زيتون

 

خواستگاری

خواستگاری صحيح درمان اضطراب

دعای مطالعه ! اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم واكرمنی‌ بنورالفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشرعلينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين .

 «هركاری  می كنی خودت با خودت می كنی ـ هركاری  می كنی خودت با خودت می كنی ـ...» (ديوانه عاشق"عبدالله" ـ مجموعه  داستانی كليد اسرار7/11/85T.V.)[ازدواج اجباری سبب تنيدگی عاطفی‌ دختر وايست قلبی اوشد ـ عبدالله(خواستگارموردعلاقه دختر) دچار افسردگی مزمن شد  ـ مادری به جای او فرزند خودش  را كشت ومشكلات اجتماعی كه برای دوخانواده ويك طايفه پيش آمد"وفيلم داماد ديوانه»ياد بهلول عاقل وملانصرالدين وگل آقا به خير.]

آمارهای طلاق واختلافات خانوادگی‌ زوج هاى جوان كه به گفته رئيس يكی از شعب دادگاه خانواده درتهران ، 2يا 3سالی‌ بيشتر ازازدواجشان نگذشته و شايعه آمار طلاق ازدواج های‌ دانشجوئی كه دوـ سه سال قبل درمجلس هم مطرح شد دقت در مراسم خواستگاری رامی‌رساند

ما آقا وخانم دارای‌ تحصيلات دانشگاهی‌ بايد بدانيم كه  تنها درس برای درس ودرس برای شغل كافی نيست

ای كاش متون اسلامی‌كه برای‌آنها كه درسن ازدواج هستند حاوی اين نكات بود

ای كاش به جای متون اسلامی كتاب نشاط جنسی بانوان برای آنها تدريس می شدوبه جای اخلاق اسلامی كتابی درباره غذاها درقرآن برای‌آنها تدريس می شد .

 بگذريم !

 وقتی برای خواستگاری می رويد يا می آيند  نبايد در حد آوردن يك چای  به هم نظر(خواستگاری غيرعلمی) نمائيد وبايد «گردن دوشيزه[1] را بو كنند خوش بو باشد و غوزك پايش پرگوشت [6+] شوخ باشد[+]بخنداند[6] تيره چهره نباشد وزيبا باشد [6+] چهارشانه وگندمگون باشد [1] درشت چشم ، گندمگون ، بزرگ سيرين وميان بالا [1] ـ  كم مهـــــــــــــــــــــرباشد[6+] (آوازه ـ قانون قوه باه‌ + پاكنژاد ـ ازدواج)

چشمان نافذ داشتن  وچهارشانه واستوارراه رفتن نشانه سلامتی وعدم كم خونی است يعنی باشانه های افتاده وچشمان پف كرده وكبود نباشد

راغب باشد[1](ص165پ.) ( دختر غيرراغب وسردمزاج وعصبی را از مادر يا خواهر بزرگتر او می توان شناخت معمولا اينگونه خانواده ها مدام با همسرانشان مشاجره دارند وداروی اعصاب هم مصرف می كنند) پيغمبر(صل الله عليه وآله):« لاتزوجن ...هيدرة ولادقناء "با دوشيزه ای كه چون پيران باشد ازدواج نكنيد"خير نسائكم العفيفة الغلمة"...با كشش جنسی زياد"{..چهارشانه وگندمگون}باشد »  آراسته وخوش نما باشد[7+](يوسف غلامی ـ نشاط جنسی بانوان)

 خضرالدمن   "زيبا ولی درخانه غيرمذهبی {مثلا پدريامادرش معتاد يا شرابخوار}" نباشد [+]

صاحب موی زيباـ‌ دين دار با اخلاق[5،7،6،8+]قانع [+] ـ بلند مو ـ  متبسم ـ و سهل گيرـ زينت كننده باشد ـ ترجيحا سيدباشد ـ تندخوو بدگوو نازا[+] ـ عينين ـ كثيف ـ لجبازـ‌ بی شرم  ـ عبوس ـ  بخيل و كتك زن و تهمت زن و پدرومادرآزارومحتاج كننده همسربه ديگران[+] ـ درازلاغر ـ كوتاه زشت ـ‌ كودن ـ‌  عصبی  ـ  بلند پروازـ  مرد مادرشاهی ـ‌ زن مالداری كه برشوهرمنت نهد ـ با سروضع نامرتب  و ژوليده  نباشد (ازدواج پاكنژاد ـ قسمت اول ـ ص 140 تا 160)

 درون گرا[گوشه گير] نباشد « توجه به هدف ندارد علائم مسيرتوجه اورا جلب كرده ؛ نسبت به آينده دراضطراب دائم است، كنج عزلت برمی گزيند »

 برون گرا(اجتماعی) باشد . كبوتر درون گرا می باشد.اگربرخرمن گندم نشسته باشد وپارچه كشيده باشند نوك نمی زند تا بميرد مرغ برون گرا می باشد اگر دو دانه گندم دردل خاك باشد پا م‍ی زند تا درآورد . (پاكنژادص186)

اجتماعی شدن پاد زهر فساد است (سيد بن روح الله )

 باوضو و سحرخيز باشد (به زندگی نامه مشاهير ودانشمندان بزرك مراجعه نمائيد .

 سالها قبل  يكی ازبستگان "عباس عبدی ،محقق اجتماعـی بزرگ كشور"كه درمحل ما قصاب بود می گفت «مادر عباس عبدی سحرخيز وبا وضو بود وقرآن می خواند »بعدها كه مشكلاتی برای عباس پيش آمد پيش بينی من اين بود كه سوء تفاهم است واوتبرئه می شود كه چنين شد  وچنين شد .

 درزمان دانشجوئی  موضوع رابطه سحرخيزی مادران وكنترل روی موقعيت رابرای پايان نامه انتخاب كرده بودم كه استاد راهنما به دليل سنگين بودن موضوع آنرا نپذيرفت قصد داشتم با تهيه پرسش نامه ای رابطه ساعت برخاستن از خواب مادران يك مدرسه ابتدائی رابا موفقيت دانش آموزشان تحليل نمايم

 با كسی كه چای زياد ( بيش ازسه نيم ليوان در 24 ساعت آن هم باخرما بُرنی "زاهدی" نه قندوشكر) می نوشد ازدواج نكنيد  به تجربه مشاهده شده است اينگونه افراد هيچ كنترلی روی رفتار خودندارند خيلی زود عصبانی می شوند وچون آهن گداخته از كوره در می روند وحتی دوره نامزدی را كه به دليل تمايل دختران به هم آغوشی شيرين ترين دوره زندگی است به يك جهنم تمام عيارتبديل می كنند با زودرنجی وتوقعات بی جا وبهانه های بنی اسرائيلی مدام غر می زنند وزن راازهرچه مرداست متنفر می سازند وبالعكس

چون درعصرماشين هستيد با كسانی كه رعايت مسائل زندگی ماشينی را نمی كنند ازدواج نكنيد يعنی زندگی ماشينی تنيدگی زا می باشد بايد مطابق آن غذا غيرتنيدگی زا ميل كرد وگردش مناسب داشت وموسيقی مجازگوش كرد ازرنگهای متنوع استفاده كردوبا دوستان خود رفت وآمد داشت  وتماس گرفت ، چنانچه خواستگارشما گفت من از رنگ تيره خوشم می آيد ورنگهای شاد نامناسب است اين خواستگاردرمرزپارانويا (سوء ظن) است وفاقد اخلاق شايسته انسانی است ومدام غرخواهد زد وامرونهی خواهد نمود .چنانچه عادت به اين داشته باشدكه من فلان غذای استرس زا را دوست دارم بدون رعايت حال خودش وفرزندان اتيه اش ميل نمايد اولا دچاربيماری های فراوان اين زمانه خواهد شد كه مدام درمسير مطب پزشك است وزندگی شما  را تلخ خواهد نمود ومعمولا فردی‌كه بيماری دارد بيش از50% استرس دارد كه مدام عصبی است وزندگی را جهنم خواهد نمود وپا به سن 30 نگذاشته كه دچاربيماریهای سخت قلبی ـ عروقی وگوارشی وكبدی ومغزی ودردهای استخوانی و...است شاكله اش ازبيماری شكل گرفته ومدام می گويد مريضم . 

