زيتون

 

مقام زن

  13آبان روز معراج پاكان ، روز اسفل السافلين ناپاكان ، روزملی مبارزه با استكبارآفاق وانفس اعم از كعب الاحبارها وبلعم باعوراها وخوارج ، قارونها وفرعونهای درونی وبيرونی‌ ، بخصوص صهيونيسم جهانی وحجتيه ای‌ . سلام بر روزيكه عده ای بوسيله آن به معراج رفتند وعده ای‌ به آن چسبيده اند تا نيفتند ، گرامی باد اين روز. سلام برتمام دانش آموزان وروزشان وسلام بر دانشچويانی‌كه انقلاب دوم را آفرينش بخشيدند سلام بر معصومه قهرمان زمينش وعباس عبديش وميردامادي  و سيدنژادو واصغرزاده وعلم الهدايش وسلام برهمه آنان كه راه خمينی را پيمودند ومی پيمايند وخواهند پيمود وسلام بر تمام عقل گرايان  وجهل ستيران و...

مقام زن

واقعا تو خواهرمعنوی منی!  تو فرزند معنوی  فاطمه زهراوپيغمبری!چون مسلمان فرزند معنوی پيغمبروزهراست.فرزندان يك نفرخواهروبرادرند.

پنجشنبه، 3 آبان، 1386 خانمی در اینجا خودش رو خیلی زیبا معرفی کرده بود که منم تصمیم گرفتم خودم رو معرفی کنم . من <<پری جون>> هستم ٬ وقتی یک عالمه چیپس و پفک و کرانچی و مانچی و آلوچه و... به مدرسه برده‌ام . من <<پر رو>> هستم ٬ وقتی به ناظم مدرسه می گم ژل روی موهایم مال دیشب هست .  من <<پرستوی مهربان >> هستم ٬ وقتی یک خروار ظرف توی آشپزخونه ریخته وهیچ‌کس حاظر نیست اون‌ها رو بشوره . من <<ازگل>> هستم ٬ وقتی می‌گم عاشق شدم . من <<عزیزم>> هستم ٬ وقتی یه پسر اندازه خلال دندون وقتش رو الکی توی ایستگاه اتوبوس تلف می‌کنه . من <<رز گل من>> هستم ٬ وقتی از بازی حامد کمیلی خوشم می‌یاد . من <<طاهره خانم>> هستم ٬ وقتی داره یه مکالمه تلفنی توی اتاق صورت می‌گیره و من پای کامپیوتر هستم . من<<کپل کاهو>> هستم ٬ وقتی کمر مامان احتیاج به ماساژ داره . من<<لوس>> هستم ٬ وقتی سوالی رو دو بار از مامان بپرسم .  من در اولین سال زندگیم<<خوشگل‌خانم ٬ ناناز ٬ عروسک ٬ ماه پیشونی ٬ زیبای خفته>> هستم . من<<پاگانینی کوچولو>> از نظر یه دوست مهربون و <<مرغی>> از نظر یه دوست نیم‌مهربون (گاهی به شدت مهربون و گاهی به شدت حال به هم زن ) هستم . واقعا من کی هستم ؟

¤ نوشته شده در ساعت 0:51 توسط پروينpaarvin.persianblog.ir

5/8/واقعا تو خواهرمعنوی منی!  تو فرزند معنوی  فاطمه زهراوپيغمبرهستی!چون مسلمان فرزند معنوی پيغمبروزهراست.فرزندان يك نفرخواهروبرادرند. تو يه تيكه خانمی ، دوست منی‌ ، تو يه دوست آسمونی هستی ،همه زيبائی های‌ عالم واسه توست ، از توست ، تو مادر فردائی ، هميشه دخترامروز مادرفرداست ، زمادراست مسيربزرگی پسران/پروين اعتصامی/ مگرعيسی ازدامن تو به آسمان نرفت ، مگر امام خمينی نفرمود:مرد ازدامن زن به معراج ميره؟! مگرتو حسرت يه آه را به دل فرعون نامردنگذاشتی؟ وقتی دستاتو با ميخ به زمين كوفت وسنگ بزرگی رو سينه اش گذاشت اماتو حسرت يه آه رابه دل فرعون گذاشتی!مگرمعلم انقلاب شريعتی به مقدس نمايان احمق نگفت :اگرچون عين القضاة شمع آجينم كنيد ودرآتش بسوزانيد حسرت يه آه را بردل شما خواهم گذاشت؟! مگركعبه شكافته نشد وتو وارد نشدی ؟ كدوم مردی تا حالادونسته بره تو كعبه ؟ مگرتو، تو اوج مصيبت همه عالم را زيبا نديدی ، وقتی نامردهای‌نامرد دركاخ سبز پليدشان درشام گفتند ديدی ؟ گفتی: « وما رأيت  الاجمليا» نديدم چيزی جز زيبائی ! نميدونم چرا صبح كه پست تايتانيكو تايپ ميكردم به منم حسين ابن حيدر...كه رسيد مثل ابردربهاران بودم الانم كه  اين كامنتو برای‌ تو تايپ ميكنم همينطور؟ مگرتو دخترفاطمه ای ؟ كه هستی ،مگرتو خواهرزينبی ؟ كه هستی . مگرتو خواهررقيه ای ؟ مگرتو همه عشق سرخی؟ مگردامن تو پرده كعبه است ، يا حرمت تو از كعبه بالاتراست ؟ كه هست! مگرتوازبهشتی ؟ يانه بهشت زيرپای توست ! با نهارهای جاريش ، نهری ازعسل ونهری ازشير. گوارايت خواهرخوبم . مگه من کی هستم ؟ یه دوست اینترنتی که حتی ممکنه خیلی از چیزایی که اینجا می گم نباشم  چند بار برمی گردم و کامنتتون رو می خونم ولی آخه دلیلی نداره که شما گریه می کنید؟! paarvin.persianblog.ir  6/8/سلام .سوال فنی وسختیه،يه بارديگه اون كامنتو خوندم اينبارهم چو ابر دربهاران همون حالتو داشتم .خواهرم،ميدونم تويه دوست اينترنتی هستی ، اما ميگم شايد توخواهراون كسی باشی كه من تو خرابه شام زيارتش كردم ، وبه تبع از باباش ميگفت هل من ناصرينصرنی ؟ يعنی يه آجی هست كه منو ياری كنه؟ شايدم خواهراون كسی باشی كه من وقتی بالای‌ تل زينبيه بودم يه لحظه احساس كردم اين فاصله كه تا قتلگاه خيلی كمه ، شايد تو اين فاصله رو يه لحظه پيمودی وبوی زينب ازت به مشام رسيد. گفتم ازصبح كه پست تايتانيكو تايپ ميكردم اينطوربودم ازلحظه ای كه او گفت:منم فرزند حيدر، مادرم فاطمه... وشايد تو دخترفاطمه ای ، دخترمعنوی او. نميدونم اينا تو معلمی الگو بودن ، تو هم شايد يه معلم خوبی‌بودی برام واِلا دليل نداشت. آخه تو ، تو اون پست همه چيو گفته بودی  من پری جونم وقتی ... پرستوی مهربونم وقتی ... واقعا من كی هستم ؟ تو اند احسانی وقتی پری جونی، تو تمام احسانی وقتی تمام ظرفهارو كمك مامان ميشوری ، احسان ازفضل خداست به هركه بخواهد عطا ميكند وبه تعبير امام خمينی «كمك ازبهشت آمده است» . تو تمام صداقتی‌ وقتی‌ به ناظم ميگی ... تو تمام محبتی وقتی معشوقه ای ومحبت امانتی است كه خدا بين زن وشوهرقرارداده« وجعل بينكم مودة ورحمة/21روم» تو نه تنها درسال اول زندگيت بلكه درتمام طول عمرت خوشگل خانم ، نانازوعروسكی ،منتهی بايد فنشو بدونی كه اينطوربمونی ، دوست نداشتم اين كامنتو برای غيرمتاهلها بذارم اما خوبه بدونی ، تا تو تمام عمرنانازبمونی : آپه ،طنزمرافعه زيتون با آلبالو خانم برای‌خانم هائی كه به علت افت فشارخون ناشی از دوره ماهانه عصبانی ولجبازند /درست ونادرستی اش به گرده استاد امدادگرما [درحاليكه طبق دستور سازمان بهداشت جهانی بايد مطابق روزهای خون ريزی غذا خون ساز ميل كنن]وبرای خانم هائی‌ كه به علت اين كم خونی سردمزاجند يا كشش جنسيشون كمه ونميتونن خودروبه ارگاسم...(چون برای ارگاسم خون بايد تو اعضاء تناسلی جمع بشه ، يا بالعكس وقتی جمع شد ارگاسم نشد كمردرد عصبی ايجادميشه كه الان رتبه اول بيماری های كشوره كه تو همايشش تو دانشگاه شاهد گفته شده/اين كمردردهم به گردن شهيددكترپاك نژاد كه توكتاب اولين دانشگاه وآخرين پيامبرش دربخش ازدواج گفته/)... برسونند ومدام جيق ميكشند وبا آلودگی صوتی كه عامل تنيدگيه برای بچه ها ی معصومشون ناايمنی ايجاد ميكنن/اينهم به عهده اونائی كه ميگن كم خونی عاطفه رو كم ميكنه وتو پست آيا ميدانيدكه؟ يا پست كم خونی‌ عامل اضطراب اومده...پست سوم سن عشق. پروين       یکشنبه 6/8/1386 - 22:4 البته خوب بعضی از موقع‌ها آدم با دوستای اينترنتی‌اش زندگی می‌کنه برای خود من هم پيش اومده امروز هم که داشتم اينجا رو می‌خوندم واسم خيلی جالب بود : http://yasnajoon.persianblog.ir/1382_7_yasnajoon_archive.html#945956

paarvin.persianblog.ir   پاره ای ازطنز مرافعه زيتون با آلبالو خانم «...گفتيم  سياست ما عين ديانت ماست رو توسعه بديم لذا به سبك روزكه [عشق سبز]آلبالوخانمی است(البته خانوما صورتی رو بيشتر دوس دارند نميدونم توچيته؟ آبی رو دوس داری؟!منفعلی؟!) بگيم تغذيه ما چه 30يا 30 چه آلبالوئی عين ديانت ماست ، درمتن كتاب دين هم كه اومده چه درزمين،چه دربهشت «والارض وضعها للانام فيها فاكهه(آلبالوو...) والنخل ذات الاكمام(خرماروهم كنارش آورده اگه سرديت كرد بزنيش . اگه سرديتم نكرد قندش منوساكاريده ونيازبه فعل وانفعالات شيميائی  نداره تا جذب بشه مستقيم جذب مغزميشه،يه حال باحال ميكنی باش، شيرين ميشی باش/سوره رحمن/» دربهشتوكه قبلا گفتم.يه چيزش نگفتم كه بگم اينا توبهشت آماده شده  مال آدم هايی كه ايمان دارند به موسی وعيسی ومحمد باهم ، گفته امنوا بالله ورُُسُله (فرستادگانش)،اين نش ازعلائم جديد جمه. فاطمه ومريم وآسيه هم الگو تبعيت ازرسله هستند كه كسی زيزاگ نزنه،بگه من زن بودم اونها مرد  حالا بگذريم

نويسنده: پروين  دوشنبه، 7 آبان 1386، ساعت 14:10 سلااااااااااااااااااااااام . ممنون شما لطف دارید . اصلا شما هم برادر معنوی من . خوبه ؟ منم خیلی سعی می کنم که به قول شما ناناز بمونم ولی ازوقتی به سن بلوغ رسیدم صورتم پر از مو و جوش شده . اون عکس بچگی هام رو دیدید که بالای وبلاگم هست ؟ چه پوستی داشتم . ولی حالا به جز اون چشم ها دیگه چیزی برام نمونده .من پست آلبالو و زیتون رو خونده بودم . خیلی هم برام جالب بود .

نويسنده: رویا  شنبه، 12 آبان 1386، ساعت 11:0  سلام... ممنون که خبرم کردی. جالب بود... من هم نميدونم واقعا کيم؟؟؟؟؟؟؟؟ باعث شد يه خرده فکر کنم.     roya11842.persianblog.ir 

   

نويسنده: غزل

شنبه، 12 آبان 1386، ساعت 0:4

E-mail:  وارد نشده است

URL:  www.tap4u.ir

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى