سيد جعفرشهيدی

حسينيه ارشاد تهران ، بطنی ازانقلاب اسلامی‌ ومعبد مقدس انقلابيون بزرگ ايران اسلامی است آيت الله شهيدبهشتی ، آيت الله خامنه ای ، شهيدان مطهری وباهنروشريعتی،بسيجی مرحوم فخرالدين خمينی(حجازی)،علامه سيد جعفرشهيدی ، مفسرگرامی اكبرهاشمی رفسنجانی و...شجره طيبه وچنارهای كهن خرم آن حسينيه هستند كه چشم ملت حنيف ايران را به خود دوخته اند رئيس مؤسسه لغتنامه دهخدا ، حضرت علامه سيد جعفرشهيدی، را ازمطالعه كتاب محمد خاتم پيامبران كه انتشارات حسينيه ارشاد چاپ كرده ميشناختم امروز (3/10/86)روزنامه اعتماد ملی ، درباره بزرگداشت او نوشته كه شعرزير ازشاگرد وی‌ جناب مهدی مأخوذی‌ درزمان بيماری‌ استادش تقديم دوستان زيتون ميگردد(1)

صله من ، سلامت تن تست (عنوان ياد داشت مأخوذی كه شعرش هم تشبيه كلاس درس به كعبه است) صله = سلامت [ اشاره به حديث امام صادق است كه فرموده اند با ابرازمحبت بيمارانتان را مداوا كنيد البته روي صندوق های‌ صدقه  به اشتباه «با ابرازمحبت»" با جيرنگ جيرنگ" ترجمه شده ]

كعبه را شه عيان نمی بينم – ركن را درميان نمی‌ بينم -  آن مربع نشين كعبه فيض – درمقام بيان نمی بينم – صف دلدادگان حلقه او – درطواف آنچنان نمی بينم – اينت پروانگان سعی وسلوك – دريقينشان گمان نمی بينم – همه ايثارگرچواسماعيل- گر بر ابراهيمشان نمی بينم – مروه شد وزمزمه ازغمش چو صفا – زمزمه اينك روان نمی بينم – همه احرام بسته درتب وتاب – گردمی درمقام هروله اند – سعی را خوارسان نمی بينم – به نمازايستاده درعرفات – پرده ای جززبان نمی‌ بينم – سوی مشعرنهند روی نياز- ديده جزپاسبان نمی بينم -  ضجه ازدل كنند وقربانی – جزتو راستان نمی‌ بينم – همه چون قطره از زلال تواند – هيچ دريا چنان نمی بينم – قطره گربا تو درنپيوندد- قطره را درامان نمی بينم – فيض روح القدس كه دردم توست – هيچ دم ،درنشان نمی بينم – كرسی حلقه را حجرگيرند – كاستلامش نهان نمی بينم – ديو رنجوريت چو رمی‌ كنند – تيرجزبرنشان نمی بينم – عارفی برمقام كشف وشهود – نفست برزبان نمی بينم – رهروان راهماره سرتقصير- جزبراين آستان نمی بينم – به نيايش چو حج عمره كنند – هيچ نسكی گران نمی بينم- زبرای تمتع ازميقات – رسم بازارگان نمی بينم – همه لبيك گوی تلبيه خوان – ياس را كامران نمی بينم – بانگ «انی اجيب»حق به منا- شنوم گرعيان نمی بينم – به توضو، كلام حق شنوند – كه قرين ، جزقرآن نمی بينم – نه منم بوالعلا كه هجو كنم – نه ربيعم، كه شان نمی بينم – هم منم بوالعلا كه وصف كنم – هم ربيعم،گر"اَن" نمی بينم – صله من سلامت تن تست ، گرهمه جزروان نمی بينم - «غيرذی زرع» مكتب تو مباد – كزبد آن را نشان نمی بينم – جعفری‌خوی‌ وهاشمی نسبی – درمهارت خزان نمی بينم – نشناسد هرآنكه فضل تورا – خاك جزدردهان نمی بينم- نشنيدست كس مديح مرا- مدح را اين توان نمی بينم –مادحان را ستايش ازدرزرق – جزفسون زمان نمی‌بينم – مدح پروردگارفضل هنر- جفت مدح فلان نمی بينم – زی تو، زانوزدن كمين هنراست – چون تو كس را شبان نمی بينم – جان تورا ، كم زجان بپروردی - زين تعلق زيان نمی‌بينم – زی تو دلدادگان نهج خوانند – چون ترا ترجمان نمی بينم[مترجم نهج البلاغه]- بلغا درنهج فرو مانند - كان سخن را كران نمی بينم – هركه را عكس ديد مولانيست – اثرش جاودان نمی بينم - حق او راگزاردن نتوان – كه جزاو مستعان نمی بينم - به يقين جزبه كام اهل يقين - گردش آسمان نمی بينم- شصت وهشتی گذشت وآن نفسی است – نفسی‌ حرزجان نمیبينم – سربه زانوی‌ غم نهاده منم – كان مه دستان نمی‌بينم – اژدرنفس دام راه من است - زين بترهفت خان نمی‌بينم – نفس را هفت خان اگرشكنم - رستم داستان نمی بينم - درخود آوخ زبهرذبح عظيم – همتی شايگان نمی بينم – چون خليلم وحشت قرب- چه زيان ارامان نمی بينم – من وحج قبول ابراهيم - كه جزآن آرمان نمی‌بينم- حرم كعبه خواستگاه دل است – دل تبرزد گرآن نمی‌ بينم – جزبه ظل عنايت كرمش – خويش را درضمان نمی‌بينم – زين مديحت به جايگاه قبول – هيچ بيتی سمان نمی بينم – مشعرم نيست جزسرای جنون – كاندرآن سو زبان نمی‌بينم .

--------------------------------

1- درسال 1347كه حسينيه فعال شد عده ای‌ ازمقدس نمايان احمق كه به تعبيرامام درنامه سوم اسفند 67سربه آستان دربارمی سائيدند يك مرتبه متدين شده وبه افراد انقلابی وزجركشيده وزندان رفته تهمت وهابيت وبدترازوهابيت زدند.

درنامه مقدس نماها كه دريكي ازشماره هاي هفته نامه اعظم طالقاني «هاجر» افشاشده ، آنها گفته اند كه اين علما ميخواهند ريشه دين حنيف را بكنند [خط بلعم باعوراها را داشته باشيد تا به امروز برسيم .

كانه مقدس نمايان مدام بايد يكی را نشان كنند و او را آزار واذيت رسانند

مداح دهان دريده منصورخان ارضی كه ديروز درعصر خاتمی مدام از ميكرفن مراكز مقدس عليه انقلابيون وخاتمی سم پاشی ميكرد هفته گذشته ازهمان تريبون ها شهردارتهران را به عمرسعد قاتل امام حسين تشبيه كرد وگفته برخی كه درانتخابات نهم رياست جمهوری نامزد بودند اگربه ملك ری نرسيدند به جوی شهرداری‌ رسيدندلذا فرماندهان دفاع مقدس كه ديروز به انتقاد ازخاتمی نامه می نوشتند ازخواب خوش ايام بيدارشده ونامه شكايت ازمنصورخان ارضی نوشتند

درود برخاتمی عزيز كه عمدا نيامد وهيچ مسوليت رسمی نپذيرفت تا به اينها حالی كند اگر فروردگاه افتتاح شده امام خمينی را می بنديد ببنديد تا يواش يواش بيدارشويد.

مدتی قبل خانم ابتكار (لينك ابتكارسبز) يك پست نوشته بود وقتی حاج باقر صهيونيست ميشود كه برخی از افراد راست افراطی شورای شهر به قاليباف تهمت ارتباط با يك صهيونيست را زده بودند.عجيب است انگاراين مقدس نماها بايد هميشه يك نفرو نشون كنند وهدف قراردهند دفعه بعد نوبت كيه!!!!!!!!!؟

/ 5 نظر / 5 بازدید
afshin,germani

اميدوارم زيبا ترين گلها زير پايت . * .. **¸.•´¸. •*¨)* . * . ¸.. *.•´¸. •*¨) قشنگترين چشمها بدرقه راهت ¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨) . * . (¨`•.¸(¨`•.¸ زيباترين لبخندا بر لبانت. * **¸.•´¸. •*¨)* . * ¸(¨`•.*.¸ و بالا ترين دستها نگهبانت باشد...*. **¸.•´¸. •*¨) ¸ .•*¨

آيکا

چوسيليم و چو جوييم ؛ همه سوي تو پوييم كه منزلگه هر سيل به درياست خدايا

اعظم.ش(از گذر گل تا دل...)

سلام دوست من ممنونم که هميشه محبت دارين و سر می زنين و بابت تاخيرم در سر زدن عذر می خوام... عيد غدير رو خدمت شما و خانواده محترم تبريک عرض می کنم... ...همه پستهای اخيرتون رو خوندم...و مثل هميشه از خط به خط اونها باری برگرفتم... براتون ارزوی موفقيت می کنم... شاد باشين

سيدامين

آیکا جان ! این شعر از کیست؟لطف میکنی کاملشوبنویسی؟ممنون میشم