درموقع خواستگاری به چشم هم بنگريد چنانچه سفيده آن زردبودوسيگاری هم بود صد درصد تأمل نمائيد شايد ازهمين الان ناراحتی‌ خونی‌وقلبی و... داشته باشد چون طبع او گرم (‌ قليائی ) است بطورمعمول بايد غذاهای اسيدی استفاده نمايد تا سالم باشد حال چنانچه سيگاری باشد فقط با آلودگی صوتی سرفه های خود شمارا به عذاب خواهد آورد ومدام يك جايش را می خاراند كه حساسيت شما را برمی انگيزد واززندگی خسته ومتنفر می شويد وبقول رئيس يكی از مجتمع های غذائی تهران بعد ازدوـ سه سال زندگی از مهرتان خواهيد گذشت وخواهيد گفت من متنفرم ودادخواست جدائی خواهيد نوشت پس چه بهتر كه درلحظه خواستگاری با يك نگاه كارشناسی ، زمان رابه نفع خود شكارنمائيد تا پله های دادگاه شما را شكارنكند.

بطورعميق به رنگ چهره خواستگارخود بنگريد چنانچه كدراست نشانه خوردن غذای استرس زا است مثل مواد غذائی شكردار، قندوشكروماكارونی وآش رشته و...اوروزاول زندگی مشترك به شما خواهد گفت ازمن فاصله بگير، گرگرفتم ، نفسم بالانمی آيد وروزدوم ازدردهايش برای شما قصه ها خواهد گفت وچنانچه رعايت نكنيد استراتژی هيستری را اعمال خواهد نمود تا بتواند محبت شما را جلب نمايد وسوسه فكری(احساس گناه) را درشما برخواهد انگيخت وبا حجم زياد ترددها به پزشك بعد ازمدتی خسته خواهيد شد واززندگی منصرف خواهيد گشت يااوشما را هودارمی كند يا شما اورا چون مادرآيـــــــدا (فيلم)می نمائيد.(سرگذشت يك خانم جوان بيمارشيرازی دربيمارستان كه شوهرش 6ماه بعد بيماری ، او را رها  كرده وازدواج مجددنموده بود. علی رغم اينكه اظهارداشته همسرم در6 ماه اول چون پروانه مراقبم بود)

بازهم به چهره وچشم های نامزد شما نگريسته شود چنانچه سفيده چشم او زرد نيست به احتمال زيادطبع اوسردباشد نبايد برخی غذاها را علی رغم ميلش بخورد بپرسيد يا برای شما بنويسد به  چه غذاهائی علاقه دارد چنانچه تمايل اوبيشتربه غذاهای اسيدی بود وپاسخ عمده اش عدس پلوباماست ـ‌ سيب زمينی ـ كنسروـ سوپ برنج ـ آش رشته ـ ماكارونی ـ نوشابه باغذا يا دوغ بابرنج ياسالاد وترشی باآن ـ  نان سفيد(لواش ، تافتون بربری ، باگت ، ماشينی ) سويا ـ  صبح لبنيات ـ وازطرفی عدم علاقه به حبوبات ديگرمثل نخود وارده باعسل ياشيره انگورـ‌ بادمجان ـ‌ پيازخام ـ سبزی بازهم تأمل نمائيد چون نامزد شما برخلاف طبعش غذا ميل می نمايد وشما زندگی سخت وپردردسری بااوخواهيد داشت بعلاوه اينكه به فكرناباروری آتی ومشاجرات سخت وعصبانی بودن مداوم اوهم باشيد می توانيد ازنامزدتان بخواهيد غذای يك هفته راروی كاغذ برای شما بنويسد وبعدا شما بررسی نمائيد. موفق باشيد .انشاء الله 

* خواستگاری بايد درحضور اشخاص ثالت باشد نه دوبه دو، تنها ، كه اين كار ديوانگی است وسنگی است كه به چاه می افتد وچهل عاقل بايد آنرا درآورد . 34 قاضی درتاريخ 28/11/85 حكم مرگ دختر دانشجويی را كه دريك خواستگاری دوبه دو مورد تعرض قرارگرفته وجهت دفاع ازخود متجاوز را به قتل رساند ه بود شكستنداوكه دانشجو رشته گياه پزشكی بوده ودرمسير يك عشق بدون رعايت بند قبل ، خود را سواربرابرسپيد خوشبختی تصورمی كرد و ازخوابگاه دانشجوئی به خانه پسر برده شد دچارچنين حادثه ای گشت . به خود مغرور نشويد پسركه يك رزمی كار حرفه ای بود ه  وازپس ده نفر برمی آمده با ديوانگی خود از يك دختر غير ورزشكاردرخانه خود درمركزاستان چنان ضربه ای خورد كه نفس كشيدن هم يادش رفت . (آ.)

* محبت مرد با لمس همسرش به قلب همسرمی رود [شايد سرّ اينكه دختران دربدوخواستگاری(براثرعدم تجربه)به سختی به خواستگارپاسخ می دهند ولی پسران سريع انتخاب می كنند همين باشد ]شهيد مطهری دريكی ازآثارش می نويسد دختری درروسيه نوشته، چون هنوزكسی مرا نبوسيده است خودكشی می كنم وسپس اقدام می كند.

* محبت زن ازچشم شوهرش به قلب شوهرمی رود

  * ازدواج «باعث طول عمر می‌ شود وكاهش ابتلا به افسردگی را درپی دارد ودربهبودی تنظيم فشارخون مؤثر است

          تجرد باعث افزايش اضطراب وسبب ورم و زخم  معده می شود مرگ ومیر در میان زنـــــــــــــــــان مجــــرد 50% بیشتر از زنان متأهل است ومرگ ومیر میان مردان مجرد 5/2 برابر مردان متأهل می باشد»  (نتيجه تحقيقات دانشگاه شيكاگو 28/4/84 ـ‌ روزنامه ج.ا. به نقل ازپراودا)

* زنان ميان سال مجــرد نسبت به متأهل همسن بيشتر دچار سرطان روده  می شوند     پاكنژاد ـ ازدواج 1 ص 104)

امام معصوم هفتم : ...امام معصوم پنجم به مرد  فرمود، دوست ندارم تمامی دنيا از من باشد  ولی يك شب بی زن بخوابم ، دو ركعت نماز شخص همسردار بهتراز نماز فرد مجردی كه شب ها به نماز می ايستد وروزها روزه می گيرد می باشد » (محمد ابراهيم آوازه ـ قانون قوه باه ـ‌ ص 25) 

* امام معصوم ششم: چهار چيز هيچگاه ازهم سير نمی شوند؛ زمين ازباران ، چشم ازنگاه ، عالم ازعلم ، زن از مرد (قانون قوه باه ـ ص 22ـ از" من لايحضره الفقيه")

* دختر 21 ساله كه در تهران برخلاف ميلش با شوهرش ازدواج كرده بود پس از 6 ماه خودكشی كرد(24/10/85ـ ام)

* مرد 25 ساله كه 27/1/85 دركبودرآهنك همسر17ساله خود راكه به علت اجبار خانواده اش همسر اين مرد شده وبه او كم توجهی می كرده 7ماه پس ازعروسی  كشته بودبه جرم خود اعتراف كرد (12/10/85 ام)

* مردی كه سال79دركرج پسرعمويش را به دليل سماجت درخواستگاری خواهرش به قتل رسانده بود دستگير شد (17/10/85 ام)

* پافشاری خانواده ای دراصفهان موجب بازگشت دختر آنها به زندگی شد درنتيجه شوهرش دونفررا اجير كرداوراكشتند (") [سماجت بدِسْت]

* چرا برخی ازجذاب ترين زنان جهان نمی‌ توانند شوهری مطابق ميلشان پيداكنند؟ وچرا تعدادی اربهترين مردان جهان مجرد باقی می مانند ؟ مشكل چيست؟

*خواستگار72ساله حين مشاهده خانم غش كرد ومرد.

* زنانی‌كه ازدواج با آنها حرام است ؟ زن شوهردار ـ كافر ـ مشرك ـ زن پنجم ـ دختر ـ نوه ونبيره ونوشره ـ‌ عمه ـ خاله ـ خواهرزن ـ خواهرزاده وبرادرزاده زن بدون اجازه همسرـ مادرزن ومادراوـ دخترزن ـ زن پدرـ زن پسرـ زنی‌ كه  درعــده است ( ازدواج پاكنژاد ـ ج1 ص134)

* به درگاه خدا هيچ شفيعی‌ برای زن بانفوذترازرضايت شوهر نيست (امام معصوم پنجم)

* زن دسته ريحانه است (امام معصوم اول)"ريحانه گلی است كه به محض لمس شدن پژمرده می شود" زن به محض كوچكترين دلخوری‌ حتی ازغريبه ها واكنش نشان می دهد (ر. به كتاب نشاط جنسی‌ بانوان )

*  خدابرای هيچ چيزبه اندازه زنان وكودكان خشمگين نمی شود(امام معصوم پنجم)

* تاريخ 11/4/83 همسری پس از7 سال زندگی پرتنش ‌ به مشاوره رجوع كرد  شوهربه اوگفته بود به  مشاوره می آيم ،اما برای باردوم پس از27/3/83نيامده بود، قبلا هم اينگونه برخورد می كرده  ، دكترروان شناس گفت: چون مادرش عصبی بوده ، مدام به اوغـــــــر می زده لذا از كودكی‌ باعث دروغگو بارآمدن ايشان شده ، مثلا پشت سرهم تأكيد می كرده دست وصورتت را شستی‌،‌ ايشان برای‌ رهائی‌ از غرغر، می گفته ، آری‌ ، ولی نمی شسته [ بی جهت نيست كه «امام هيچ وقت صدای كودكان را برای‌ نماز صبح نمی زدند »].

 با اين حساب بدقولی كردن ، چك سفيد امضاء دادن برای‌ ورود به ضميرناخودآگاه  ما است. شيرين وفرهاد ، يكی‌ سوخت ويكی بی وفائی‌ كرد ، فوت يكی ازبستگان دركودكی و تعلق خاطر برای جلب محبت ، مؤثراست .در روحيه تأثير دارد ودلشستن ازچيزی كه ، خود انسان انتخاب نموده ودروصف آن يادداشت كرده " زهربندم رها كردند وگفتند    كه اين ديوانه آزاری ندارد * بنازم بی نيازی‌را كه جزعشق      كسی بردوش اوباری‌ندارد"سخت است ، پذيرای‌ 73% تنيدگی‌ شدن است ، ايمان به صحت انتخاب خود درروحيه ودوری ازاحساس گناه(وسوسه فكری كه منجربه افسردگی میشود) مؤثراست واين اتفاق(طلاق) يك پديده است كه درشرايط مكانی وزمانی خاص خود اتفاق می افتد ودرشرايط خودش قابل تحليل است جرم نيست لذا چنانچه يك طرف شرايط را ازدست داد طرف ديگرنبايد خود خوری كند وخود را به دريای مواج وپرتلاطم اضطراب وافسردگی‌ افكند.

 جاده عشق دوطرفه است ،پرسنگلاخ است ،نيازبه چلچراغ  عقل دارد، سيستم ايمنی وترمز قوی‌ لازم است تادرآن بامهارت  ادامه مسير داد ، چپ نكرد وبه  دره ها پرتاب نشد. مسيرعقل ازپل مشورت كه برروی رودخانه ضميرناخودآگاه بنا شده، می گذرد، درته رودخانه رسوبات تحجـــــــــرودگم انديشی ته نشين شده وچنانچه به هم درآيد مشكل ايجاد می شود.  عشق رانبايد گدائی كرد وبايد عشق وعقل را چون دو دريا به هم ممزوج كرد ولی حد شان معين باشد(مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لايبغيان * فبای الاء ربكما تكذبان* يخرج منهم الؤلؤ والمرجان"22ـ 19 رحمن)

 ازدوراهی جريان دارعربی ـ بوعلی  بايد گذشت به سرچشمه وصدر(المتألهين) رسيد به بالای سرآنها رفت ، به بالای‌ سر بهاء الدينی  رفت  تا الهی شد، بهشت رضوان آنجاست (اشاره به جمله امام خمينی‌ بالای‌سرمرحوم ملكی درشيخان قم)  نقطه عزيمت به سوی كرامت آنجاست.

 وچون قاضی(سيد علی) ، حين اضطراب،بايد گفت : « لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الحمد وله الملك وهوعلی كل شی قدير، اعوذ بالله من همزات الشيطان واعوذ بك ربی من ان يحضرون  ، ان الله هوالسميع العليم »

 بايد كه صبركرد، ان الله مع الصابرين .

 بايد وضوساخت ويطفئی الغضب .

 ازاول وقت ، بايد كه خدا را ياد كرد ، الابذكرالله تطمئن القلوب.

هيچگاه ازقرآن جدانشد ، ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين.

