نخوداب درمان اضطراب

نخوداب درمان اضطراب!

از:هاشم فردوئی

تقديم به سيدعطاءالله كه قلمش زنده كننده ياد جامعه شناس شهيد مظلوم شريعتی است    

                                                                                                                                                                                      وپاسخ وپاسخ به شبهاتش  زنده    كننده    يادشهيد مطهری وخوانندگان روزنامه اعتمادملی بی قلمش درپايان وايام هفته تشنه.

«اين قصه را بامن بخوان باقی‌ فسانه است» 

1.     60% دانشجويان مبتلا به افسردگی هستند واين پيش زمينه تمايل آنان به خودكشی است ( شهريارمشيری ـ عضوكميسيون آموزش وتحقيقات مجلس" درواكنش به طرح پيشگيری دانش آموزان ازخودكشی " ـ 8/11/85 ـ اعتمادملی)

2.        روزانه يك دانشجو در ايران خودكشی می كند (ازتيترهای روزنامه جمهوری اسلامی 27/9/84)

3.     100%ايرانی ها در معرض تنیدگی هستند و50% مراجعان به كلینیك ها ومطب ها مشكل غیرجسمی دارند (رئیس انستیتو روان پزشگی ومركزتحقیقات روان  وبدآ ـ جعفر بوالهری ـ 28/3/84 ـ آ .)

4.     بیش از 25% ایرانی ها دچــار اختلالات عصبی هستند (21/5/83 ـ  م.ر. اسكندری  ـ  عضو       فد راسیون بهداشت روان جهانی ) [بند13 جدول جریانی سوگرفتن به سوی سلامتی را با دقت اجرا نمائید !؟ ]

5.      ...۵۲/۸٪جوانان ایرانی« آرزوی مرگ»می كنند[افسرده اند ] ( پژوهش دفتــــراجتماعی وزارت كشورـ سید هادی مرجابی 24 /4/83 و ق. ا).). براساس آمار بند قبل چنین است كه از جوانان هر 2نفر یكی وبزرگان هر 8نفر یكی ومیانگین هر 4نفر یكی ناراحتی عصبی دارند

6.    درتهران 80% توسط خانم ها ، تقاضای ‌طلاق می شود وبيشترين دليل خود را تنفــــرازشوهرشان ذكرمی كنند  اكثر مراجعين برای طلاق بيش از2تا3 سال اززندگی مشتركشان نگذشته است (حسن عموزادی ـ رئيس شعبه268 دادگاه خانواده ـ 8/11/85 ـ ام)

 شايعه است همين ميزان (بند1)طلاق درازدواج های‌ دانشجوئی رخ می دهد يعنی‌ رابطه  افسردگی‌ وطلاق ياغذا وطلاق، مستقيم ومعادل هم است . وا ؟ مگه ميشه ؟ نه نميشه ! اما كمبود ويتامين «ب» خودش را به آنها تحميل می كنه ،مگرجنگ است كه تحميل شَد. پس چـــيه ؟ ويتامين «ب» وقتی كم شَ ، گلبولهای‌ سفيد كه درخط مقدم جنگ با بوق (باكتری‌ ، ويروس ، قارچ) هستند گرسنه می مانند ونمی توانند دفاع كنند وبوق هجوم می آورد  وجبـــهه سلولهای دفاعی تضعيف می شود واضطراب می گيرند . پس بايد دفاع كنند ؟ بله. آنها(جوانان ودانشجوها)اگرزيتون بخورند دهانشان تلخ ميشه  اگرپياز بخورند دهانشان می سوزه . حوصله آوردن اين چيزارو  سرسفره هم ندارند اگر بخواهند اين  چيزا رو  سرسفره بيارند  از درشون عقب می مونند  وعقب افتاده می شند . ماست را با سيب زمينی يا برنج می خورند تا سريع فــرودهند ،آب راهم روی‌آن می نوشند تااثرش نمونه، چی فكركردی؟ مامانشون بشون ميگه حالت چطوره ؟ می زنند زيرگريـــه . آ خ ! پسرم درسش سنگين بوده ضعيف شده ، برم گوشت گاو براش بگيرم بسته بندی كنم وقتی رفتم براش ببرم تقويت بشه!!! ؟ آلزايمر نگيره ؟ ام ـ اس نگيره ؟ توهمی نشه ؟ مخصوصا توهم زشتی ، مدام بايد بره جراحی پلاستيك ، ده دفعه ازاين دكتر به اون دكتر بره واذيت بشه و آخرش هم می گه ، زشتم ، به هركی می رسه میگه زشتم،عقلش بچه است،نمی گه فردا می خواد بره خواستگاری يا خواستگار براش بياد جلوغريبه اين حرف نزنه ،" عزيز ، اين زمونه اينطورهست «85% دخترا ازظاهرشون ناراضی اند»" چه كنم ازدستش خسته شدم.دفعه قبل كه اومده بود تو خواب هذيون می گفت ؟

بد زمونه ای شده ، می گن روزنومه ها ، دی 85 تيتر كردند موج سوم نقص ايمنی داره مياد. نقص ايمنی‌ همون خرد شدن اعصاب است كه خارجكی ها به اون تش كه سلولها‌ی دفاعی سی دی چاردرهرقطره خون از500به 200تا كاهش می يابه،ميگن ايدز.اسمشونيا ر، حالم به هم می خوره ، اصلا  اسم لعنتیش اضطراب می آره .

ميگن وزارت بهداشت  قند وشكر را تو دانشگاه ها واداره ها ممنوع كرده  چون الكل بدنو زياد می كنه ونمی گذاره ويتامين ب دربدن توليد بشه ؟ اين طفلكی ها يه چای می خوردند تا خستگی از تنشون در بره ، از اين هم می خوان محرومشون كنن ؟ بابا بزرگش يك كاسه نخوداب می خورد 40 تا چای‌ هم روی آن، 100 سال عمر كرد، فقط  هميشه هرچه می خورد به معد ه ش نمی ساخت برمی گردوند !

 خواهرمن ،امروزمیگن چای بعد غذا مانع جذب ويتامين «ب1» است.ورفتارنامناسب مسن ترها ناشی ازكمبود ويتامين ب می باشد .

 فشاركاروسختی درس داشته اومده آب چَپق(چربی ـ پروتئين ـ قند) كنه ، خستگی ازتنش بيرون بره ، خوب تدريس كنه يا خوب مطلب رابگيره آنوقت شما اينطوری می گی؟

خواهرمن نخوداب بهترين غذا ست اين چای لعنتی بوده كه بعلت اسيد بالا معده اش را اذيت می‌كرده ، باور كنيد اگر نخوداب نمی‌ خورد همان روزاول رونه بيمارستون می شد امروزمابايدبرگرديم به عصرنخوداب تا ازعصرتنيدگی رها شويم .

 همين اواخر2/7/84 بود روزنومه آفتاب يزد ازقول خبرگزاری خوداين دانشجوها (ايسنا) نوشته بودهوموسيشين ماده ای است درخون كه خطرحمله قلبی را افزايش می دهد .خب اين چه ربطی با نخوداب داره؟ربطش همينجاست ! خود ايسنا خانم !  خانم كه نه ، همين.  گفته نخوداب سطح هوموسيشين راكاهش می ده . چون غنی ازكلسيم است همونيكه 58000000نفر ازما مبتلابه فقرآن هستيم

 پتاسيم هم دارد يعنی توازن سديم ـ پتاسيم را دربدن ما برقرار می كند ،عاليه ! سديم، تر وپتاسيم، خشك است . ديگه چی نوشته ؟

نوشته هركس درهفته چارمرتبه حبوبات ميل كنه 22% كمترازكسی كه يك مرتبه درهفته نخوداب بخوره دچار حمله قلبی می شه، فشارخونو تنظيم میكنه و ال ـ دی ـ ال (ليپوپروتئين با چكالی پائين ) آنراكاهش ميده .

البته توهمون روزنومه1 /8/84 ازقول پرفسورادوارد سوارز، از؟ هــاروارد نوشته 50 %  افرادی كه دچار حمله ميشن ال ـ دی ـ ال بالا ندارن وافسردگی خطر حملات قلبی را دو برابر میكنه .

 حتی برخی گفته اند حرف زدن با افسرده بهتراز دارودادن به اوست .

ازقول روزنومه روسی ايزوستيا نوشته كه نخوداب حاوی عنصری است كه مانع رشد سلولهای سرطانی‌ ميشه .چون آنزيم اينوزيتول پنتاكيس فسفات داره كه به علت ناپايداری توليد مصنوعی آن وجود نداره .

در تاريخ16/3/84 يه وسيله جيبی هم براش ساختند ،برای ايسنا خانم ؟ نه ، برای افسردگی . مگه افسردگی‌آدمه كه اونوبذاره تو جيبش ؟ نه ، آدم اونو می ذاره توجيبش تا افسردگيشو كاهش بده. كاش اومده بود توبازار، می زاشتيمش تو جيبمان يك  وولی باش می خورديم!

 اگراون دانشجو رعايت می كرد وبه حرف ايسنا جونشون گوش می داد ايست قلبی نمی كرد.

ماعلم را ياد می گيريم ولی عقلو به كارنمی گيريم ، به هركه ناراحتی قلبی داره می گيم هوموسيشين خونش بالاست اما بقيه اش را پروپرتيس كرده ، هايدن وريفرش  می كنيم . ما ازتولز و ويو اصلا خوشمان نمی آيد .

به سراغ اُسطِقـُس اُسطقس می رويم  ببينيد! [خدا هم درسوره رحمن فرموده « والحب ذوالعصف والريحان * فبایّ الاء ربّكما تكذ ّبان * يعنی قبلش فرموده زمين را آفريديم برای‌ مردم ، كه درآن می رويد ميوه ها وخرما ....»]وپيغمبر فـــــــرموده :

« درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند ودرمورد مـَويز‌ فرموده ... ويشُد العصب ...» از اون قديم قديما ، به بچه ها كشمش زياد می دادن، می گفتن هوششونو زياد ميكنه . ديابتی ها هم بعد ازنوش داروی سهراب خيلی سخت اونو رعايت می كنن(به وقت كاربايدكرد تدبير     چه تدبيری چووقت كارشد دير"پروين") .

خواهر من چه اشكال داره حالا ما به جای قند وشكر لعنتی ، خرما وكشمش مصرف كنيم  وبه جای شيرپاستوريزه وخامه وكره  صبح يك شربت عسل مصرف كنيم تاهم سوخت مغزمون تأمين بشه،هم فراموشی ما كسربشه ، هم درآتيه، ام ـ اس و آلزايمرنگيريم واخيرا هم كه رسانه ملی گفته شيرپاستوريزه سبب سرطان كبد میشه وهم  شاهد بال بال زدن جگرگوشه مون نباشيم .

 نه؟ اينطورنميشه !

 چراميشه !

 من خودم درموسسه ای‌ با چند جون كارمی كردم با سنين 20تا 25 سال يكی ازاونها فشاروقند خونش افتاد وفكر كنم به 6 رسيده بود چنان بال بال می زد كه گفتيم به درمانگاه نخواهد رسيد  سريع چند نفری روی دست انداختند آوردند پای‌ ماشين ورساندند وقتی‌برگشت  يك پاكت پر دارواعصاب دستش بود

 خيلی تعجبی بود ، بايد می نشستی تماشای‌ داروهاشو می كردی‌ ، انگار كلكسيون بود.

  بقيه هم همين نوع مريضی را داشتند  يكی فشارخونش بالا بود وبا اطرافيان درگير، يكی قلبش درد می كرد ولی زبل بود می خواست بره تست اكو ، رفت دكتر قلب ، نبود ، خورد به تعطيلات . بش گفتم اين دو روز را با غذا ت پياز بخور ونوشابه نخور ، چون ساندويچی داشتند به جای آب نوشابه می خورد . بعد تعطيلات گفت بهتر شدم حالا ديگه مرتب با غـــــــذا پيازمی خورم . وديگه نديدم از قلبش بناله ،بعد چند ماه پرسيدم ، برنامه غذائی را ادامه می دی ؟

 گفت « بله ، اما آدم بايد بخواد كه سالم باشه !» بی جهت ما به بند اول جدول سوگرفتن به سوی سلامتی 50 امتياز نداديم ، البته كه بايد بخواد.

