آیت الله موسوی خوئینی : تنها خواسته ما، تحقق «میزان رای ملت» است

هر صاحب قدرتی که مسوولیت کشور را بر عهده می گیرد بیشتر تمایل دارد آنچه را که خود تشخیص می دهد و فکر می کند به صلاح کشور است به هر چیزی رجحان دهد و کمتر تمایل دارد که به درک دیگران و نظرات مردم و خرد جمعی توجه کند.این معیار که فردی چیزی را درست تشخیص بدهد یا ندهد ملاک این نیستکه این مساله به صلاح کشور است.تنها مردم هستند که حق دارند درسرنوشت خود دخالت کنند و دخالت در امور مردم بدون اذن انها حتی اگر سرخیرخواهی باشد خلاف شرع است. هرگز نمی توان از یک مقدمه فسادآمیز به نتیجه ای مباح دست یافت. به هر حال تنها خواهش ما از رقیبان جبهه اصلاحات پذیرش اصل اساسی میزان رای ملت است

من معتقدم چهار سال ویرانی 40 سال زمان برای اصلاح می خواهد[چهل عاقل میخواهد سنگی که به چاه افکنده شده درآورد]

موسوی خوئینی در پایان جلسه ودر پاسخ به این پرسش که بسیاری برای تقلب های انتخاباتی توجیه شرعی می تراشند اظهار داشت: به هرحال این مساله از سوی آنها توجیه می شود اما باید تمرین کنید. اگر روزی به قدرت رسیدید علیه رقبا تقلب نکنید و با این بهانه که آنها علیه ما تقلب کردند در انتخابات تقلب کنید، اما از کسانی که با نام دین دارند کار خلاف شرع انجام می دهند باید با بهره گیری از شرع بخواهیم این کارها را انجام ندهند و این کار را باید با بهره گیری از ادبیات و فرهنگ موجود پیش ببریم و آنها را قانع کنیم تقلب کار درستی نیست، هرچند شاید فرد نیت خیری داشته باشد اما من با این نیت خیر کاری ندارم چرا که محصول این نیت خیر مجلسی می شود که می خواهند با پنج میلیون تومان در آن رای جابه جا کنند

/ 0 نظر / 13 بازدید