زيتون

 

نخوداب درمان اضطراب

نخوداب درمان اضطراب!

از:هاشم فردوئی

تقديم به سيدعطاءالله كه قلمش زنده كننده ياد جامعه شناس شهيد مظلوم شريعتی است    

                                                                                                                                                                                      وپاسخ وپاسخ به شبهاتش  زنده    كننده    يادشهيد مطهری وخوانندگان روزنامه اعتمادملی بی قلمش درپايان وايام هفته تشنه.

«اين قصه را بامن بخوان باقی‌ فسانه است» 

1.     60% دانشجويان مبتلا به افسردگی هستند واين پيش زمينه تمايل آنان به خودكشی است ( شهريارمشيری ـ عضوكميسيون آموزش وتحقيقات مجلس" درواكنش به طرح پيشگيری دانش آموزان ازخودكشی " ـ 8/11/85 ـ اعتمادملی)

2.        روزانه يك دانشجو در ايران خودكشی می كند (ازتيترهای روزنامه جمهوری اسلامی 27/9/84)

3.     100%ايرانی ها در معرض تنیدگی هستند و50% مراجعان به كلینیك ها ومطب ها مشكل غیرجسمی دارند (رئیس انستیتو روان پزشگی ومركزتحقیقات روان  وبدآ ـ جعفر بوالهری ـ 28/3/84 ـ آ .)

4.     بیش از 25% ایرانی ها دچــار اختلالات عصبی هستند (21/5/83 ـ  م.ر. اسكندری  ـ  عضو       فد راسیون بهداشت روان جهانی ) [بند13 جدول جریانی سوگرفتن به سوی سلامتی را با دقت اجرا نمائید !؟ ]

5.      ...۵۲/۸٪جوانان ایرانی« آرزوی مرگ»می كنند[افسرده اند ] ( پژوهش دفتــــراجتماعی وزارت كشورـ سید هادی مرجابی 24 /4/83 و ق. ا).). براساس آمار بند قبل چنین است كه از جوانان هر 2نفر یكی وبزرگان هر 8نفر یكی ومیانگین هر 4نفر یكی ناراحتی عصبی دارند

6.    درتهران 80% توسط خانم ها ، تقاضای ‌طلاق می شود وبيشترين دليل خود را تنفــــرازشوهرشان ذكرمی كنند  اكثر مراجعين برای طلاق بيش از2تا3 سال اززندگی مشتركشان نگذشته است (حسن عموزادی ـ رئيس شعبه268 دادگاه خانواده ـ 8/11/85 ـ ام)

 شايعه است همين ميزان (بند1)طلاق درازدواج های‌ دانشجوئی رخ می دهد يعنی‌ رابطه  افسردگی‌ وطلاق ياغذا وطلاق، مستقيم ومعادل هم است . وا ؟ مگه ميشه ؟ نه نميشه ! اما كمبود ويتامين «ب» خودش را به آنها تحميل می كنه ،مگرجنگ است كه تحميل شَد. پس چـــيه ؟ ويتامين «ب» وقتی كم شَ ، گلبولهای‌ سفيد كه درخط مقدم جنگ با بوق (باكتری‌ ، ويروس ، قارچ) هستند گرسنه می مانند ونمی توانند دفاع كنند وبوق هجوم می آورد  وجبـــهه سلولهای دفاعی تضعيف می شود واضطراب می گيرند . پس بايد دفاع كنند ؟ بله. آنها(جوانان ودانشجوها)اگرزيتون بخورند دهانشان تلخ ميشه  اگرپياز بخورند دهانشان می سوزه . حوصله آوردن اين چيزارو  سرسفره هم ندارند اگر بخواهند اين  چيزا رو  سرسفره بيارند  از درشون عقب می مونند  وعقب افتاده می شند . ماست را با سيب زمينی يا برنج می خورند تا سريع فــرودهند ،آب راهم روی‌آن می نوشند تااثرش نمونه، چی فكركردی؟ مامانشون بشون ميگه حالت چطوره ؟ می زنند زيرگريـــه . آ خ ! پسرم درسش سنگين بوده ضعيف شده ، برم گوشت گاو براش بگيرم بسته بندی كنم وقتی رفتم براش ببرم تقويت بشه!!! ؟ آلزايمر نگيره ؟ ام ـ اس نگيره ؟ توهمی نشه ؟ مخصوصا توهم زشتی ، مدام بايد بره جراحی پلاستيك ، ده دفعه ازاين دكتر به اون دكتر بره واذيت بشه و آخرش هم می گه ، زشتم ، به هركی می رسه میگه زشتم،عقلش بچه است،نمی گه فردا می خواد بره خواستگاری يا خواستگار براش بياد جلوغريبه اين حرف نزنه ،" عزيز ، اين زمونه اينطورهست «85% دخترا ازظاهرشون ناراضی اند»" چه كنم ازدستش خسته شدم.دفعه قبل كه اومده بود تو خواب هذيون می گفت ؟

بد زمونه ای شده ، می گن روزنومه ها ، دی 85 تيتر كردند موج سوم نقص ايمنی داره مياد. نقص ايمنی‌ همون خرد شدن اعصاب است كه خارجكی ها به اون تش كه سلولها‌ی دفاعی سی دی چاردرهرقطره خون از500به 200تا كاهش می يابه،ميگن ايدز.اسمشونيا ر، حالم به هم می خوره ، اصلا  اسم لعنتیش اضطراب می آره .

ميگن وزارت بهداشت  قند وشكر را تو دانشگاه ها واداره ها ممنوع كرده  چون الكل بدنو زياد می كنه ونمی گذاره ويتامين ب دربدن توليد بشه ؟ اين طفلكی ها يه چای می خوردند تا خستگی از تنشون در بره ، از اين هم می خوان محرومشون كنن ؟ بابا بزرگش يك كاسه نخوداب می خورد 40 تا چای‌ هم روی آن، 100 سال عمر كرد، فقط  هميشه هرچه می خورد به معد ه ش نمی ساخت برمی گردوند !

 خواهرمن ،امروزمیگن چای بعد غذا مانع جذب ويتامين «ب1» است.ورفتارنامناسب مسن ترها ناشی ازكمبود ويتامين ب می باشد .

 فشاركاروسختی درس داشته اومده آب چَپق(چربی ـ پروتئين ـ قند) كنه ، خستگی ازتنش بيرون بره ، خوب تدريس كنه يا خوب مطلب رابگيره آنوقت شما اينطوری می گی؟

خواهرمن نخوداب بهترين غذا ست اين چای لعنتی بوده كه بعلت اسيد بالا معده اش را اذيت می‌كرده ، باور كنيد اگر نخوداب نمی‌ خورد همان روزاول رونه بيمارستون می شد امروزمابايدبرگرديم به عصرنخوداب تا ازعصرتنيدگی رها شويم .

 همين اواخر2/7/84 بود روزنومه آفتاب يزد ازقول خبرگزاری خوداين دانشجوها (ايسنا) نوشته بودهوموسيشين ماده ای است درخون كه خطرحمله قلبی را افزايش می دهد .خب اين چه ربطی با نخوداب داره؟ربطش همينجاست ! خود ايسنا خانم !  خانم كه نه ، همين.  گفته نخوداب سطح هوموسيشين راكاهش می ده . چون غنی ازكلسيم است همونيكه 58000000نفر ازما مبتلابه فقرآن هستيم

 پتاسيم هم دارد يعنی توازن سديم ـ پتاسيم را دربدن ما برقرار می كند ،عاليه ! سديم، تر وپتاسيم، خشك است . ديگه چی نوشته ؟

نوشته هركس درهفته چارمرتبه حبوبات ميل كنه 22% كمترازكسی كه يك مرتبه درهفته نخوداب بخوره دچار حمله قلبی می شه، فشارخونو تنظيم میكنه و ال ـ دی ـ ال (ليپوپروتئين با چكالی پائين ) آنراكاهش ميده .

البته توهمون روزنومه1 /8/84 ازقول پرفسورادوارد سوارز، از؟ هــاروارد نوشته 50 %  افرادی كه دچار حمله ميشن ال ـ دی ـ ال بالا ندارن وافسردگی خطر حملات قلبی را دو برابر میكنه .

 حتی برخی گفته اند حرف زدن با افسرده بهتراز دارودادن به اوست .

ازقول روزنومه روسی ايزوستيا نوشته كه نخوداب حاوی عنصری است كه مانع رشد سلولهای سرطانی‌ ميشه .چون آنزيم اينوزيتول پنتاكيس فسفات داره كه به علت ناپايداری توليد مصنوعی آن وجود نداره .

در تاريخ16/3/84 يه وسيله جيبی هم براش ساختند ،برای ايسنا خانم ؟ نه ، برای افسردگی . مگه افسردگی‌آدمه كه اونوبذاره تو جيبش ؟ نه ، آدم اونو می ذاره توجيبش تا افسردگيشو كاهش بده. كاش اومده بود توبازار، می زاشتيمش تو جيبمان يك  وولی باش می خورديم!

 اگراون دانشجو رعايت می كرد وبه حرف ايسنا جونشون گوش می داد ايست قلبی نمی كرد.

ماعلم را ياد می گيريم ولی عقلو به كارنمی گيريم ، به هركه ناراحتی قلبی داره می گيم هوموسيشين خونش بالاست اما بقيه اش را پروپرتيس كرده ، هايدن وريفرش  می كنيم . ما ازتولز و ويو اصلا خوشمان نمی آيد .

به سراغ اُسطِقـُس اُسطقس می رويم  ببينيد! [خدا هم درسوره رحمن فرموده « والحب ذوالعصف والريحان * فبایّ الاء ربّكما تكذ ّبان * يعنی قبلش فرموده زمين را آفريديم برای‌ مردم ، كه درآن می رويد ميوه ها وخرما ....»]وپيغمبر فـــــــرموده :

« درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند ودرمورد مـَويز‌ فرموده ... ويشُد العصب ...» از اون قديم قديما ، به بچه ها كشمش زياد می دادن، می گفتن هوششونو زياد ميكنه . ديابتی ها هم بعد ازنوش داروی سهراب خيلی سخت اونو رعايت می كنن(به وقت كاربايدكرد تدبير     چه تدبيری چووقت كارشد دير"پروين") .

خواهر من چه اشكال داره حالا ما به جای قند وشكر لعنتی ، خرما وكشمش مصرف كنيم  وبه جای شيرپاستوريزه وخامه وكره  صبح يك شربت عسل مصرف كنيم تاهم سوخت مغزمون تأمين بشه،هم فراموشی ما كسربشه ، هم درآتيه، ام ـ اس و آلزايمرنگيريم واخيرا هم كه رسانه ملی گفته شيرپاستوريزه سبب سرطان كبد میشه وهم  شاهد بال بال زدن جگرگوشه مون نباشيم .

 نه؟ اينطورنميشه !

 چراميشه !

 من خودم درموسسه ای‌ با چند جون كارمی كردم با سنين 20تا 25 سال يكی ازاونها فشاروقند خونش افتاد وفكر كنم به 6 رسيده بود چنان بال بال می زد كه گفتيم به درمانگاه نخواهد رسيد  سريع چند نفری روی دست انداختند آوردند پای‌ ماشين ورساندند وقتی‌برگشت  يك پاكت پر دارواعصاب دستش بود

 خيلی تعجبی بود ، بايد می نشستی تماشای‌ داروهاشو می كردی‌ ، انگار كلكسيون بود.

  بقيه هم همين نوع مريضی را داشتند  يكی فشارخونش بالا بود وبا اطرافيان درگير، يكی قلبش درد می كرد ولی زبل بود می خواست بره تست اكو ، رفت دكتر قلب ، نبود ، خورد به تعطيلات . بش گفتم اين دو روز را با غذا ت پياز بخور ونوشابه نخور ، چون ساندويچی داشتند به جای آب نوشابه می خورد . بعد تعطيلات گفت بهتر شدم حالا ديگه مرتب با غـــــــذا پيازمی خورم . وديگه نديدم از قلبش بناله ،بعد چند ماه پرسيدم ، برنامه غذائی را ادامه می دی ؟

 گفت « بله ، اما آدم بايد بخواد كه سالم باشه !» بی جهت ما به بند اول جدول سوگرفتن به سوی سلامتی 50 امتياز نداديم ، البته كه بايد بخواد.

  درجدول كارل كوپر هم هست كه اثرتنيدگی مزمن برقلب ، درد قفسه سينه است كه بيشتر سمت چپ درد می گيره وجواب نوارقلب وتست اكو هم معمولا ناراحتی قلبی را رد می كنه وتورم سلول های عصبی مجاورقلب راتأييد . يكی از جونای نزديك به خودمون هم همين مراحل راگذروند واگر يادتون باشه ، پائيز 85 بود كه يه جون ، تو دانشگاه قلبش گرفت تا اورژانس رسيد تموم كرد ، شوخی می كنی ؟ نه ، روزنومه نوشته بود .

 يعنی قندوشكراينقدر لعنتيه؟ازاين هم لعنتی تر .

گفتی سوخت مغز عسل است ، مگرموتورماشين است كه سوخت داشته باشه ؟

 يك چيزهائی شبيه اون . والا! اينوسركلاس امدادگری به ما گفتند كه سوخت مغزقند طبيعی است، قند مونوساكاريد يا دی ساكاريد كه نياز به فعل وانفعالات شيميائی وترشح انسولين درلوزه المعده  ندارد تا جذب بشه ، مستقيم جذب مغز ميشه ، وسريع طرف بانشاط میشه (العسل يسر)

 نديدی؟!وقتی حادثه پيش میاد، می گن ، ترسيده، ابتدا به او آب قند می دن.

 امروزمی گن دچارتنيدگی شده ، يعنی قند خونش افت كرده ، اگربااين چيزا رفع نشه توبدنش می مونه وتبديل به اضطراب ميشه وهميشه هراس (ترس بدون دليل ، غيرمنطقی ) داره .

 گاهی مثل زلزله زده ها وتصادفی ها وحشت می گيره .

گاهی دچارفكرهای ناجورميشه، بش می گن وسواس ،  بچه اش میره بقالی روبرو درب حياط ، اين توخونه فيتيله جمعه تعطيله رو می بينه و تصوير میكنه الان موتوريا ماشين به اوزد ،غرق خون  افتاده كف كوچه .

يه وقتهائی هم به رفتاربی اختيار مبتلا می شَدُ و ترديدی‌ ميشه، مرتب میگه؟

 نشد ، نشد ،الله اكبر. بابا،الله اكبر، ركن است وتكرارآن باطل كننده ، واسه همين می گيم ، احكام درمانی بشه . 

بعضی هاشون افعالی  ميشن ، مكرر مشقشو پاك می كنه ومی نويسه ، يا قلف درهارو يا پيچ گازو يا چيزای ديگرو وارسی می كنه يا پشت فرمون ماشين كه بايد ظرف 15 ثانيه ازچراغ سبز بگذرد ، دو مرتبه دنده رو جا می زند .

راستی  ماشين علاوه برسوخت، روغن وآب و..هم داره ؟

 دستگاه های بدن هم همينطورند ، يعنی بيش از 60%  آب است وسوخت قلب روغن گياهی‌است  و سوخت  عضلات پروتئين است  اين سه تا غذاى اصلی روزانه ما به ترتيب  قند 55% روغن 30% وپروتئين 15% هستند پس بی مورد نيست كه پيغمبر فرموده درخانه ای كه خرما نباشد اهل آن گرسنه اند  وگاهی‌ نان را با روغن زيتون ميل می  كردند ، ما  درروز بايد 55 % غذامون قند طبيعی باشه .

پس چرا روان شناس ها ،‌ درنتيجه تحقيقاتشون ، میگن رفتارهای‌ نامنا سب دوران پيری ودوران كودكی‌ (تا 18 سالگی) ناشی ازكمبود ويتامين  «ب» است؟

 ويتامين ها تسهيل كننده روابط بين سلولی وبين الاعضائی‌ هستند كه اگر نرسند مواد به هم می چسبند وگره می خورند به همين جهت اصطلاح مخابراتی برای آنها بكار می برند ومثل سيم تلفن يا كلاف پود قالی‌كه می تند بشون ميگن تنيدگی واختلالات عصبی .

پس سندرم كدوم است ؟ سندرم مشترك است به اختلالات يابيماری هائی كه هنوز دارو برای آنها كشف نشده می گن ، مثل سندرم ماقبل قاعدگی درزنان كه وقتی زمانش می رسه مثل ماربه خودشون می پيچن ولی همان موقع هم آش رشته يا سوپ برنج ياچاى می خورن. بهترنيست شيربجوشانند بخورند ؟ نه  «لبنيات صبح درد بی درمون است ، شب بد نيست»بشرط اينكه موجب افت قند وفشارخون وعدم توازن اسيد وباز وعدم تعادل سديم وپتاسيم بدنشون نشه. مگر جلسه شوری شهر است كه وسط قصه تند تند تبصره  می آيد؟ شايد رتق وفتق دادن به اين امورازاونا بياد.مثلامثل بلـــــــژيكوها ممنوع كنند آرد اَ لـَكوبشه، شيرازو جان. بگذريم !

 سندرم  دان دركودكان يا سندرم نقص ايمنی " ايدز"هم ازاين قبيل اند.

البته اغلب بيماری های جسمی علامت اضطراب (اختلالات عصبی) هم هستند .

درشب های  عروسی هم چارچيز قدقن  شده ؟«لبنيات ـ ترشی ـ گشنيزـ سيب ترش » كه براساس نظر نويسنده كتاب (اولين دانشگاه وآخرين پيامبر) كه خودش يه زمانی دانشجو بوده ،اينا قند خون را پائين می ياره وپائين آمدن قندخون مانع جذب كلسيم و ويتامين ب  میشه ، درنتيجه افسردگی رو  زيـــاد می كنه، جزو آن 58000000 ميشن، مثل اين 60% دانشجوها می شن وشيروسركه اش بيشتر اونارو سردمزاج می كنه وبقول آن رئيس مجتمع قضائی درتهران ،3-2 سالی هنوزبيشتراززندگی مشتركشون نگذشته ، می روند دادخواست طلاق می دن وميگن ازشوهرمون متنفريم.

گاهی ترس توجونشون می افتد وازجا كنده میشن ؛ يه صدا میاد، دلشون می ريزه پائين . گاهی دربحران اضطراب قرارمی گيرن ودچارتهوع واسهال واستفراغ میشن ،چای رابا نبات می خورن تصورمیكنند درزمان پدربزرگشون زندگی می كنن ، تا بخورن خوب میشن ، ولی افسوس كه هم چای وهم نبات استراسورند و هزاردرد به دردهاشون اضافه میشه ،به  يكی ميگن دستموبمال ، بدنموماساژبده،اگرميشه برسونم دكتر، حوصله ندارم ، اگرنزديك دوره اشان باشد دردهاشون تشديد ميشه وخونريزيشون شديدترونامنطم، نمی دونی استرس چه پدری ازآدم درمياره ، استرس ؟ چه ربطی داره . پس بگوليلی مردبود يازن ؟

 بابا وقتی غذا اسيدی زياد مصرف كردی وقند خونت افتاد علاوه براينكه همه اين دردها (به آيكن علائم اضطراب رجوع شود) را می گيری ، حافظه ات هم ضعيف میشه ودچارافت تحصيلی ميشی ، مشروط میشی ، همين بهمن 85 بود 15 نمايند ه مجلس به وزير تذكر دادند چرا سال قبل 4000000دانش آموزمردود شده واغلب هم كلاس اولی هستند كه به 37% رسيدند و كسی حريف آنها نمیشه  غذا شكردارنخورند، چه بسا ماماناشون براشون می گيره  تا زنگ تفريح ميل كنند وتقويت بشن .  دانشجوها هم كه مشروط ميشن وآنها ئی هم كه نمراتشان خوب ميشه مشكل رفتاری دارند ، مثل اينكه قصه ما ازآنجا شروع شد كه تعدادی ازنماينده ها طرح پيش گيری ازخودكشی همين دانش آموزان را بردند تومجلس ، وآن نماينده گفت 60% دانشجوها هم افسردگی‌ دارند وروزنومه جمهوری تيتركرده بود روزی يك دانشجوخودكشی ميكنه . تيتر!

چه اشكال داره ،هشداراست. به كی؟ نمی دونم والا؟شايد به من كه اين قصه را بنگارم ، اينو روكاغذ ننوشتم ، پای رايانه فكركردم وتحرير كردم . نمی دونم چرا ؟اصلا ازروزنومه هائی كه صفحه اجتماعی خودرا به سيگارواعتيادوحوادث اختصاص می دن دل خوشی ندارم .

اگرنداری ، چرا سونامی آنومی راتنظيم كردی ؟ اون مربوط به مادرهاست . خب اين دانش آموزها ودانشجوها هم اگرمثل اون 10% كه موسسه رؤيان گفته عقيم نشند فردا مادرميشن.انشاء الله .

هميشه دخترامروزمادرفرداست  ، زمادراست مسير بزرگی پسران"پروين" .

 فردا برای اينا خواستگارمياد ؛ازدواج ميكنند و مادرميشن . درمطلب خواستگاری به سحرخيزی مادران ورابطه آن با موفقيت فرزندشون اشاره شده! بله .اين تومطلب خواستگاری شرح شده.

 انجمن های اولياء ومربيا ن نيزكه هشتاد سال قبل شكل گرفت برای رفع همين چيزا بود،افت تحصيلی ، مشكل رفتاری دانش آموزها و... پس اونا برای اين قضيه چكارمی كنند يعنی سررشته ازدست اونها هم دررفته ونتوانستند كه به مجلس كشيده شده ، من ده سال است عضوم. نديدم اين چيزا مطرح بشه ، اين طرح جلوگيری ازخودكشی ازكجا به مجلس رفته؟ نمی دونم،اصلا اين چيزا طرحش توانجمن ها می زند توذوق ، انجمن كه چه عرض كنم !

 اول سال دراغلب مدارس اعضاءانجمن اينطورانتخاب میشن كه اولياء تصورميكنن اونا رو می خوان بفرستن توانجمن هزينه های مدرسه را تأمين كنند كسی رغبت  نداره كانديد بشه .

بخاطراينكه يك كسانی باشند دفترانجمن راامضاء نمايند تعدادی را صدا می زنند وآنها اغلب با رودربايستی وتعدادی با توجه به تاكيد به  مسائل اخلاقی عضوميشند وكمتر جلسه عمومی اولياء ومربيان است كه تاكيد نشه مراقب باشيد فيلم های ال وبل زياد است اگرويدئويارايانه داريد بچه ها را يواشكی كنترل نمائيد تا اتفاقی نيفته . مشاوران مدارس متوسطه هم درسطح معمول اند،چه بسا مثل خود اين دانش آموزها ودانشجوها مشكل دار،وبه قول سيد عطاء مثل اين است كه اينها بيشترازمادرها دلشون برای بچه اشان بسوزد وبخواهند مادررابرای اينگونه امورارشاد نمايند، به جای اينكه دركناراعضاء انجمن باشند مخفی ترين فرد درمدرسه نسبت به انجمن هستند هنوزكسی نديده اونا توانجمن شركت كنند . به اونا چه كه بچه ها افت تحصيلـــــــــی دارن، به اونا چه كه بچه هاافسردگی دارن وخودكشی می كنن. من كه خودم مدرك روان شناسی‌ دارم وسالها ست درانجمن اولياء ومربيان عضوبوده ام هنوزنمی دونم اونا تومدرسه چكارمی كنند.هر وقت ازمديران يا معلمان سوال هم بشه به مركز مشاوره آموزش وپرورش ارجاع می كنند معلومه كه مورد تاييد  خودشون هم معلوم نيست باشند.اصلامگربچه ها ديونه اند كه بروند مشاوره ؟

معلمان بهداشت چی ؟ آنها هم توجلسات انجمن يا جلســــــــــه عمومی اولياء ومربيان مشاهد ه نشدند ، شايد حرفهاشونو مدير جمع بند ی كنه وطرح شود تذكرات بهداشتی زياد است .

راستی چرا رئيس مجتمع قضائی گفته كه بيشترخانــــــــــم هائی كه دادخواست طلاق می كنند 3-2سالی بيشتراززندگی مشتركشون نگذشته ؟ مگرتفاوت های فرهنگی يااجتماعی همديگررا ند يد ند وكنكاش نكردند ؟ ای بابا ، تفاوتهای فرهنگی يااجتماعی سرجمع 10% میشه واين منجربه طلاق نميشه. بقول رفتارشناس ها 90%اختلافات ازاتاق خوابشون ناشی ميشه .مربوط به افت قند وفشارخونشون ميشه كه ريشه سردمزاجی وناباروری وده ها درد ديگراست .منشأ اضطراب واضطراب مزمن (افسردگی)‌ است . افراد افسرده همه چيز را سياه می بينن وجز ابراز تنفر چيز ديگر از آنها شنيدن تعجب داره ! علل عمده درنگاره 14 روش، نمايش داده شده  ، وقتی‌ براثر عدم ارضاء غريزه جنسی ناشی از بی تجربگی وتجمع خون درلگن خاصره دچار كمردرد عصبی می شن "مانند كمردردیها كه براثرنشتن زياد روی صندلی كمردرد طولانی وشديد می گيرند وزندگی‌شيرينشون تلخ ميشه) اضطراب مزمن وبيماری جسمی وجودشان را فرا می گيره ، به شوهربدبين  میشن و دراين شرايط از هرچه مرد است متنفرند .[برای آگاهی بيشتر به بخش دوم كتاب ازدواج شهيد پاك نژاد ـ ص 90 به بعد  وكتاب نشاط جنسی بانوان مراجعه شود.]يعنی همه اين 90% ازصفحه 90 به بعد بخونن . البته اگرهمه بخونن بهتره.چون اونهائی هم كه مشكل اجتماعی دارند ومنجر به طلاق ميشه مثل معتادان ، كه خدا يك جا، بامرگ همه اونا هديه خوبی به همــــه بشريت بده ، تا دچارسردمزاجی نشده اند زند گيشون ازهم نمی پاشه . البته ، مواد شيميائی وازجمله مخدرها ، دشمن اسپرم واوول هستند ومانع ايجاد شيرين ترين لحظات زندگی برای همسرآنها ميشه .

يعنی بارداری اينقدرشيرين است ؟البته كه شيرين است،همانطوركه ازدواج ناموفق فشارخونو خراب ميكنه ،سرطانو، سكته وبيماری قلبی مياره .

وا؟

اينو پژوهشگران انگليس كه سال84روی سلامت 105 نفرميانسال مطلـّقه يا پرمشاجرۀ مُراجع به مشاوره ، بررسی كرده اند گفته اند ، ايسنا جون ازقول اونا نقل كرده . لابد اين دانشجوها نمی دونن ايسنا چيه ، ايسنا خودش می نويسه وخود ش ميخونه ، مثل آنهائی كه يك مقاله تاريخی بلند توروزنومه  اعتماد ملی می نويسن وخودشون می‌ خونن تاغلط چاپ نشده باشه . چه عرض كنم!

ارثی هم هست ؟

طبيعی است وقتی سلول های دفاعی ضعيف بود به جنين منتقل می شه وبه اصطلاح به اين ميگن ارثی . هم همه ميگن ،هم تحقيقات 20ساله دانشگاه كلمبيا ميگه تا سه نسل افسردگی‌ منتقل ميشه .

بيچاره بچه ها ونوه ها ونبيره های اين 60 % دانشجوها ! چی ميكشن . ازچی؟ ازنخوداب نخوردن مامانا وباباها ومامان بزرگها وبابابزرگها وبرنج آبكش خوردن اونها.

نخود اينقدر رو اعصاب  تأثير داره  ؟

بالاخره يك علـــــتی داشته كه امام معصوم هشتم ( كه به تعبيرامروزی ها درشرايط استرسی كه لعنتی ها با تحميل وليعهدی برای ايشان به وجود آوردند ) هم قبل غـذا وهم بعد غذا  نخود ميل می نمودند .

شايد همين افسردگی باعث گيجی همه شده كه اين همه حديث وتحقيقات راكه خبرگزاری خوداين دانشجوها نقل كرده ، می بينن ومی خوانن ولی توجه نمی كنن ؟ شايد،چون يكی ازاعضاء هيئت علمی دانشگاه قطاب وباقلوا وحاجی بادامی و...،« خب يه دفه بوگو يزد  دِگه هی نپچون ».همين سال 85گفته «علت عمده سرگيجه افسردگی‌است» لابدزيادقطاب میخورن ؟ الكل بدنشون ميره بالا؟سرگيجه ميگيرن، قالی هم كه می بافند باعث اينطوردردها ميشه آخه يه آقـّا ی قالی باف16/8/85 گفته حتی‌مردم پايتخت افسردگيشون بالاست .

آقـّای قاليباف شهردارپايتخته ، می دونه . يعنی افسردگی روهمه می دونن، اما نمی دونن چه كاربايد بكنند. پيازبخورند يا سوسيس؟ يا قرص ؟خب اگرفرض كنيم ريشه اش عصبی باشد؟كه هست ؟ هست كه چه عرض كنم ناف اختلالات عصبی است واين پيازاست كه بفرمودۀ امام معصوم ششم ،: «اعصاب راقوی می كند» وسوسيس وكالباس وپيتزا وهمبرگروديگرفست فودها ، بعلت داشتن مواد نگهدارنده ، باعث آنومی ميشن كه ريشه اختلالات عصبی است .

داشتيم درمورد شيرين ترين لحظات همسرامی گفتيم آ؟يه دفه توگفتی وا؟قصه به اينجا كشيد.درسته .

اينو بوفالوئی ها گفتن.

پرفسوردنيس كوته آرسنالت ، ازدانشگاه بوفالو كه سرپرست تيم تحقيقاتی بوده گفته«برای اكثر زنان احساس خوشی‌وخوشبختی ازبارداری ،احساس روانی است   آنها دوران بارداری خود را با لذت  به دنيا آوردن كودك می گذرانند وعلاوه برلذت بردن ، برای سلامتی كودك وحفظ ثبات عاطفی خود تلاش میكنند .»

عاطفه مقابل شناخت است مثل دوكفه ترازوهستن، يا بگيم نرو وماده اند. يا دوريل قطار. يكی نباشد يا خراب شود ديگری كارائی اش را ازدست می ده وانسان دچــــاريك گروه ازاختلالات می شه.

توبازی پله ای، ويتامين ب ، به كلسيم گفته توكه مومورمیشی بيا منوبخور؟

والا اينو يــــــه آقای ارتوپديست گفته كه « عضلات وقتی‌ درحالت نامناسبی قـــــــــــــــــــــرارمی گيرن، رشته های ‌اعصاب اطراف آن ازمحل خودحركت كرده ودرلابه لای‌عضله قرارمی گيرن وبرای لحظاتی فشارزياد روی آنها اعمال می شود كه نتيجه بيرونی اين عمل احساس گزگزشدن يا مومورشدن است كه ميگن خواب رفته واگرمقاديركافی كلسيم مصرف كنند ازخواب رفتن دست وپا جلوگيری ميكند».

تواين قرن كه قرن تنيدگی ناميده شده وبه خاطر زندگی ماشينی وبالارفتن نرخ هزينه زندگی مردم بايد حداقل 12 ساعت سرپاباشن ، دست وپاكه چه عرض كنم مغزشون هم به خواب ميره . به قول اون محققانی كه 13 سال متوالی روی 11000كارگرتحقيق كردن ، آنهائی‌كه ساعت كارطولانی دارن 61% دچارافسردگی وافزايش فشارخون وبيماری های قلبی وديابت وعفونت های مزمن ميشن و12ساعت كارمداوم به 37% و10ساعت به 23% اين بيماری ها منتهی‌ميشه .

پس عجب سال وزمونه ای است ؟ همش بايد دست به گريبان اين چيزا بود !

چه بايد كرد ؟ بايد نقدا اينايی كه زيرش خط كشيده نخورد، پيتزاهم نخورد وبعدا بايد درانتحابات مجلس آينده به كسی رأ ی داد كه اين معضلات را بشناسه  و راهبردشو براساس اينطورچيزا تنظيم كنه . اگرنكنه چی ميشه ؟ مردم با رأيشون ازحق مسلمشون به تعبير صدرالمجاهدين كه كاهش تنيدگی راحق مسلم آنها دانسته، استفاده خواهند كرد ونخواهند گذاشت اين روند ادامه داشته باشد . بابا جون حدود 100 سال قبل، زمان جنك جهانی اول دربلژيك اعلام كردند؛ الك آرد ممنوع  ، اينطور مريضی ها كم شد .

 پس بی دليل نيست كه امام علی نان جو سبوس دار را با خرما يا انگور ميل می كردند؟ يه علتی داشته ؟ بله .

 چرا ازآنها الگونگيرم كه همش پول دارو ودرمون بديم . گل گفتی .

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ - هاشم فردوئى