  درجدول كارل كوپر هم هست كه اثرتنيدگی مزمن برقلب ، درد قفسه سينه است كه بيشتر سمت چپ درد می گيره وجواب نوارقلب وتست اكو هم معمولا ناراحتی قلبی را رد می كنه وتورم سلول های عصبی مجاورقلب راتأييد . يكی از جونای نزديك به خودمون هم همين مراحل راگذروند واگر يادتون باشه ، پائيز 85 بود كه يه جون ، تو دانشگاه قلبش گرفت تا اورژانس رسيد تموم كرد ، شوخی می كنی ؟ نه ، روزنومه نوشته بود .

 يعنی قندوشكراينقدر لعنتيه؟ازاين هم لعنتی تر .

گفتی سوخت مغز عسل است ، مگرموتورماشين است كه سوخت داشته باشه ؟

 يك چيزهائی شبيه اون . والا! اينوسركلاس امدادگری به ما گفتند كه سوخت مغزقند طبيعی است، قند مونوساكاريد يا دی ساكاريد كه نياز به فعل وانفعالات شيميائی وترشح انسولين درلوزه المعده  ندارد تا جذب بشه ، مستقيم جذب مغز ميشه ، وسريع طرف بانشاط میشه (العسل يسر)

 نديدی؟!وقتی حادثه پيش میاد، می گن ، ترسيده، ابتدا به او آب قند می دن.

 امروزمی گن دچارتنيدگی شده ، يعنی قند خونش افت كرده ، اگربااين چيزا رفع نشه توبدنش می مونه وتبديل به اضطراب ميشه وهميشه هراس (ترس بدون دليل ، غيرمنطقی ) داره .

 گاهی مثل زلزله زده ها وتصادفی ها وحشت می گيره .

گاهی دچارفكرهای ناجورميشه، بش می گن وسواس ،  بچه اش میره بقالی روبرو درب حياط ، اين توخونه فيتيله جمعه تعطيله رو می بينه و تصوير میكنه الان موتوريا ماشين به اوزد ،غرق خون  افتاده كف كوچه .

يه وقتهائی هم به رفتاربی اختيار مبتلا می شَدُ و ترديدی‌ ميشه، مرتب میگه؟

 نشد ، نشد ،الله اكبر. بابا،الله اكبر، ركن است وتكرارآن باطل كننده ، واسه همين می گيم ، احكام درمانی بشه . 

بعضی هاشون افعالی  ميشن ، مكرر مشقشو پاك می كنه ومی نويسه ، يا قلف درهارو يا پيچ گازو يا چيزای ديگرو وارسی می كنه يا پشت فرمون ماشين كه بايد ظرف 15 ثانيه ازچراغ سبز بگذرد ، دو مرتبه دنده رو جا می زند .

راستی  ماشين علاوه برسوخت، روغن وآب و..هم داره ؟

 دستگاه های بدن هم همينطورند ، يعنی بيش از 60%  آب است وسوخت قلب روغن گياهی‌است  و سوخت  عضلات پروتئين است  اين سه تا غذاى اصلی روزانه ما به ترتيب  قند 55% روغن 30% وپروتئين 15% هستند پس بی مورد نيست كه پيغمبر فرموده درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند  وگاهی‌ نان را با روغن زيتون ميل می  كردند ، ما  درروز بايد 55 % غذامون قند طبيعی باشه .

پس چرا روان شناس ها ،‌ درنتيجه تحقيقاتشون ، میگن رفتارهای‌ نامنا سب دوران پيری ودوران كودكی‌ (تا 18 سالگی) ناشی ازكمبود ويتامين  «ب» است؟

 ويتامين ها تسهيل كننده رواب

/ 0 نظر / 6 بازدید