زيتون

 

آلودگی صوتی

آلودگی صوتی عامل اضطراب

1.   آلودگی صوتی مخرب ترين استراسور است و موجب زشتی پوست وچين افتادگی به آن و كدری رنگ آن می باشد «هرچه شدت صدا افزايش يابد  ميزان ولتــاژ پوست بطور خطی كم می شود كه اين امر موجب چين افتادگی ، لختی  و كدری  پوست است واختلالات عصبی را درپی دارد » ( حسين ابراهيمی يگانه ـ‌ كارشناس محيط زيست انسانی 1384 ـ آ.)چند نفر از بستگان ما كه در كارگاه های نجاری وآهنگری با اره برقی سروكار دارند يا راننده مينی بوس وكاميون و...می باشند يا مشاغل پرسروصدا دارند به روان پزشك مراجعه  داشته اند واز قرص های آلپروزلام يا پراپرانلول و... استفاده می كنند آنها به مراكز برق نگاری قلب (الكترواكوكارديوگرافی ) ومغز ( الكتروانسفالوگرافی ""E.E.G. ) اعزام شده اند مشكل جسمی نداشته اند . تنيدگی فشار خون را بالا می برد آنها به كسانی كه برای جلسه امتحان می رود میگويند 2 ساعت قبل آن يك قرص پراپرانلول تناول نمايد يا حين مراجعه به دندان پزشكی به مُراجع می دهند وسپس اقدام می نمايند . اما من در تمام چنين مواردی يك قاشق روغن خام زيتون استفاد می كنم { امام معصوم هشتم : ... زيتون درد را می برد ... ويذهب بالوَصف ...}

2.   عزاداری برای ائمه معصومين درهيئت های‌ سينه زن به دليل تكرار اشعاركه آرامبخش وتداعی كننده نام دلبران است ونام آنان يادآورنام خداست( الابذكرالله...) بهتر از عزاداری درهيئت های زنجيرزن می باشد .همچنين درهيئت های سينه زن ، آلودگی صوتی ناشی ازطبل ودهل وبلندگوو..وجود ندارد.

3.      آلودگی هوا وآلودگی‌صوتی‌ درشهرنشينی‌  سيستم عصبی افراد را تحريك كرده ، با كوچكترين تحريكی فرد عصبانی‌میشود( دكترنجفی توانا جرم شناس وحقوق دان)

4.        پيگيری اخبار ازطريق روزنامه ها به دليل انتخاب كردن وتنوع وعدم آلودگی صوتی ناشی ازاحساسی‌ كردن آن متناسب ترازتلوزيون است به خصوص گزارش فوتبال كه آلودگی صوتی زيادی دارد.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى