زيتون

 

آيکا

برای خواهرم آيكا

سلام ، چون احساس برادری نسبت به شما دارم بااشك ، جنباندن زبانم به جملات جميل حضرتی كه درحضورش هستيم سعی كردم دراين شب عزيزبا زيبائی زبانم به زيور آن زمردهای نورانی،امواج زيبای آيات را برآنان بتابانم تا جايگاهشان روشن تر وزيباتر شود وخودشان نيزشادتر.(به اعتبارتحقيقات ايموتو دانشمند ژاپنی ميگم) ، درود برآنان كه خواهری چون شما تقديم جامعه بشری كردند . غبطه ميخورم به مقام شما ، مقام صبر ،مقام زكريای نبی ،مقامی كه سبب شده او باشما باشد وشما را دوست داشته باشد «ان الله مع الصابرين» ،«والله يحب الصابرين»  مقام احسان « وبالوالدين احسانا » چه بخشش بلاعوضی ، نكوتراز دست نوشته های شما كه آنان نيز درآن سهيمند . ديروز صبح آخرين پستت را برای زوج جوانی كه دوستشون دارم ايميل كردم چون  شايد حوصله ورود به وب را نداشتند. اما امروزاين همه لطف ازعزيزمرا هيجانی كرد حس زيبائی دارم ، حس همدلی ، ضمير ناخودآگاه كه اينطور غرق ميشويم وعلت موفقيت توجه به خود آيات نورانی است من كه علاوه  بر خواندن نوشته های‌  شما گاه مينشينم فقط آنها را چون عاشقان كه به معشوق خود مينگرند يا توريستان كه به مناظرزيبای آيات آفاقش ذوق زده زل ميزنند ، يا آنان كه چون شب عروسيشان غرق درجمال يارند تماشا ميكنم تماشا ، تماشا، تماشا.... اصلانميدونم چطوری محبتم را به شما ابراز كنم نميدونم چی بگم ، نميدونم چرا بايد بگم ، نميدونم چگونه بايد بگم ، چرا؟ نميدونم .آنقدردوستت دارم كه اگه شب وروزهم يك نيستان ناله درفريادتو ازمن باشه ، اين كامنتو براد پست ميكنم . مرسی عزيز.

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى