زيتون

 

اخلاق

اخلاق خرما خورده

امام جمعه موقت تهران(سيد احمدخاتمی گرامی) 30/6/86غافل ازاينكه دشمنی با ايران را آمريكا بين خودش وفرانسۀ ساركوزی تقسيم كرده از روزنامه ها گله كرده كه چرا تهديد فرانسوی ها رااينگونه نوشته ايد اما پشت سرش با اينكه صحبت با نامزد انتخابات آمريكا توسط چند نفر توسط مسولين وقت وزارت خارجه رد شده ، آن  را در نمازجمعه مطرح كرده و جناح طرفدارانقلاب را مورد لطف خودش قرارداده است؟! با اينكه تهديد دشمن را ازيك طرف سبك شمرده واز اطلاع رساني آن به مردم گله كرده يعنی خرما خورده ، به فرض صحت ملاقات هم بايد می دانست كه نبايد بحثش را مطرح نمايد چه رسد به اينكه از پيغمبر شنيده باشد كه من چون امروز خرما خورده ام نصيحت به كودك نكردم كه خرما نخورد وچه رسد به اينكه از امام صادق شنيده باشد كه اگر كسي گفت كاری را نكرده ام هركس ديگر بگويد قبول نكنيد (مضمون حديث) اين است كه وقتی می گوئيم اصل اصيل اصول صداقت است واينهائی كه نام خود را اصولگرا گذاشته اند كشك است وخود حاج علی كشكی لاريجانی هم قبلا فرموده بود ...كشك است .

 امام در نامه به آقای خزعلی به حرف خود فرد اهتمام نموده اند كه وقتي طرف خودش می گويد نه شما چه اصراری داری .پرخاشگری خوب نيست .البته خزعلی گوش نكرد كه هيچ ! سال 85حضرت امام را هم متهم كرد كه تحت تأثير ديگران انجمن[كثيف ، پليد ، خوارج صفت ، زشت رفتار، بی ناموس سياسی ومتعفن ، نكبت ، بی شرف ، گرگ صفت ،شمربن ذوالجوشن گرا و علی كش]حجتيه را دشمن رسول الله دانسته است كه تحريم چراغانی 15شعبان1357مردم مبارزايران را برعليه شاه شكستند همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب محترمانه به آقای مصباح يزدی فرمود اگر علامه طباطبائی ومطهری نيستند مصباح هست .يعنی بروفلسفه ات را تدريس كن ودر مسائل اجتماعی ونظام دخالت نكن كه ايشان توجه نكرد وره آورد فرهنگی ولی فقيه را طوری توصيف كرد كه اززمان مادها تا حالا به اين بدی نبوده است  وهمانگونه كه امام با بنی صدر برخورد كرد و هرچه به او داده بود (فرماندهی كل قوا را)گرفت رهبر معظم انقلاب هم عضويت د رشورای انقلاب فرهنگی وسخنرانی پيش ازخطبه های نماز جمعه تهران راكه به  مصباح داده بود ازاو گرفت.  آقای امام جمعه موقت عزيز. اين تذهبون؟ آخه تو نماز جمعه جای حمايت از راست های افراطی به قيمت كوبيدن روزنامه های راست وچپ طرفدار امام ورهبری است . اگر رهبری درقضيه خبرگان به جرايد هشدار فرمودند مفهومش اين بود كه آقای جنتی وقتی هاشمی رفسنجانی بود شما بیخود دركنارش نامزد رياست شديد يعنی به در گفت كه ديواربشنود يه روز تو يكی از مقرهای جبهه ، برسر كانال تلوزيون كه دريكی رفسنجانی صحبت می كرد ودر ديگری جنتی گرامی ، با يكی از دوستان بسيارعزيزم بحث شد من گفتم پشم خايه هاشمی به همه اين حرفائی كه جنتی می زند می ارزد حالا هم می بينم درست گفتم پشم تخم هاشمی به همه اين كاری كه آقای جنتی انجام داد می ارزد .خايه همون تخم است كه درنامه باستان، فردوسی فرزانه فرموده زردۀ خايه .خورش زرده خايه دادش نخست      بدان داشتش يك زمان تندرست .

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى