تنوع = شادابی

تنوع = شادابی

 

 

  پيغمبر: خدا هيچ نعمتی را بين مردم تقسيم نكرده كه ارزشش بيشتر ازعقل باشد.

عقل زنان دركجاست؟ 

اميرالمؤمنين ، حيدر:

عقول النساء فی جمالهن(عقل زنان درزيبائی آنهاست)

وزيبائی مردها دركجاست؟ جمال الرجال فی عقولهم. زيبائی مردهادرعقلشان است.

آری مردها بايد با بكارگيری فكرشان طبع خانواده اشان را بشناسند ومواد غذائی كه می خرند مديريت نمايند. چون مديريت كردن غذا اساس زيبائی و فكر است . زنان به علت دوره ماهانه وكودكان وجوانان به علت رشد دچاركم خونی می شوند وعصبی می گردند وبا افت فشار وقند خون ويتامين ب دربدن آنها جذب نمی گردد كه قوزبالاقوز می شود چناچه مرد عقلش را به كارنگيرد ومطابق طبع وبراساس نيازمندی بدن مواد غذائی تهيه نكند آن خانواده عصبی هستند دريك كلام مرد بايد عقل معيشت داشته باشد .

وزن بايد هرروزش متفاوت از روز قبلش باشد متنوع باشد . خودش ، غذاهايش، رقصش ، لباس داخل منزلش ولباس خوابش ، كلامهای عاشقانه اش ، لبخندش وهمه چيزش! واين زمانی‌ مقدوراست كه فشارخون (12)وقند خونش(115-90) تنظيم باشد 

يكی از روش های سرزندگی در زندگی زناشوئی در رفتارشناسی ، تنوع در رفتار است چون رفتارهای تكراری ويك شكل موجب خستگی وكسلی وباعث ايرادگيری بيهوده زن وشوهرازهم می گردد تنوع باعث شادابی وسلامتی می شود.

گردش درشهرها وروستاها و تفريح در بوستانها يكی از راه های تنوع است اما بدليل فرصت گيری وهزينه بری امكان مداوم اين دو روش حتی المقدوراست ونتيجه آن قليل می باشد.

اما تنوع در غذا ولباس داخل منزل بخصوص برای خانم ها وتماس ها وديدوبازديدهای روزانه وپوزيشن های آميزشی هركدام سبب نشاط روزانه وسرزندگی وشادابی می گردد.

برای غذا بايد برنامه سه روزه داشت وهرسه روز يكبار يك غذا را تكرار كرد مثلا شنبه نهار چلوخورشت قيمه وسه شنبه نهارتكرار آن وهكذا.در حديث ازامام معصوم اول است كه دو وعده غذا يكسان نباشد واز امام معصوم ششم است كه يك روز گوشت ، يك روز شير ويك روزغذای ديگر استفاده شود.

تنوع درلباس داخل منزل خانم ها ازهمين چرخه بهره می گيرد برنامه هفتگی لباس درهفت روز هفت رنگ دامن وهفت رنگ زيرپوش يا تاب يا ...از خوش رنگ ترين رنگها مثل زيرپوش سفيد با دامن بنفش كه تناسب داشته باشند يارنگهای زرد – نارنجی – سبز – آبی – صورتی – ارغوانی – وساير رنگهای روشن ديگر كه چشم شوهر راخسته نكند.خانم هائی كه درمنزل مجبور به استفاده از شلواربه جای دامن هستند به همين نحو هفت رنگ شلوار، زيرا مكانيسم به آرامش رسيدن مردها چشم آنها است كه پوشيدن لباس زيبا وخوش رنگ خستگی آنها را برطرف می نمايد.

تنوع در معاشقه ولذت جوئی وآميزش نيز چنين است سبب نشاط وسرزنده بودن همسران می گردد، پوزيشن های آميزشی ازقسمت دوم كتاب ازدواج شهيد دكترسيد رضا پاك نژاد ووب نوشت خانواده درماني چنين است:

خوابيده – نشته – ايستاده كه هريك برای به ارگاسم رسيدن زن يا مرد مورد استفاده قرار می گيرد مثلا خانم ها در پوزيش های مرد به پشت وزن بالا بهتر به ارگاسم می رسند كه امروزه مشكل بيش از 50% خانم ها مشكل نرسيدن به ارگاسم ودرنتيجه تجمع خون درلگن وكمردرد عصبی است.

1- زن به پشت خوابيده مرد بالا وسط پايش يا پاهای مرد به دوطرف بيرون پايش وپاها به هم قفل يا پاهای زن روی سينه خودش ياپاها توبغل مرد يا به كمرمرد يا مرد روی پاهای اونشسته.

 2-     مرد به پشت خوابيده زن بالانشته

 3-     هردوبه پهلو روبرو ضربدری يا مرد به پهلو وزن به پشت ضربدری

 4-     هردو به پهلو پشت زن به مرد ضربدری

 5-     زن نيم سجده مرد دوزانو

 6-     مرد نشته زن بالانشته روبرو هم يا پشت زن به مرد چه روی زمين چه صندلی ولم دادن به عقب وتماس بدن آنها به هم

 7-     مرد به پشت خوابيده زن بالا نشته ،پشت به مرد يا به پشت روی مردخوابيده

 8-     مرد دوزانو ، زن نشته روبرومرد پا به كمر مرد

 9-     زن ايستاده با خم 90درجه

 10- مرد ايستاده زن دربغل او پا به كمرش

 11- زن به پهلو،  مرد روی يك پای اونشته ويك پايش در بغل مرد

 12-  مرد به پشت خوابيده زن بالا نيم رخ به مرد

 13- مردبه پشت خوابيده زن بالا نشته دستها به زمين تكيه داده شده

 14- مرد نشته زن به شكم روی پايش می خوابد

 15-  زن به شكم خوابيده متكی زير شكمش

 16- زن به پشت خوابيده مرد روبرويش نشته پاهای زن به شانه های مرد

 17- زن به پشت خوابيده متكی زيرسر وباسنش وپاها بالا

 18- زن به پشت خوابيده ومرد روبرو نشته پاها وباسن زن بالابه شانه های مرد

 19- مرد وزن ايستاه يك پای زن بالا ودرحال ايستاده يا زن روی تخت چهاردست وپا ومرد ايستاده ويا زن روی لب تخت ومرد  ايستاده.[به جدول وب نوشت خانواده درمانی‌ رجوع شود]

 ضمنا محل سكس (مقاربت) می تواند متفاوت باشد وهردفعه دريك محل مثلا اتاق خواب ، بهارخواب در هوای مساعد ، درنقاط مختلف منزل درصورت امكان صورت گيرد

 تمام نكات وريزه كاری های مذكور در تغيير روحيه ورفع كسلی وبدست آوردن شادابی وعلاقه بيشترزن وشوهر به هم مؤثر است

 عرضه تن زن به شوهرش (تمكين) = شكار قلب شوهرش 

غذاهائی كه سبب ازدياد ميل جنسی می گردد:

پيغمبر :

گوشت با تخم مرغ – خرما – پياز – حنابستن – عطرطبيعی زدن.

امام معصوم ششم:

پنير (البته شام باگردونه صبحانه كه مضراست) – سبزی كاسنی (برگ سبزآن)  - گوشت وشير (شيرمحلی سالم گاو علفخوار) – بادمجان درفصل خرماپزان - هويج – خربزه  - پياز– نمك بامرزه – پوشيدن كفش زرد نه سياه كه ازكشش جنسی می كاهد.

 امام معصوم هفتم :

 هويج

امام معصوم هشتم:

انار – تخم مرغ (محلی ) با پياز – بـــــــــــــــــــه .

مواد غذائی مذكور حاوی باز وهمچنين ويتامين ب وث وآ هستند.

روش های معاشقه وآماده سازی وآموزش لب گرفتن :

درآغوش هم بودن

بوسيدن

بازی تناسلی زن با شوهر وشوهر بازن كه هر دوطرف را آماده سكس باهم می نمايد.

ماساژ بدن هم

نوازش موهای زن 

معاشقه علمی(دانش سكسلوژی) كپی از اينترنت وويرايش شده

حدود ساعت 9:30 بود كه زنگ خونه به صدا در اومد خود ن

/ 6 نظر / 105 بازدید
مجيد

خيلی ممنون از سرزدنت هنوز مطلب مورد اشاره رو نخوندم اما ممنون از توجه شما

پروين

سلام نماز و روزتون قبول خيلی جالب بود مرسی

شهوتی

قسمت اولش جالب بود لطفا خاطرات ازاله بکارت هم بگذارید تنکیو؟

لولی

جالب بود لطفا ادامه دهید