کشکول 55

طبایع و مزاج ها(ازپایگاه جوان)

طبایع و مزاج ها اساس و پایه طب را تشکیل مى دهند و به قول ابن سینا:کسى که طبایع و مزاج ها را بلد نباشد، پزشک نیست انسان ها به دلیل طبایعى که دارند متمایز از یکدیگر بوده و داراى خصوصیات و ویژگى هاى منحصر به فردى مى  باشند که در برخورد و رفتار با آنها و نیز در درمان بیمارى ها طبع ویژه هر کس باید مدنظر قرار گیرد.

به همین دلیل است که نوع خاص از دارو که براى یک نوع بیمارى تهیه شده، در برخى افراد موثر و در برخى دیگر بى اثر است و اینجاست که پزشک با شناسایى و تشخیص طبع و مزاج هر بیمار، مى تواند داروى موثر را تجویز نماید. همان طور که مى دانید، بنا به گفته اطبا یونان قدیم چون بقراط، جالینوس و … و نیز اطبا بزرگ ایرانى چون بوعلى سینا، رازى و … در انسان ۴ طبع وجود دارد: ۱- طبع [سرد"اسیدی"]سودایى ۲- طبع [سرد"اسیدی"]بلغمى ۳- طبع [گرم"باز"]دموى(خونى) ۴- طبع [گرم"باز"]صفراوى

نحوه تشکیل این چهار طبع به این صورت است که: بعد از خوردن غذا، ترشحات معده برغذا اثر مى کند و تغییراتى را ایجاد مى کند و غذا به صورت مایع غلیظى درمى آید که این مایع غلیظ را کشکاب (کیموس) مى گویند، وقتى این مایع غلیظ وارد روده مى شود از طریق عروق ماساریکا جذب و داخل کبد مى شود و در آنجا پخته مى شود ( متابولیزه شدن) این اخلاط وقتى در کبد پخته مى شود وارد گردش خون شده و با اندک تغییرى در خون ( اکسیژن گیرى و افزوده شدن هورمون ها و …) در یافته هاى بدن جذب مى شود.

اما اگر اخلاط در کبد به خوبى پخته نشود و به اصطلاح حکما خام یا نیمه پخته بماند، قابل جذب نبوده و آنها را اخلاط فاسده، مضره یا غریبه مى نامند و بر این اساس که کدامیک از مواد چهارگانه مورد احتراق و سوخت و ساز قرار نگرفته باشند بیمار داراى غلبه همان خلط خواهد شد. مثلا اگر احتراق بلغم ناقص باشد طبع بیمار بلغمى است و اگر احتراق سودا ناقص باشد طبع بیمار سودایى مى باشد و …

این چهار خلط در بدن جایگاه مشخصى دارد، سودا در طحال، صفرا در کیسه صفرا، خون در کبد و بلغم در کل بدن ( لنف) ذخیره مى شود.

در درمان بیمارى ها، سعى بر آن است که مزاج افراد را به اعتدال نزدیک کنند مثلا اگر مزاج فردى سرد و خشک است دارو و غذاهاى گرم و تر به وى تجویز کنند تا به اعتدال نزدیک شوند مزاج تر یعنى میزان آب زیاد است و مزاج خشک یعنى میزان آب کم است.

هرچیزى که ( حالات روحى روانى و یا انواع داروها یا غذاها و خوراکى ها) در بدن انسان باعث شود که گرمى بدن یا احساس گرماى بدن بیشتر شود ( بدون آن که درجه حرارت بدن بالا رود) داراى طبع گرم و عکس آن داراى طبع سرد است.

هر یک از طبایع داراى آثار عینى و ویژگى هاى قابل مشاهده جسمى و نیز حالات خاص روحى و عصبى مى باشد که در زیر برخى از موارد ذکر مى شود:

۱- دموى ( گرم و تر): شیرینى طعم دهان، سنگینى سر، سرخى رخسار و زبان، سستى در اعضا، میل به خواب، خمیازه، دمل و جوش، خون ریزى بن دندان ها، سرخى ادرار، درد سینه و حلق، تنگى نفس، احساس گرما در بدن، کف دست گرم، خوش بین، شعردوست، عاشق پیشه، اهل ریسک، کینه ورز نیستند، کمتر عصبانى مى شوند و فورى عصبانیتشان فروکش مى کند.

۲- صفراوى (گرم و خشک) : تلخى دهان، زردى رنگ بدن و زبان و چشم ها، خشکى بینى، تشنگى مفرط، قى و سوزش سرمعده، بى خوابى، تخلیل و رویاى زرد، ترش رویى، خشم، پرخاشگرى، بى تابى، زردى ادرار، ترکیدن دست و پا، جوشش دهانه معده، درد پهلوها، احساس سوزن سوزن شدن بدن، تندى تنفس، ضعف، خشکى و لاغرى خاص اندام ها، احساس گرما در بدن.

۳- بلغمى (سرد و تر) : ترشى دهان، سفیدى، نرمى، سستى پوست بدن، ضعف گوارش، افزایش بزاق دهان، خواب زیاد، کندى حواس، رقیق شدن آب بینى، تخیل اشیاى سفید، شل صحبت کردن، خستگى زیاد، زبان باردار و مرطوب، سفیدى ادرار، سفید شدن ریش و مو قبل از پیرى، بدن و کف دست سرد، بدگمانى، بدبینى، بى قیدى، کند ذهن و کند فهم، ابتلا به بیمارى هاى رطوبتى و سکته، نظم گرا، ریسک نمى کنند، پایبند به قانون هستند.

۴- سودا ( سرد و خشک): شورى دهان و بى حوصلگى در حرف زدن، شنیدن حرف دیگران، تیرگى رنگ رخسار، لاغرى، بیزارى از سر و صدا، ترس از مرگ، تندخویى، زودرنجى، تشویش، غضب، بیقرارى، اشتهاى کاذب، سوزش سرمعده، فکر و خیال، هراس بى سبب، تردید و دودلى، تنهایى و گوشه گیرى، اندیشه هاى بد و خیالات حزن انگیز، وسواس، بى خوابى، رویاى سیاهى در خواب، اگر سودا وارد مغز شود باعث ضعف اعصاب مى شود، ترس، مردم گریزى، سستى نبض، فرو رفتن چشم ها، خودکشى، پر مو بودن بدن، کف دست سرد، رویاهاى مهیج و کابوس، یبوست مزاج، تاثر از اتفاقات و اندیشه هاى بد غصه دار و بى ثبات.

حکما معتقدند که تغییر مزاج سودایى خیلى مشکل است و نیز معتقدند که بلغم راس بیشتر بیمارى هاست و عسل را یکى از خوراکى هاى مهم بلغم زدا مى دانند.

لازم به ذکر است که هر یک از اجزاى بدن نیز داراى طبع خاصى مى باشد. مثلا شادى ها گرم، امید گرما آفرین، ناامیدى و غصه و کینه سرد است.

طرح تحقیقاتی که عنوان آن "غذاهای سردی و گرمی و رابطه‌ی آن با افسردگی "بود به مدت 10 ماه روی 200 نفر بیمار مبتلا به افسردگی انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که غذاهای سرد مثل ماست، خیار، برنج، ترشی، ماهی‌، هندوانه موجب تشدید علائم افسردگی و غذاهای گرم مانند: خرما، شیره انگوروخرما، عسل، گردو، و .... باعث تخفیف آن می‌شود. لازم به ذکر است بر اساس طب سنتی افسردگی جز امراض سرد بوده و در افراد سرد مزاج(بلغمی و سوداوی) بیشتر دیده می‌شود به همین دلیل مصرف غذاهای سرد باعث تشدید آن می‌شود.منبع:http://biology51.blogfa.com

