رقص لذت ازطعم شیرین عدالت،قصاص جنایتکاراسیدپاش(قسمت دوم)

ماجرای مش هاشم وعلی آقا (علی کرمی  

 [http://dardedoran.blogsky.com]  چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۸٧ - ۱٢:٢۴ ب.ظ  )؛هشدار! مش هاشم رابه لهجه کاشی نخوانید!)

مش هاشم برای تشریح حیات درقصاص «همون آیه ای که جبهه ملی باآن مخالفت کرد ومرتد شد چون ازضروریات اسلام است» نوشته کرداه"فارسی هندوستانی"بید"فارسی ساوه ای"وگفته کردی"فارسی افغانی": معمولامردان برای انجام مقاربت دربرابرزنان(همسرشرعی خودشان) زانومی زننداماپسر اسیدپاش در برابر دختر قربانی،[به جای اینکه بامشاوره مشکل را حل و او را همسرشرعی خودش نماید ودربرابرش زانوبزند] برای به زباله انداختن چشمانش[این اوج نفرتی است که بایدنسبت به ظلم داشت/کونوا لظّالم خصما وللمظلوم عونا/دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید] وقصاص اعضاءش زانو زد تا او درد ظلم خودرا و مردم لذت اجرای عدالت را بچشند

چه زیباست وقتی عدالت اجرا میشود کانه جهان وجامدات ومایعات وگازها،روح بیشترمی گیرند ودر ، دیوارودرختان می رقصند وبه جان آدمیان نشاط می بخشند.جامعه به عنوان یک ارگانیسم (موجوده زنده)شاداب میشودومانندفردکه حین سکس به اوج لذت جنسی میرسد جامعه ازاجرای عدالت به اوج لذت طعم عدالت وحیات وآزادی می رسد[ولکم فی القصاص حیاة ،ای صاحبان عقل .بلی صاحبان عقل انسانی نه سگی،یعنی آنکه ازمیان خوب وخوبتر،خوبتر را وازمیان بدوبدتر،بد را انتخاب میکنند]نشاط می یابدواعتمادبه نفس پیدامیکند ومثبت اندیشی اش افزون میگردد.چون رقص نورازخودموج وارتعاش وشادابی تراوش میکند.قلب دختران،درپس این اجرای عدالت آرامش می یابد به خدا میرسد وسلولهای جسم همه همزمان چون فرشتگان شکرمیکنند وفضای آسمانهاوزمین عطرآگین میشود

زردی رخ دختران جامعه ازاضطراب عروج کرده پرمی کشدسرخ فام وشکوفان ،صیقلی

میشود ودستانشان به آسمان پرواز وزبانشان سبوحا ،قدوس رب الملائکه والروح میگوید،زمین وآسمان،آتش وآب رقص موج،رقص نور،رقص گردان،رقص چرخان ازاین موج مثبت اندیشی می آغازندوهمانطورکه بر یونس در دل ماهی،وابراهیم درآتش(برداوسلاما/قرآن) ونوح دراوج آب،ومحمددرمعراج وقاب قوسین حفاظ وخاموش، آرام،سکینه شدندبرتمام افرادجامعه رحمت وبرکت میشوند .اللهم غیرسوءحالنابحسن حالک .انشالله اوپس ازقصاص آمرزیده میشود.

چشمان آمنه، چهار سال است ...

علی آقا درجواب ، کامنت بنمودند:دوست عزیز پرونده مهمیه ماهم در جریانیم اما این مقدمه رو اگه خودت نوشتی اولش یه کم مزه مزه اش میکردی بعد پرتابش میکردی ،دیوونه ، چرا اینقدر موضوع رو سکسی میکنی؟حتما خودت برا سکس جلو زنان زانو میزنی بابا درسته پرشین بلاگ سرویس مفتی میده [این صنعت ایهام است مفتی میده ؛ مخابرات مجانی نمیده،طی دوره ساعتی هَزارتومان توقبض تلفن میگیره]نویسنده:علی کرمی

پاسخ مَشاشم [اختصار]

زمان دفاع مقدس یه دوست خوب بسیجی داشتم یه روزیک معما گفت: این چیست! که ازپیغمبران،ائمه،علماء وشهداء تامردم عادی ،همه مردان، دربرابرش زانومی زنند! همه ماکه چندنفربودیم هریک جوابی داد. اماپاسخهامان صحیح نبود. خودش جواب داد زن ،[این مربوط میشه به پوزیشن آمیزشی ؛ همسر به پشت شوهربالا،که درموردپوزیشن (روش مقاربت)دوره حاملگی نیزکه زیادسرچ میکنندآنجاتوضحیات کافی رادکترداده اند]درقسمت دوم کتاب ازدواج مکتب انسان سازی(مفاتیح الجنان پزشگی خانواده ها) شهید دکترسید رضاپاک نژاد رابخوان صفحه 90به بعد[کتاب مذکورحدودچهل جلداست بنام اولین دانشگاه وآخرین پیامبرکه سه جلدآن به اسم ازدواج مکتب انسان سازی چاپ شده وماننددیوان حافظ که توخونه همه بچه مسلمونهابود درخونه نوعروسها وتازه دادمادهای مسلمان هست تااعمال خواستگاری رابرطبق احادیث نبوی وسنت معصومین انجام دهند وعروسی رانیزبه روش علمی وسیره چهارده معصوم که بهترین کتاب درروابط زناشوئی دربازارکتاب ایران وجهان می باشد. برهردوشیزه وپسر(کسی که هنوزازدواج نکرده ومیتوان از شاش اوبعنوان ضدعفونی کننده دربیابان به جای آب عسل برای شتشوی زخم استفاده کرد) لازم است همچون مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی درتاقچه اتاق یاقفسه کتابخانه شخصی خود،داشته باشند.تادرکاشت ،«نسائکم حرث لکم/قران»وداشت (غذای دوره جنین،که غذای مریم علیه السلام انگوربود) وبرداشت دچارانحراف وبه قول دکترافروزدرپست ماجوانان مجردچه کنیم نشوندوبچه آنهادرعصرمدرنیته(جامعه درحال گذارایران ازسنتی به صنعتی)وپسامدرن (درکشورهایی که صنعتی شدن راپشت سرگذاشته اند)بقول علی آقا،دیوونه،دیوونه نشودیعنی عقب مانده ذهنی،ام اس،آلزایمر،جنون سوء ظن وهمسرکشی وشوهرکشی،فرزندکشی،توهم ،...)نکته اول بهداشت روان هم دراون پست این بودکه خداوحی کردبه موسی علیه السلام ابتدوانتهای غذانمک بچش....آسانترین ناراحتی عصبی که خوب میکند جنون"دیوونگی"است اهونهاالجنون...]

ثانیا،من هم قبول دارم که بداست اما امام صادق علیه السلام فرمود:«عقل تمیز بین بد وخوب را سگ هم دارد اماعقل انتخاب بد ازبدتر وخوبترازخوب مختص انسان است/مضمون حدیث»مثلا صیغه بداست رابطه نامشروع بدتر،مابروبچه های جبهه بایدازصیغه که بداست حمایت کنیم اما به همسرمان خیانت نکنیم ،بکاربردن واژه سکس دریک متن علمی بداست امارجوع به داستان سکسی تجاوزبدتر،شب نخوابیدن وکارکردن بداست وتنیدگی زا وسرطان زا اما بی پولی بدتر....

ثالثا، یک درصد مردم  ایران مطالعه میکنند بیش از50درصدازاین یک درصدهم نیزدنبال اینگونه مطالب هستند سری به سرچ های چندوبلاگ عشقی بزن ،چندهزارتاچندهزارتاسرچ میشه کلمات سیاسی ندرتا سرچ میشه .به تعبیرمقام معظم رهبری که درمورد،دربندتهران فرموده بودند«اگرشمانروید،آنها میروندومیدان راخالی می بینندوهرکاری خواستندمیکنند،شماکه باشیدمسائل رارعایت میکنند» دقیقادراینترنت نیزهمینطوراست اگرمابترسیم ازادبیات اینترنتی درموردروابط زناشوئی استفاده کنندغافله سرچ کننده ازکنارمامیگذرند بعدبایدبخونیم گلپونه ها، من مانده ام تنهای تنها،تنها! میان سیل تن ها....

