ازدواج دوم

آيت الله صانعی (درمصاحبه با راديو دويچلاند فونك آلمان):

«ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب ،حرام وگناه است وازنظرشرعی جرم است اگر همسر اول بعد ازعقد همسردوم رضايت ندهد اثرحقوقی ندارد»

وی كه دررد لايحه دولت مصباح يزدی - ذوالقدر(احمدی نژاد)به مجلس هفتم مبنی برازدواج مرد بدون رضايت همسر اول صحبت می كرد با ابرازتأسف ازلايحه گفت «اميدوارم چنين قانونی درمجلس به تصويب نرسد»منبع روزنامه آفتاب يزد شنبه 17/9/86

درسن بلوغ دختران نيز نظرآيت الله صانعی متفاوت ازنظرسايرمراجع معظم تقليد است كه سن 9سال قمری را مشروط ميدانند به اينكه علائم ثانويه جنسی مثل رويش موی‌ زائد دربدن و... بروزنموده باشد واگرصفات ثانويه جنسی بروزنكرد سن 13سال قمری تكليف قطعی است .

درهنررقص نيز، نظرآيت الله صانعی با سايرين متفاوت وبا امام است كه علاوه برمجازبودن رقص زن وشوهربرای هم ، رقص بدون استفاده ازنواروپخش را درمجالس خانوادگی وعقد وعروسی وجشن ها بلامانع ميدانند كه مقلدين سايرمراجع نيز دراين يك مسئله ميتوانند ازايشان تبعيت نمايند تا مجالس اينچنينی برايشان آرامش ايجاد نمايد .

چون اگربا نظر مرجع خودشان دراين مجالس شركت كنند كه بدون شك ازهنررقص بهره مند ميشوند دچارتعارض گرديده وبه مرض استرس مبتلا ميشوندكه سبب تغييرات هورمونی دربدن وبالا رفتن علائم حياتی (فشارخون – تعدادتنفس – نبض وتپش قلب – افزايش دمای بدن ودرنتيجه فرسودگی بدن )می گردد.

پاوولف دانشمند روسی با آزمايش تعارض روی سگ نتيجه گرفت  كه تعارض به افزايش ترشح هورمون كرتيزول وتپش قلب واختلال عصبی منجرميشود  .

/ 0 نظر / 5 بازدید