رياضی غذا۳

شركت زياد درمجالس رسمی مثل هيئت مديره وكميسيون وجلسات شورای مديريت = اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

 بيتوته< اضطراب (بيت= محل رشد.هيئوا لابنتی وابن عمی حجری بيتا . هيئی ؟ به هيئت درآوردن ودرمورد رشد ورحمت بكاررفته . ربنا اتنا من لدنك رحمة ويهيی لنا من امرنا رشدا10كهف) 

كنسرو= اضطراب

مثبت انديشی (هاله مثبت )< اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

نان سيب زمينی‌ = اضطراب

نان سيب زمينی  با گردو< اضطراب

فرنی = اضطراب  

 مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب  

  حريره بادام < اضطراب

شيرپاستوريزه = سرطان كبد = اضطراب

گفتن كلمه دوستت دارم به هركس وهرچيز< اضطراب

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

بدبينی به هركس وهرچيز= اضطراب 

مجردی =  اضطراب 

متأهلی < اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

باروری < اضطراب 

ناباروری = اضطراب

عروسی = تنيدگی (50%) + مصرف لبنيات وترشی وغذاهای اسيدی "سرد"باهم ياچند وعده پشت سرهم ، درايام عروسی = تنيدگی100% = بحران اضطراب (تهوع و اسهال واستفراغ )= بستری شدن ( خاطره ، ن1384 ) 

 عروسی+غذا حاوی باز( كباب برگ باگوشت شترو گوسفند نرـ نخود ـ‌  زيتون و...) < اضطراب    

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب

گرم كردن بيش ازحد اتاق = اضطراب 

زايمان+ غذاهای اسيدی = بحران اضطراب 

زايمان + غذاهای خون ساز وحاوی باز< اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

افسرده دل ، افسرده كند انجمنی را

همه واكنش های زيبا < اضطراب(واكنش آب6 ضلعی است واكنش آب به انديشه مثبت ، مثبت است )  

  پرخوری[1] = اضطراب 

  شيروسركه = سردمزاجی = اضطراب(ص59) 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب  

مصاحبت مردی بامردی كه ازنام وكنيه هم نپرسند(احتقان ذهنی)=جفا = اضطراب 

عدم پذيرفتن دعوت كسی برای ميهمانی(احتقان اجتماعی،تورم ذهنی،چون به فكريكديگرنداثرنامطلوب روانی دارد)= جفا= اضطراب 

عدم قاصدی یا بازی(عدم فاصله قصد واجرا زن وشوهر= جفـــــــــــــــا = تجمع خون درلگن خاصره وعدم برگشت آن = كمردرد عصبی زن = اضطراب[ص93/ازدواج پاكنژاد]

خواندن اخبارمنفی‌ (حوادث) يا دريافت خبر بد= اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

عسل < عفونت گوش< اضطراب 

روغن زيتون < شتشوگوش< اضطراب 

نوشابه = گازco2 = اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب 

سوهان = اضطراب

حسوم (كفگيرآهنی) كه با آن غذا به هم می زنند  = تأمين ين آهن بدن < اضطراب« وانزلنا الحد يد فيه بأس شديد» 

سرخ كردنی‌ها با روغن كنجد مثل كوكوسيب زمينی و... < اضطراب 

مصرف غذا حاوی ويتامين ب <اضطراب 

  عسل < ديابت  < اضطراب 

شركت درجشن تولد وجشن تولد گرفتن < اضطراب 

جشن سالگرد ازدواج <  اضطراب 

دوش آفتاب ومصرف غذا آهك دار < اضطراب 

كمبودامگا omega3 = افسردگی= كمبود ويتامين 6ب  

غيبت = اضطراب 

خميردندان وآب حاوی فلورايد = سرطان = اضطراب

/ 0 نظر / 6 بازدید