حرمت گم شده ی انسانیت

واتیکان استفاده از تلفن همراه را عامل دوری انسانیت از معنویت دانسته است. چندی پیش در یک اجتماع بین­المللی از یکی از اساتید موفقیت شنیدم که انسان باید آن قدر حرمت داشته باشد که خودش تعیین کند که چه وقتی باید در دسترس دیگران باشد. گزارش دیگری سال ها پیش خواندم علیه غذاهای فست فود که می گفت انسان باید برای خودش آن قدر اهمیت قائل شود که برای تأمین نیاز غذائی خود فست نباشد و آن قدر وقت برای خودش بگذارد که نیاز روزمره اش را با دستپاچگی تأمین نکند. اینها مبارزه با مدرنیته نیست. انسان محوری در میان هیاهوی مدرنیته نباید گم شود. فراوانی نگرانی های روانی که در جوامع امروزی و منجمله جامعه ما وجود دارد از نتایج تلخ بی توجهی انسان به خود است. در وضعیت فعلی، آرامش کیمیای نادر الوجودی شده که البته دلیل اصلی آن را در مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باید جستجو کرد. شکم گرسنه و ناامیدی به آینده امکان آرامش را از انسان البته سلب می کند. اهتمام دولت ها به ایجاد این آرامش به خصوص از طریق تأمین معیشت و اقتصاد وظیفه­ی اولیه­ی آنان است. دولتی که هر روز برای افکار عمومی مردمش تشویش بیافریند از اولیه­ترین وظیفه­اش فاصله گرفته است. رو آوری جوانان به مواد مخدر و آرام بخش هم از آفات نداشتن امنیت اقتصادی و اجتماعی است. اهتمام مراکز دینی به بازیافت شخصیت انسان نیز وظیفه­ی اولیه­ی دینی آنان است که مردم ما و مردم جهان امروز به آن نیاز دارند.ازلینک سیدمحمدعلی ابطحی . ۰۸ آذر ۱۳۸۷

پیرزن 110 ساله اردبیلی با 110 فرزند، نوه و نبیره    

آفتاب یزد20آذر:پیرزن 110 ساله پارس‌آبادی در استان اردبیل با داشتن 110 فرزند، نوه و نبیره ، روزگار را با سلامتی ‌کامل سپری می‌کند.این پیرزن که هم‌اکنون در سلامت کامل به سر می‌برد ننه بیگم نام دارد و رمز سلامتی و طولانی ‌بودن عمر خود را در استفاده از غذاهای سالم و طبیعی عنوان می‌کند. در طول عمر خود حتی یک بار نیز به پزشک مراجعه نکرده و تنها با مصرف غذاهای طبیعی به ‌حیات خود ادامه می‌دهد. ‌ننه بیگم که تنها از ضعف شنوایی رنج می‌برد در دوران جوانی، دو دختر و دو پسر خود را از دست داده و اکنون هشت فرزند دارد.

مصرف کنجد باعث تامین کلسیم مورد نیاز بدن می‌شود     

خوردن یک قاشق غذاخوری کنجد درروزموجب تامین 14 درصد از نیاز کلسیم زنان می‌شود.کنجد چربی بسیاری دارد اما این چربی از نوع گیاهی است. این روغن دارای اسیدهای چرب ضروری می‌باشد که در ساختمان پوست به عنوان یک جز اصلی محسوب می‌شوند و در صورتی که کمبودی از این مواد مغذی ایجاد نشود پوست کاملا یکنواخت و نرم و لطیف به نظر می‌رسد.جالب است بدانید که وجود همین چربی‌هاست که اگر با یک منبع پروتئینی دریافت شود، به ترمیم موهای آسیب دیده پرداخته و از خشکی بیش از حد این عضو نیز جـلـوگـیـری مـی‌کـنـد و مـوجـب راحـتـی افـرادی می‌شود که سال‌هاست از خشکی مو رنج برده و همواره از شانه زدن و رنگ کردن موهای خشکشان می‌هراسند. امروزه از روغن کنجد خصوصا کنجد سیاه در تهیه انواع فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به ویژه محصولاتی که برای رفع انواع خشکی‌ها تجویز می‌شوند، استفاده می‌شود. 12آذر

زیتون:باتوجه به اینکه درایران بیش از60،000،000میلیون نفرکمبودکلسیم دارندضروری است

مصرف داروهای ادرار آور،‌خطربروزدیابت را تشدید می‌کند

پژوهشگران در آمریکا هشدار دادند: اگر سطح پتاسیم خون کاهش پیدا کند، احتمال ابتلا به بیماری دیابت تشدید می‌شود. به گفته پژوهشگران، کاهش میزان پتاسیم در خون در اثر استفاده از داروهای ادرارآور متداول برای درمان فشار خون بالا رخ می‌دهد. محققان خاطرنشان کردند که این قبیل داروها باعث می‌شوند حجم مایعات بدن به شدت کاهش پیدا کند که در نتیجه این تغییر، مواد شیمیایی هم در بدن دفع می‌شوند و در نهایت غلظت مواد معدنی مهم و ضروری در خون از جمله پتاسیم کاهش می‌یابد. به این ترتیب برای جلوگیری از کمبود پتاسیم، محققان به افرادی که از داروهای ادرارآور برای کاهش فشارخون استفاده می‌کنند توصیه‌ می‌نمایندکه به طور مواد خوراکی غنی از پتاسیم مصرف کنند. 12آذر

آشنایی با خواص درمانی تخمه آفتابگردان    

تـخـمـــــــه آفــــتـــــــابــــگـــــــردان از جــــمــــلـــــــه تــــنــــقـــــــلات خوش طعمی است که به دلیل خواص غذایی و درمانی قابل توجه می‌تواند آجیل مناسبی برای شـب‌هـای سـرد و بـلـنـد زمـسـتانی باشد. تخمه آفتابگردان از جمله مغزهای چربی است که نه‌ تنها به عنوان آجیل و تنقلات مصرف می‌شود بلکه انواع روغن و کره آن هم موارد مصرف فراوان دارد. تخمه آفتابگردان بسیار مقوی است؛ این تخم منبعی غنی از فیبر، پروتئین، ویتامین E ، ویتامین B، ویتامین A و مواد معدنی مختلف مانند پتاسیم، منیزیم، ‌آهن، فسفر، سلنیوم، کلسیم و روی است. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که منیزیم به کاهش فشار خون، سـردردهای میگرنی و سکته قلبی کمک می‌کند. منیزیم برای سلامت استخوانها و به دست آوردن انرژی ضروری است و کمبود آن در بـدن بـاعـث بـالا رفـتن فشارخون، گرفتگی ماهیچه‌ها و سردردهای میگرنی و همچنین خستگی و تنش می‌شود. اگر از درد آرتروز رنج می‌برید، طبق گل (قسمت پایین گل که مانند بشقابی است) را جدا کرده و در آب انـداخـتـه، آنـقـدر بـجـوشانید که شیره چسبناکی باقی بماند و سپس این شیره را روی مفصل‌های دردناک بمالید و ماساژ دهید. البته خوردن تخمه آفتابگردان هم در کاهش دردهای مفصلی موثر است. برای تـقـویـت معده و پایین‌آوردن فشار خون؛30 گرم برگ‌های خشک آفتابگردان را دم کنید و 3 فـنجان در روز بنوشید. مصرف تـخمه آفتابگردان برای رفع ناراحتی‌های بـرونـشـیـت ، حـنـجره، مشکلات ریوی و هـمـچـنـین صاف شـدن صـدا مـوثـر است. تـقـویـت‌ بــیــنـــــایـــــی انـــســـــان، مـــهــــم‌تــــریـــن خـــاصــیـــت درمـــانـــی تخمه آفتابگردان است؛ البته نباید در خوردن آن افراط کنید. 13

ساخت نرم افزاری برای تعیین دقیق زمان مرگ    

 محققان دانشگاه سانتیاگو موفق به ساخت نرم افزاری شدند که می تواند به طـور دقـیـق زمـانـی را که از مرگ فرد می‌گذرد تعیین کند. اطلاعات به دست آمده از چنین سیستمی عملکرد پلیس را سرعت و دقت بیشتری ‌می‌بخشد.‌برای استفاده از این تکنیک، محققان تمرکز پتاسیم، اوره و هایپوکزانتین را در زجاجیه چـشـم فـرد مـورد بـررسـی قرار داده و ‌مشخصات موجود در آن را به برنامه ای رایانه ای وارد کردند.‌سپس این نرم افزار به منظور تخمین و محاسبه زمان دقیق وقوع مرگ بر اساس خصوصیات زجاجیه چشم فرد مورد ‌آزمایش قرار گرفت. محققان پس از مشاهده نتایج اعلام کردند استفاده از این نرم افزار، دقت تشخیص زمان وقوع مرگ را ‌به نسبت شیوه های رایج به میزان چشمگیری افزایش داده و می تواند به عنوان ابزاری قابل دسترس و مفید در ‌تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار گیرد.‌ 21آذر

غذاهای گرم وخشگ ضدالتهاب هستند یعنی عفونت [بلغم]بدن راکاهش میدهند

آفتاب یزد21آذر:زنجبیل ضد التهاب و مفید برای مبتلایان به ‌آرتروزاست .تحقیقات نشان داده که زنجبیل به عنوان‌ ‌یک ماده ضد التهاب برای افراد مبتلا ‌به بـیـمــاری‌هــایــی چـون آرتـروز بـسـیـار مـفـیـد است. پس از گذشت بیش از 2000 سال از زمانی که‌‌ ‌فرهنگ عامه، زنجبیل را به عنوان ‌داروی تـهـوع و ورم اعـضـا تـجـویـز کـرده می گذرد و اکنون‌ ‌می دانیم که قدیمی ها بیراه ‌نمی گفته اند، هرچند طعم شدید و پایدار این گیاه، افراد‌ ‌کم جرات را از میدان به در ‌می‌کند اما تحقیقات متعدد بالینی ثابت کرده که‌ ‌زنجبیل واقعا برای ‌فرونشاندن حالت تهوع و سرگیجه مفید است و یکی از عناصر مهم در‌ ‌برطرف ‌نمودن ورم دستگاه گوارش به شمار می‌رود.‌ ‌پزشکان برای جلوگیری از تهوع صبحگاهی‌ ‌مقدار 2 تا 4 گرم زنجبیل در روز و برای ‌بیماری سفر شامل سرگیجه و تهوع در اثر حرکت‌ ‌وسیله نقلیه نیز همین مقدار را‌نیم ساعت قبل از شروع مسافرت تجویز کرده اند.‌ ‌روش‌های ساده و خوش طعمی ‌برای مصرف زنجبیل‌ ‌وجود دارند. افزودن این ادویه به هر ترکیبی از سبزیجات ‌بخارپز یا سالاد نتیجه ای‌ ‌عالی دارد.‌ ‌یک فنجان آب جوش همراه با زنجبیل رنده ‌شده‌ ‌و عسل می تواند به سادگی به نوشیدنی آرام بخش شبانه شما تبدیل ‌شود.‌

زیتون:زنجبیل(زنجفیل)گرم وخشگ است ‌

سفید‌کننده‌های طبیعی دندان ‌    

این روز‌ها که انواع و اقسام روش‌ها برای بهره‌مندی از دندان‌های سفید و شفاف متداول است، کمتر کسی به فکر تجویز‌ ‌مادربزرگ‌ها در مورد مواد غذایی که دندان‌ها را سفید‌تر می‌کنند، می‌افتد. ‌اما باید گـفـت تـقـریـبـا همه راه‌های جدید و شیمیایی در سفیدکردن دندان‌ها در نهایت آسیب‌هایی برای دندان به همراه دارند. ‌این درحالی است که مواد غذایی نه تنها به دندان‌ها آسیب نمی‌زنند، بلکه در عین حال املاح و ویتامین ها را به بدن ‌می‌رسانند. ‌تجربه مادربزرگ‌ها حاکی از آن است که بعضی از مواد غذایی مانند کرفس، سیب، هویج و گلابی در سفید کردن دنـدان‌‌‌هـا ‌مـوثرند.‌همچنین مخلوط جوش شیرین و خمیردندان به سفیدکردن موقتی دندان‌ها کمک می‌کند. در مقابل توجه داشته باشید ‌برخی نوشیدنی‌ها و خوردنی ها دندان‌ها را تیره و کدر می‌کنند که از جمله آنها می‌توانبه چای، قهوه، شربت های میوه، ‌شاتوت، زغال اخته، چغندر و نوشابه های انرژی زا اشاره کرد.پس از مصرف این مواد باید حتما از مسواک استفاده کرد تا رنگ دندان‌ها به مرور تغییر نکند. ‌

چه غذاهائی سلنیوم دارد؟!

متخصصان تغذیه اعلام کردند: خوردن گوشت ماهی آزاد برای سلامتی، از مصرف کپسول‌های روغن ماهی مفیدتر است. هرچند بلعیدن کپسول‌های روغن ماهی می‌تواند به اندازه خوردن گوشت ماهی آزاد برای تقویت مغز و دریافت چربی مفید امگا3، سودمند و تقویت کننده باشد اما گوشت ماهی آزاد نسبت به روغن ماهی برتری‌هایی نیز دارد. ماهی آزاد حاوی دوز قابل توجهی از عنصر سلنیوم است. به گفته پژوهشگران، سلنیوم عنصری است که بسیاری از افراد با فقدان آن مواجه هستند در حالی که وجود آن در حفظ سلامتی بدن، بسیار موثر و حتی ضروری می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سلنیوم یک آنتی اکسیدان بسیار مهم در بدن است و با مصرف آن خطر بروز بیماری‌های قلبی و همچنین انواعی از سرطان‌ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

ماست ترش سیلیلات ‌لاکتوبسلیس دارد ضد سرطان است ‌    

پزشکان در آخرین تحقیقات خود دریافتند مصرف لبنیات ترش و تخمیر شده مانند ماست، از بیماری سرطان کبد جلوگیری می‌کند.‌ماده سیلیلات ‌لاکتوبسلیس در لبنیات تخمیرشده می تواند کبد انسان را از ابتلا به این نوع سرطان حفاظت کند.آزمایش اولیه پزشکان مصری بر روی موش های آزمایشگاهی نتیجه بسیار خوبی داشت و نشان داد موش هایی که به آنها ‌مواد ‌سرطان زا تزریق شد و ماده در لبنیات تخمیر شده را مصرف کردند ، تا حد زیادی از ابتلا به سرطان محافظت شده اند.این پژوهش همچنین با اشاره به انجام این آزمایش بر روی موش های مبتلا به سرطان افزود: حتی در بین موش های آلوده به ‌سرطان متوجه شدیم که مصرف ماده سیلیلات لاکتوبسلیس، از انتشار سرطان به سایر اجزای بدن جلوگیری می‌کند.

زیتون؛امام معصوم هشتم:اگرخواستیدماست بخوردیدکه مریض نشویددرداخل آن زنیان(گرم وخشگ)بریزید»ضمناماست رابابرنج نخوریم هردوسردوترهستندوسبب فشارعصبی وافت فشارخون می گردند.ماست رافقط شام مجزابخوریم چون باغذای دیگرمانع جذب آهن غذامی گردد...

باقلا

امام رضا:«باقلاساقها راپرمی کند وخون تازه می رویاند»

باقلا غذای سبکی است که مقدار بسیارزیادی ویتامین آ و ب و ث و ای،دارد .همچنین در آن آهن زیادی وجود دارد .به همین جهت ، از غذاهای خون سازاست ومغزاستخوان را تقویت می کند .خوردن باقلا برای افراد لاغر مناسب است . باقلا زود هضم می شود وسینه و ریه را پاک می کند .

همچنین باقلا سرفهء خشک رادرمان می کند و برای اسهال مفید است .کسانی که کلیه ی آ نها سنگ ساز است بهتر است باقلا بخورند . البته درخوردن باقلا نباید زیاده روی کرد ، چون معده راسنگین می کند.باقلای خشک مقوی ترازباقلای تازه است وشیرمادران رازیاد می کند

بادام

بادام سرشار از ویتامین ب و قند وکلسیم است  . بادام رسیده خشک بی اندازه مقوی است ،برای کسانی که کمبود کلسیم دارند، غذای عالی است . بادام همچونین ، مقدار زیادی فسفر دارد، خوردن آن مغز و اعصاب انسان را تقویت می کند .

به سبب مواد غذایی موجود در بادام خوردن آن به زنان باردارسفارش شده است همچنین برای زنان شیر ده خوب است .هر هفته  مقداری بادام مصرف کنند .

توجه کنیم که خوردن زیاد بادام ، موجب ناراحتی معده می شود پس بهتر است از مصرف زیاد آن پرهیز کنیم .

همچنین به هنگام خوردن ، آن را خوب  باید  بجویم .

فقر آهن شایع ترین بیمارى عفونى و تغذیه در جهان است

/ 7 نظر / 27 بازدید
نسترن

[قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب]

نسترن

سلاممم واقعا مطالبت خیلی به درد من یکی میخوره راستی اطلاعی شما دارین که میتونیم کتاب طب"شفا" ابوعلی سینا به نثر روانی پیدا کرد؟

نسترن

واقعا نوشته هاتون ناب من که خیلی خوشم میاد[قلب]