بايد تفكركرد«تفكرالساعه افضل من عبادت سبعين سنه »

 بايد به حرم رفت «ما را حرمی است كه همان قم [ اسلام امام خمينی ] است(امام معصوم ششم ) «سلام برشمااهـــل قم !؟ مااهل شهرری هستيم! سلام برشما اهل قم» ( امام معصوم ششم خطاب به علماء شهر ری كه به محضرايشان رسيده بودند).

نبايد ستم كرد« بدترين توشه برای آخرت ستم بربندگان خداست (امام معصوم اول)بايد كه خيرخواه بود «يك نفروارد مسجد شد پيغمبر فرمود ايشان اهل بهشت است . شب ديگرتكرارشد وشب سوم هم تكرارشد باز درمورد او چنين فرمودند . جستجو كردند فقط واجبات را انجام می داد ؛ ويژگی خاصی نداشت . سوال كردند ازاو؟ گفت: من خيـــرخواه مردم هستم (9/2/85 امام جماعت محل) بايد سكوت كرد«نزد من عبادتی نيكوترازسكوت"به موقع"وروزه نيست»(حديث قدسی)

 زندگی‌ يك فيلم است ، بلند ترين فيلم ، هركه به دنيا می آيد درآن نقش بازی‌می كند ، چه بهتر كه براساس تكليف واستيفاء حق ، نقش خود را زيبا بازی‌كنيم وازمنهاوبعلاوه 3 ، منحنی گـــــوس، بيرون نرويم ودرپرانتز( توحيد ـ معاد ) بمانيم تا بگويند .الحمدلله . خدا پدرش را بيامرزد. 22/11/85

* خواب آلوده . دخترم كلاس سوم دبيرستان است صبح هرچه صدای اورا می زنم بيدارنمی شود خسته شده ام چكاركنم ؟

 پاسخ روان شناسی : اورا صدا نزن ، يك روز مدرسه اش دير می شود روزبعد برای خودش برنامه ريزی می كند. چنان كرد وچنين شد.

 پاسخ تغذيه ای : طبع او سرد است غذا اسيدی‌ كمترمصرف نمايد تا بانشاط باشد وصبح بتواند به موقع برخيزد .

صدايش را بزنيد يا خودش با ساعت برخيزد چون اسيد بدنش بالا  است دركلاس هم به علت اينكه قند خونش پائين است مطلب را نمی گيرد وكلافه است وهميشه خسته وازدرس متنفر است . پايان مدرسه را كه ديده ايد ، همه بچه ها كتابهايشان را پاره می كنند وبه هوا می ريزند . غذا مناسب ( ر.به جدول جريانی‌) سبب نشاط وذوق انها به كتاب می شود. درجرايد هم كه   نوشته اند افسردگی‌ "كه معمولا ناشی‌ ازطبع اسيدی‌ است" باعث ترك مطالعه توسط مردم شده است.

عالم برجسته قرآن پژوه جناب بهاءالدين خرم شاهی‌ فرموده اندهنرماايرانی ها مطالعه نكردن است .

بعلاوه اين چنين دختری به  علت مشكل عصبی زود دچارسردمزاجی وناباروری می گردد يا دچارچاقی عصبی وديابت وامراض قلبی می شود ودرزندگی ناسازگار است به اين نمونه بنگريد « زن 28ساله شيرازی به دليل اختلاف با شوهر 31ساله اش او را با چاقـــــــوكشت ( 12/10/85 ـ ام)»*

 گفتــه  می شود هرچه فاصله سنی مانند اين دو مناسبتر باشد اختلافات كمتر است . پس بااين نتيجه به( بند 2تا20 آيكن آيا می دانيد كه؟كه درزيرآمده است) رجوع نمائيد تا علت رابيابيد:

1-  امروز مسائل عصبی به صورت گسترده وخزنده در ایران گسترش یافته است (16/2/85 ـ ه سلامت ـ و.اسبق بدآ ورئیس فرهنگستان علوم پزشكی وجراح برجسته جهانی ـ ایرج فاضل)

 2- همـــــــــــه افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد     براین باورند كه در عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تنیـــــــــــــــــــدگی زندگی می كنند    وحرفه  خود را  تنیدگی زا ترین  حرفه می دانند ( دكتر پریرخ دادستان ـ روان شناس برجسته جهان واستاد دانشگاه تهران ـ تنیدگی stress ص.15)