رابعا، مطابق ادبیات روزبایدکلمه هارادرجمله کاشت تاجوانان [سدجوانان بطرف رفتن به داستانهای تجاوزباشد]به جای داستانهای کثیف سکسی وتجاوزات جنسی درکنارش یه حدیثی چیزی یادبگیرند. به قول شیخ جعفرشوشتری خدا را هم درزندگیمان شریک کنیم ! پست امروزرابخون ونظرشهیدمطهری را

علی آقا:خدار رحمت کند شهید پاک نژاد را اما نوشته ایشان حجت نمی شود.حالا که فهمیدم از بچه های جبهه و جنگ بودی بیشتر نگران شدم که حیف است کسی که آن فضای مقدس را درک کرده چنین پریشان بنویسه.اگر به اخلاق جنسی و اجتماعی علاقمندی این پست جدیدت پست خوبی است.البته اینه فقط نظر بنده است که خود را از همه کوچکتر میدانم.از تماس و اشنایی شما خوشحالم.البته حکیمانه این کاری است که من میکنم. که نقد خود را در خفیه به تو میگویم ای دوست. وگرنه دوستمون در وبلاگoo.blogsky.com رو ببین که هر پست ضایعی میبینه با لینک وبلاگ مربوطه در وبلاگش خدمتش میرسه ارادتمند شما (عبد کوچک قنبر نوکر حضرت علی)کرمی

مش هاشم:من نیزخوشحال بیدکه دوست خوبی چون علی آقا یافت.علی الظاهراوازمجردات باشدکه یالا باید ازدوجوانمایند[یاایهاالمجردون ازدوجوا،ازدوجوا]واگرنموده خوبِـست کتاب مذکورراخوانده کنه.

علی آقای گل،خوب میدونندکه بازارکتاب سیاسی کساداندرکساداست ودراینترنت نیزسرچ وجستجوی سیاسی قلیل.لذاایشان نیزمثل خوداینترنت که وب نوشتهای دیگررابه وب نوشت خودشان پیوندمیزنندیه مطلب درموردمسائلی که جوانان سرچ میکنندلابلای پستهای خودشان پیوندنمایندتامشتریان خودراازطریق گوگل ویاهووسرچ و...روُشن [لهجه کاووسی درسریال...]نمایند والاحضورمستقیم که اندک است آنچه مهمه جذب گوگلی هاویاهوئی هاوسرچی ها،...است.

 

 

/ 9 نظر / 18 بازدید
علی کرمی

الهم اجعل عواقب امورنا خیرا.برادر عزیز ظاهرا شما علاقه زیادی به خودزنی دارید .من بعد فهمیدن اسم و رسمت که خاک پاک جبهه رو درک کردی شرمنده شدم چنین کامنتی رو در خفا ارسال کردم متاسفانه شما عیانش کردی خدا از من بگذره.جبهه جزعبور گلوله سرگردان کلاش از بین دنده های راست و خروجش از کنار ستون فقرات برا من روسیاه یادگاری نذاشت.اما ظاهرا اثرش بر شما بصورت اثر موج انفجار روی مغز بوده که اجرت با سید الشهدا ارواحنا فداه.مرد حسابی چرا این کارو کردی چرا من رو شرمنده مرام و گذشته خودم کردی.خدا رحمت کنه شهید باکری رو که پیشبینی این زجر الیم بچه های جنگ رو کرده بود زجر الیم من امروز با دیدن پست جدیدت مضاعف شد.

علی کرمی

ضمنا دوست خوبم من مجرد که نیستم هیچ به سلامتی و پایندگی شما عید غدیر ولایت مولا امیرالمونین بر ا بنده زاده عروس به خونه می یارم .اگر تمایل به تبادل لینک دار بگو چاکرتم هستیم داداش

سوزی

سلام آقای فردوئی مصالبت مفید مثه همیشه

سوزی

موفق باشیددددددددددد

سوزی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خادمین حضرت خدیجه

سلام شهادت امام محمد باقر ع بر شما تسلیت باد. راستش گیج شدم [تعجب]. بایستی یک بار دیگه بخونم [خداحافظ] یا حق [گل]

الهام

سلامممممممممممم به روزم منتظر حضورت [گل]