زيتون

 

الگوی امام خمينی

مدرس بهار  

اين پست ازوب نوشت مادرخوبم ، خانم ابتكارروگرفت شده است كه با توجه به اينكه شهيد مدرس الگوی امام خمينی سلام الله عليه بوده تقديم دوستان عزيزم ميگردد (وصلهlinkبرای صله است)

«يکی دو روز پيش به مطلب جالبی برخوردم. به متني از قلم شخصيتی بزرگ در وصف شخصيت بزرگ ديگری که نکته قابل تاملی در خود داشت: بهترين راه شناخت پديده های تاريخی تعريف و تحليل آنها در همان مقطع تاريخی است و وقتی زمان می گذرد انسان ها ممکن است در مقاطع بعدی مسايل مبتلابه خود را در آن خلط کنند. اين مطلب به قلم ملک الشعرای بهار در وصف شهيد سيد حسن مدرس بود.

بهار در روزنامه نوبهار به تاريخ 27 آبان 1322 در مورد مدرس نوشت:

«يکي از شخصيت هاي بزرگ ايران که از فتنه مغول به بعد نظيرش بدان کيفيت، استعداد و تمامي ازحيث صراحت لهجه، شجاعت ادبي و ويژگي هاي فني در علم سياست و خطابه و امور اجتماعي ديده نشده سيد حسن مدرس بوده . ما رجال اصلاح طلب و شجاع و فداکار بسيار داشته و داريم . اما مدرس از حيث تمامي چيز ديگري بود. مدرس به تمام معني عالمي فقير بود. فقري که باعث فخر بيغمبر (ص) بود. همان فقري که عين بي نيازي و توانگري و عظمت او بود. مدرس پاک و راست و شجاع بود و مقام روحانيت با سياست نزد او از يکديگر منفک و جدا بود. با فناتيزم و خرافات دشمن بود با اصلاحات تازه و نو همراه بود و بالجمله يکي از عجايب عصر خود شمرده مي شد. مدرس مجتهد مسلم فقيه و اصولي بزرگ بود، به تاريخ و منطق و کلام آشنا و در سخنراني و خطابه در عهد خود همتا نداشت و چون عوام فريب نبود وغرور و پاک دامني و ثبات عقيده در  او بي اندازه قوي بود هيچ گاه درصدد دفاع از حمله ها و تهمت هايي که به زده مي شد برنمي آمد. همچنين هتاک بي نزاکت و مفتري نبود. حقايق در افکارش بيشتر متمرکز بود تا ظاهر سازي و مردم فريبي و يکي از اسرار موفقيت او در خطابه نيز همين معني بود. کينه جويي در آن مرحوم وجود نداشت، به اندک پوزشي از دشمنان گذشت مي کرد و  از آنها به جزيي احتمال فايده عمومي حمايت مي نمود و احساسات را در سياست دخالت نمي داد».

نگاه متفاوتی بود، نه؟ مي بينيد از چه واژه ها و تعابير  آشنايی  استفاده شده است.  به نظر  شما  اين  توصيف جالب نيست؟»

پنجشنبه، 15 آذر، 1386 - معصومه ابتکار

http://greenebtekar.persianblog.ir/

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى