امواج نور

امواج نور(همسرم ، همسرد ، همسرش،همسرانمان ، همسرانتان ، همسرانشان/هم اسم جمع اومد هم ضمير،اگه اسم در چهارمی مفرد می اومد زشت ميشد،درپنجمی وششمی جمع نبود) [مصطفی... ومصطفی... ومصطفی...ومصطفی... ومجتبی ومرتضی]مرتضاش سيد نيست ولی مفسراست محسن... هم كه يه قرآن پژوه است ودوست بهاءالدين...كه قرآن پژوه اند. امروزهمراه با امواج نور، بوی معراج را استشمام كردم وقتی به درب منزل يكی از بستگان من رسيديم گفت سرپائی چند لحظه طول ميكشد تا بياييم .گفتم بمون تا برم پمپ گاز‌،سوختگيری كنم وبرگردم .گفت نه، گفتم باشه،چون اطاعت ازاو را اطاعت ازخداميدونم ، هميشه سعی كردم تو اينطورموارد نظرش را تأمين كنم،خودش هم گاهی تعجب ميكنه ،ميگه چرا تا من ميگم خير! همونو انجام ميدی! يه بار گفتم «اگه برم خيرتوش نيست» اينو بارها تجربه كرده ام ، حتی وقتی ميگه فلان ساعت بيا ، ولی ديرميشه،انگارتو خيابون بهشت هم جهنم ميشه ، سريع برميگردم ،هرچه فكر كردم واژه ای زيباتر ازواژه«همسر» به ذهنم نرسيد خيلی واژه به حافظه ام آمد همه را دليت كردم،بالاخره سرپائی اش با اصرار صاحبخانه فرصت يك دور مرور روزنامه راتو ماشين داد ، هميشه مجهزبه اين چيزا هستم تا جائی مثل صف گازواينطور مواقع ازوقت استفاده كنم ،خيلی جالب بود ، با همون وقت كم غرق مطالعه بودم كه بوی معراج را مضاعف استشمام كردم «چراغی را كه ايزد برفروزد/ هرآن كس پف كند ريشش بسوزد»به نظرم ريشش كه هيچ ، ريشه اش هم ميسوزد وازبين ميرود يعنی هست ولی در دل ملت نيست .ملت ؟ حنيف وحق گرا. اعتماد ملی يه ياداشت ازمصطفی همسر خانم محتشمی پور وآفتاب يزد يه ياداشت از مجتبی ، يكه نويس،واحدی اش گويند، داشت ، يه تكه روزنامه هم عزيزی ازسخنان چند روزپيش آيت الله صانعی درباره مصطفی ،اميد آينده اسلام ،برش زده بود كه تو جيبم بود بنام پدربزرگش او را مصطفی‌ گفته اند كه هرسه اينها از خاندان آن مصطفی كه محمد صل الله عليه وآله مينامندش هستند ومجتبی هم ازاين خاندان است ، چون فرضيه من اين است كه جنبش خمينی سلام الله عليه بدست همين بروبچه های سيد چه عالم چه عالمه استمرار می يابد برايم قابل توجه بود . هردو درنقد سخنگوی دولت نهم بود كه رئيس بزدل وترسويش ، مرعوب حجتيه ای ها ، شركت درانقلاب دوم خمينی‌كبيررا از ترس نپذيرفته اند و به بهانه واهی رد كرده اند. سخنگو از فتح الفتوح رئيسش رجزها خوانده بود واين بچه های فاطمه زهرا صلوات الله عليها، خيلی قشنگ با عقل سليم كه تو كله شون است وفكر كنم نام كتاب شهيد دستغيبو رو كله شون گذاشتند پاسخ داده بودند كه اگر اين رجزها درسته اين تحريم ها وقطعنامه ها كه عليه ملت حنيف ابراهيمی ايران صادرميشه چيه . سيد بن روح الله هم اعلام خطركرده بود ومصطفی اعلام خطردكترولايتی ، لاريجانی ، محسن رضائی درتهديد ايران وتصويب قطعنامه سوم عليه ايران را ياد آورشده وجمله سيدانه سيد رحيم صفوی را آورده كه مسولان «نبايد دچارساده انديشی نسبت به دشمن شوند» يادتونه پست تايتانيكو كه گفته كرده بوديم(البته ما افغانی نيستيم افغانيها قبلا ايراني بودن) انجمن دانشگاه كه رئيس ، عضو آن بوده سانده انديشانی هستند كه تحت تأثير حجتيه ای ها هستند اينهم هشدارش ازسوی عاليترين مقام رزمنده كشورعزيزمون «فضل الله المجاهدين علی القاعدين اجرا عظيما» ، اون كتاب حزب قاعدينو، باقی ،اسمشو از تو اين آيه شريفه گرفته ورحيم جون هم كه از مجاهدينند همانطوركه مصطفی ازيه مدل ديگه مجاهدينند برای شناخت وتفسير مجاهدين هم بايد هرمونتيك خوند بقول عموجان خانم محتشمی پور «نويسنده كتاب چند صدائی درجامعه روحانيت »مجاهدين هم چند مدل اند كه الحمدلله چند صدائی درشون هست يعنی فبشرعباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه... وشاورهم فی الامر كه درتصميم ازهم مشاوره ميگيرند نه دور كرسی مثل قديم ، با سرعت وحذف مكان وزمان از اينترنت نظرات همو ميقاپند ودشمن رو تخته قاپو ميكنند . تخته قاپو ؟ اينو ديگه خودتو ن تو لينك سايت امام خمينی سلام الله عليه سرچ كنيد . من رفتم لالا كنم يه لالای زيبا ، تا عذابی كه تو ترافيك كشيدم ازكله ام دربره . واقعا اينهائی كه ميگن نه ميراژ كه قم اگه حرم حضرت معصومه رو نميداشت 2ريال ارزش زندگی نداشت الحق والانصاف راست ميگن. فكركنم رياست ناجای قم رو اگه بدن دست يكی ازاين بچه های هميارپليس بهتراداره كنه ، خروجی مال گردش به راست ها نگذاشتند كه يه نادون مسير همه رو سد ميكنه هيچ ، وقتی تو همين چارراه كه جلو درب مقرپليسه يه تصادف كه با پليش صاف ميشه همه رو به عذاب مياره تا افسرفخيمه تصادفات با اهن وتولوپ ازجاش پاشه بياد وبا آژيركلی هم آلودگی صوتی ايجاد كند .نميدونم اين ديگه چه مدل مديريتی نه دمكراتيكه ،‌نه اقتدارتوشه ،‌مثل آش بی بی سه شنبه است انشاءالله خدا لياقت اينكه قلب سليم دستغيبو بخونند نصيبشون كنه . من هميشه به حال اينائی كه عقل عالی دارن قبطه ميخورم ولذت ميبرم مشابه همون لذتی كه آدم تو معاشقه اش ميبره .البته گفته اند مديريت ده قسمه 9تاش عقل 1تاش علم ، همه ميدونند كه تخم مرغ گرده وانگشترهم گرد ووسطش سوراخ است مثل سنگ آسياب ،اما نميدونند كه اين كه تو دست من وتوست انگشتره، نه سنگ آسياب كه تو دست جا نميشه ، داستانشو فكركنم تو كتابای شهيد مرتضی خونده باشيم اينهم برای اينكه سه اش به سربره ومجتبی ومصطفی ومرتضی با هم اومده باشن. امروزسالروزشهادت سيد حسين فاطمی هم بود كه ملت ايرون ملی شدن صنعت نفتشونو مديون پيشنهاد ايشونند خدا رحمتش كنه اين سيد روهم .ديگه محسن ...