3-  قرن 20 میلادی را [در كشورهای صنعتی] قرن تنیدگی ( فشار عصبی) نام نهاده اند 0 (حسین دهنوی ـ روان شناس ـ نسیم مهر(1) ص 24) وبالطبع برای ایرانیـان  در حال گذار از جامعه سنتی وپیشرفت  به صنعتی شدن  قرن 15 هجری قرن تنیدگی می باشد . البته با هوشبهر بالا ورتبه سوم جهان واعتقاد به قرآن ومعصومین " اشاره به حدیث زیتون از امام معصوم هشتم" كه ایرانی ها دارند این  ام الامراض (كم خونی وتنیدگی) را زود رفع خواهند نمود. .[به نگاره جریانی عامل اضطراب بنگرید] [به فهرست  علائم اضطراب هم سرك بكشید تك تك بندهای جدول جریانی سوگرفتن به سوی سلامتی را با دقت اجرا نمائید !؟ ]

4-   .100% ایرانی ها در معرض تنیدگی هستند و50% مراجعان به كلینیك ها ومطب ها مشكل غیرجسمی دارند (رئیس انستیتو روان پزشگی ومركزتحقیقات روان  وبدآ ـ جعفر بوالهری ـ 28/3/84 ـ آ .)

5-   بیش از 25% ایرانی دچــار اختلالات عصبی هستند (21/5/83 ـ  م.ر. اسكندری  ـ  عضو       فد راسیون بهداشت روان جهانی ) 

6-   ...8/52% جوانان ایرانی « آرزوی مرگ» می كنند [ افسرده اند ] ( پژوهش دفتراجتماعی وزارت كشورـ سید هادی مرجابی 24 /4/83 و ق. ا).). براساس آمار بند قبل چنین است كه از جوانان هر 2نفر یكی وبزرگان هر 8نفر یكی ومیانگین هر 4نفر یكی ناراحتی عصبی دارند كمبودويتامين«ب»وكلسيم

7-     000/000/58 نفر از 000/000/70 نفرجمعیت كشوركمبود كلسیم [وبالطبع كمبود ويتامين «ب»]دارند و

8-     000 /000/35 نفر كمبود ويتامين «آ» دارند

9-     و 000000/46نفر كمبود آهـــــــــــــــــــن دارند(صفوی مدك .تغذیه .وبدآ1385)

10-        كمبود های مذكور منشأ (ریشه ) اختلالات عصبی هستند . ريشه به جا می ماند اگرچه        "با دارومصرف كردن " برگ وبری می رود . بدون  برنامه غذائی اختلالات مجدد برمی گردد. 

11-                 زیتون اعصاب را قوی می كند ...ویشَّدُ اْلعَصَبْ...( امام معصوم هشتم )

3-       والتین(خون ساز)  والزیتون(ويتامين ب ساز)   *  والارض وضعها للانام ـ فیها فاكهه(خون ساز) والنخل (قندساز)ذات الاكمام ـ والحب ذوالعصف والریحان(ويتامين ب  ساز) [رحمن 11 ـ 8 ]

4-         همچنين « پياز اعصاب را قوی می كند ...»(امام معصوم ششم)

5-     پيغمبر درمورد مويز فرمودند: ... ويشُّدُ العصب ...

6-      زیتــــــــون ويتامين « ب » زیادی دارد و خدا در قرآن به آن قسم خورده است . "... والزیتون"

7-     نخود 70% وسایر حبوبات ویتامین « ب » بالائی دارند ( مرندی و. اسبق بدآـ بهداشت دراسلام)

8-   ... چند میلی گرم كلسیم روزانه مورد نیاز بدن ماست ؟ 9 تا 18 ساله ها = 1300             ـ‌ 19 تا 50 ساله ها = 1000    بالاتر = 1200      ـ   اطفال = 500  الی 800

9-     بالاترين ويتامين «ب»راكباب برگ كه ازگوشت گوسفند نرتهيه شده باشد دارد

10-                  نظام پیشگیری ازاختلالات عصبی الویت اول كشورباید باشد(ك  4/10/85 باقرلاریجانی.مع وبدآ.)

11-                 10% زوجهای كشور عقیم (نابارور ) هستند (ج ج 4/7/ 85  مع. م .رویان ـ احمد وثوق )

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى