زيتون

 

نان سبوس دار درمان اضطراب

سگ پزشكان (آزمایشگاهی ) تنها نان سفید " آرد الك شده " [بدون سبوس ] خورد و حـــــــــد اكثــر     50 روز باقی ماند  در صورتیكه سگ هائی كه نان سبوس دار خوردند سالها ســـــــــــــــــــــــــــالم وصحیح ماندند . كسانیكه نان سفید [ لواش ـ تافتون ـ بربری  ـ ماشینی ـ باگت ] می خورند 58% آن را هضم نشده دفع می نمایند ( احمد امین ـ  اسلا م پزشك بی دارو ـ ص 130). بلژیك زمان جنك اول جهانی الك كردن آرد را ممنوع كرده بود در نتیجه تلفات ناشی از بیماری های قلبی ـ  تصلب شرائین ـ مرض قند وفشارخون به فاصله یك سال تقلیل فراوان یافت ... سرچشمه بسیاری از امراض پیری ناشی از كیفیت تغذیه  است. (همان منبع به نقل از ص.38 گذرنامه برای زندگی نوین . ص 21)*

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ - هاشم فردوئى