كه قرآن پژوهه خطراتی را كه مفسرمكرم هاشمی رفسنجانی بعنوان رئيس خبرگان متذكرشده بود ياد آوری كرده بودند.پس الگوهایم دودسته شدند كه مفسرين وقرآن پژوهان هم كه سيد نيستند دررتبه بعدی اند . فی امان الله ، همه رو سُـفُـرديم(سپرديم) به خدا . امروزخودمون به خودمون مشكوك شديم كه چرا ما هیيييييييی دم ازامواج نورانی ميزنيم ،هيچ كه دوتا از دوستان مجازی،آلبالو خانوم وساراخانم هم كامنت كردند مشكوك ميزنی ، همش مال ما مينويسی پس خودتون چی؟!!!نميدونم چراتا ميرم درباره موضوع بحث خودم ويتامين ب چيزی تايپ كنم يه دست غيبی يا اعجازمسيحائی انگارمنو ميكشه به اين سمت ويه چيزی تو كله م مياد به خاطراينكه نپره با الويت تايپو وماشين (كه فخيمه است) تحرير(هم كه عربی است) حروف چينيش ميكنم كه يكـّويی يه پست ميشه اما بايد بجنبم (اين با رقص وحركات مزون فرق داره )تا روزولادت معصوم هشتم كه حديث زيتون يعنی نماد ويتامين ب ازايشون است اونو هلو كنم وتو گلو آلبالوخانومهای عزيزمسلمونو، مسيحی يو، يهوديو وزرتشتيم كنم ، ساراخانم هم گفتند ما تلخيم پروده شيم كه اينجا ديگه كسی نبود بگد داماد رفته گل بخره خودمان گفيتيم مقبول نيست چون هرچی دست اين آدميزاد دوپا توش دخالت كرده آغشته به يه موادی شده كه سلامتی رو آنطوركه ساراخانوم ها ميخوان توپ نميكنه اصلا خاصيت من به تلخيمه ، اگه شيرين بودم كه همه فرارميكرديد تازگی ها هم كه پژوهشگران نميدونم چی چی ازدُم مارمورك كه ازتلخی ،پارسال تو روزنومه نوشتند رفته توچرخ گوشت، يه خانواده چندنفره رو كشته داروی ديابت ساختند پس تلخی من پيش اون هيچه عزيزا، اينو با سبك چهل روز است كه بو ازگل نيومد صدا ازجهجه بلبل نيومد بخونيد چون هنوز آدم ديابتی نرفته مريضخانه كه برگردد به خانه، البته به خانه تنهائی اش رفته تو اونجائی كه بهرام گورگرفت وگوربهرام گرفت . پس ازتلخی من نترسيد چند مرتبه بخوريد عادت ميشه .خوش طعم ميشه سبزی هم تلخه اما بش عادت كرديم اين هم همينطورميشه ، كاسنی هم تلخه كه باز معصوم هشتم ميفرمايه : اينو تو پست مبانی تغذيه بخونيد جون آجيا خسته شدم.مرسی.مرسی.مرسی .

/ 10 نظر / 6 بازدید
سارا(شاهدخت سرزمين ابديت)

بعدشم زيتون پرورده که مواد غير طبيعی بهش اضافه نمی شه بهش رب انار می زنن گردو بعدشم شيرين شيرين نمی شه نترس

سارا(شاهدخت سرزمين ابديت)

بلهههههههههههه فرمايشتون هم صحيحه که خاصيتتون زياد از حدددددددد ولی اين دفعه که گفتم مامانم زيتون خريده بودهممون اين شکلی شديم تو نگران نباش همون بهتر که تلخ باشی فعلا

دلخون

سلام با دلنوشته ای با عنوان « مبهوت دوست» چشم براه عطر افشانی شما یار مهربان هستم

پروين

ببينيد زيتون من پلکم اين‌طوری شده ها

پروين

البته من مقداری عسل با آب مخلوط کردم و چند بار به پلکم زدم اما تاثيری نداشت