر میزان خطر مرگ ‌و میر صورت گرفته است، یکی از گسترده ترین تحقیقات در نوع خود به شمار می آید که علل خاص بروز مرگ را نیز ‌مورد آزمایش قرار داده

/ 11 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسترن

سلامم بالاخره همت کردم تا وبلاگمو 1 آپ کوچولو کنم خوشحال میشم پیشم بیایین نیلوفری باشین[گل]

هلیا

+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] دوست دارم هوارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا [قلب][گل][بوسه] +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[

هلیا

+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] دوست دارم هوارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا [قلب][گل][بوسه] +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[

هلیا

+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] دوست دارم هوارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا [قلب][گل][بوسه] +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[

هلیا

+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] دوست دارم هوارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا [قلب][گل][بوسه] +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[

هلیا

+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] [بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] دوست دارم هوارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا [قلب][گل][بوسه] +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] +*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*++*+*+ +*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[قلب][گل][بوسه]+*+*+[

sam

سلام داداشی... اپیدما... بدو بیا پاتوق..[تایید]

hasti

سلام گلم اپیدم بیا پیشم[تایید]

سیدمحمدرضاهاشمی زا ده

صمیمی همدل بزگوارم باعطر خوش بهار تو خواهم ماند هر جمعه در انتظار تو خواهم ماند ............. از مطلب مستدل ومبتلابه نسل سر گردان جوانمان و تجربیات ارزنده ای که راهکار های مفدیدتان برای زندگی این خیل عظیم ارایه دادید خواندم واز تلاش صمیمانه شما لذت بردم .................. ای مایه ی اعتـــــــبار.در کلبه من آیینه ی روزگار در کلـــــــبه ی من با آمدنت...چوبوی گــــــل آوردی سرسبز ترین بهار در کلبه ی من ..................................... از دیار نخل ودریا ..به صمیمیت عطر دوستیـــــمان سلامت میکنم بهاری آمدی تا گل شکفتم...وحضور نورانیــــت.باعث شکوفایی دل وجان...و. نواندیشی وطراوت در شعرم خواهد شد..دوستیت پایدار

الهام

سلام دوست گلم خوبی؟ نوشته هات رو خوندم و سخن استاد مطهری رو نمیدونم واقعا چی بگم هر کسی یه جور طرز فکر داره و تصمیم می گیره که چطور زندگی کنه به نظر من نمی تونیم به کسی بگیم که باید اینگونه زندگی کنیم و مجبورش کنیم چون عواقب خطر ناکی داره من اون قدر سرم نمی شه که بخوام وارد این بحث ها بشم و حوصله ای هم نیست اما ممنون که منو به فکر واداشتی [گل]